Ytelseserklæringer

For byggevarer hvor det finnes en harmonisert europeisk produktstandard (hEN) er det obligatorisk å CE-merke produktet. I tillegg er det krav om å utarbeide en ytelseserklæring som blant annet gir informasjon om produsent, bruksområde, attestasjonssystem og byggevarens ytelser i henhold til tillegg ZA i produktstandarden.

Filter
TypeVis / last nedLegg til i nedlastningsliste
AeroDek BMI skruer 4,6x35mm Ytelseserklæringer87.73 KB
Robust Plus gavlbeslag venstre Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus gavlbeslag høyre Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus overgangsbeslag front Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus møne endebeslag Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus møne profilert Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus møne rett Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus overgangsbeslag-side venstre Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus overgangsbeslag-side høyre Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus takpanne Ytelseserklæringer738.05 KB
Robust Plus luftehatt 10°-45° Ytelseserklæringer738.05 KB
Tradition Plus møne T Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus møne Y 25° slutt Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus møne Y 25° start Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus møne Y 30° slutt Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus møne Y 30° start Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus gavlbeslag venstre Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus gavlbeslag høyre Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus pipeinndekning Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus gavlbeslag kort venstre Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus gavlbeslag kort høyre Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus kombi takhatt Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus løskant Ytelseserklæringer4.78 MB
Tradition Plus overbeslag front Ytelseserklæringer4.78 MB
Tøm