Ohutus katusepaigaldusel

Ehitusseadustiku kohaselt peab olema ohutu nii ehitamine, ehitis ise kui ka selle kasutamine. Katusetööde ajal on enda turvalisusele mõtlemine enam kui oluline, sest katuselt kukkumine tähendab enamasti väga tõsiseid tervisekahjustusi või koguni väga kurbi tagajärgi

Ehituse ajal kasuta isikukaitsevahendeid ja turvarakmeid

 • Ehitustööde ajal algab turvalisus isikukaitsevahenditest: mittelibiseva tallaga jalanõud, kindad, sarikate all liikudes kindlasti kiiver ning elektrisaage ja muid taolisi tööriistu kasutades ka kaitseprillid

 • Sarikatele ronides tuleks kasutada korralikult kinnitatud redelit, turvarakmeid ja ohutusköit, millega end allakukkumise eest kaitsta.

 • Et rakmetest kasu oleks, on ohutusköiele vaja kinnituspunkte. Nendeks sobivad kõige paremini spetsiaalsed turvakonksud. Neid tuleks juba ehitustööde ajaks osta piisav arv sellise arvestusega, et katusel liikudes oleks meistrimehel võimalik ohutusköit edasi tõsta ja olla pidevalt ehituskonstruktsioonide külge kinnitatud. Turvakonksud ei maksa palju ning hiljem katuse valmides on samad detailid võimalik katuse turvavarustusena kergesti kasutusele võtta. 

 • Oluline on meeles pidada, et ohutusköit ei tohi kinnitada ümber korstna või üle harja näiteks auto kärukonksu külge. Nimelt võib vanema korstna korral selle kukkudes endaga kaasa tõmmata ning auto võib lihtsalt liikuma hakata. Äärmisel juhul võib ohutusköie ehitustööde ajal kinnitada ümber sarika, roovi või mõne muu tugeva ehituskonstruktsiooni

 • Ka valmis katus tuleb varustada turvavarustusega, sest Päästeameti nõuete järgi peab omanik tagama ohutu ligipääsu korstnani. Vastasel juhul võib aga korstnapühkija tööst keelduda ning halvimal juhul jääb ilma katuse turvavarustuseta maja sootuks kasutusloata. 

Turvalisuse tagamine valmis katusel

 • Ehitusmaterjalide Tootjate Liit koos Tööinspektsiooniga on välja töötanud katusetööde ohutusjuhendi, mis on aluseks ka katuse turvalisuse tagamisel.  Selle kohaselt peab hoonetel olema piisavalt püsivalt kinnitatud redeleid, mis tagaksid ohutu juurdepääsu katusele. Teisaldatavaid redeleid võib kasutada juhul, kui inimvigastuste oht ei ole reaalne

 • Juurdepääsuteed peavad mõõtmetelt sobima ka ehitusmaterjalide ja tööriistade katusele transportimiseks. Püsivalt kinnitatavad redelid tuleb allosas lukustada, et lapsed ei saaks katusele ronida. 

 • Nõuded katusele pääsemiseks olenevad maja kõrgusest. Kui fassaadi kõrgus on vähemalt 8 meetrit, peab katusele minek käima hoonesiseselt katuse- või seinaluugi kaudu. 4–7,99-meetrise fassaadikõrguse korral võib alternatiiviks olla ka püsivalt kinnitatud või kokkupandav kukkumise eest kaitsva turvasiiniga seinaredel. Kui fassaadi kõrgus juurdepääsukoha juures on kuni 4 meetrit, võib lisaks kasutada teisaldatavat libisemiskaitsega redelit

 • Korstnate, ventilatsiooniseadmete või muude korrapärast hooldust nõudvate seadmete või konstruktsioonide juurde peab katusel viima katkematu juurdepääsutee. Selleks on vajalikud käigusillad või katuseastmed, kusjuures kõigi osade külge peab olema võimalik kinnitada ohutusköisi ning seega peavad need kannatama inimese raskust. Kui katuse kalle on järsem kui 38 kraadi, tuleks juurdepääsuteed varustada turvakonksude või käigusildade külge kinnitatavate käetugedega

 • Katusele tuleb paigaldada kinnitusvõimalusi sellise mahus, et inimeste ohutus oleks tagatud kogu katusel. Kui fassaadi kõrgus on üle 8 meetri, tuleb kinnitussüsteemina kasutada käigusildu ehk teenindusplatvorme koos turvasiinidega. See tagab kõrgematel katustel suurema turvalisuse, kuna inimesel pole katusel liikudes vaja ohutusköit järgmisse kinnituspunkti edasi tõsta ning ta pidevalt kaitserakmetega katuse külge ühendatud. Kuni 4-meetrise fassaadi korral piisab kinnituspunktidest kaitserakmete jaoks.

Kaitse lume vastu

 • Hoone omanik vastutab, et katuselt pudenev lumi või jää ei kahjustaks inimesi ega vara. Seetõttu tuleb viilkatusel lumetõkked paigaldada kohtadesse, kus räästa all liiguvad igapäevaselt inimesed või pargivad autod. Hoone sissepääsude kohale võiks lisaks ehitada kaitsekatused. 

 • Kõik katusel kasutatavad turvatooted peavad korrosioonikindlad ning nende eluiga peab olema pikem kui katusematerjalil. 

 • Turvatooted tuleb kinnitada vastavalt tootja paigaldusjuhendile püsivalt katuse külge. See ei tohi kahjustada katusekatet, mistõttu soovitav on kasutada katusematerjali tootja valmistatud või soovitatud turvavarustust.

Ohutus katusepaigaldusel

Partnerehitaja

Veel kasulikku infot

Loe lisaks erinevate katuseid puudutavate teemade kohta.

Võta meiega ühendust

Võta meiega ühendust

Meie tehniline tugi on valmis Sind aitama

Meie inseneri- ja ehitustaustaga konsultandid pakuvad Eestis kohapeal tasuta professionaalset nõu, kuidas Sinu valitud katusematerjali kõige lihtsamini paigaldada või keerukaid katusesõlmi lahendada. 

Tel: 627 5560 (Tallinn), 739 0128 (Tartu)

E-mailt: katus@bmigroup.com

E-N 8:00 – 16:45, R 8:00 – 15:30

BMI Monier ja Icopal katusematerjalide näidised