Icopal to-lag er et system som gir dobbel sikkerhet. Det egner seg spesielt godt for nybygg i værutsatte områder der kravet til mekanisk innfesting er meget høyt, samt i tilfeller der «trafikk» og annen robust bruk av takflaten vil forekomme - både i byggeperioden og ikke minst under seinere bruk.

Base Syntan består av en stamme av forsterket polyesterfilt impregnert med bitumen og belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. På overflaten har produktet en tynn blåfarget acrylcoating. Undersiden er dekket med en tynn plastfolie som skal smeltes samtidig med sveising av omlegg og tverrskjøter.

Dette produktet brukes som første lag i en tolags tekking på flate og skrå tak. Systemet er spesielt beregnet til mekanisk innfesting. Icopal Base Syntan kan også benyttes som dampsperre når det stilles krav til høy damptetthet (Sd-verdi 250 m). Som overlag benyttes Icopal Top eller Icopal Top Noxite. Alternativt Icopal Mono PC eller Icopal Vulcanite Tek. Ved nedgravde/tildekkede løsninger benyttes Icopal Membran 4 eller 5 mm.Viktigste egenskaper

  • Overflate uten sand krever mindre varme ved sveising

  • Spesielt godt egnet i værutsatte områder

  • Ekstra sikkerhet mot avblåsning

  • Lang levetid

Filter

Ingen resultater