Kivi- ja bituumenkatuste garantii

Meie toodete garantii

Oleme teinud arendustööd rohkem kui 100 aastat, et meie katusematerjalid oleksid karmis põhjamaises kliimas võimalikult vastupidavad. Pakume kivikatustele garantiid kuni 30 aastat ning mitmekihilistele külmakindlatele bituumenmaterjalidele 10 aastat.

Toodame ise kõik katuse ehitamiseks vajaliku alates katusekattematerjalist ning aluskattest kuni kinnitusklambrite, turvavarustuse ja muude lisatarvikuteni.

Kõiki meie katusematerjale katsetatakse terviklahendusena, et tagada nende kõrge kvaliteet ja sobivus meie ilmastikuoludesse. Meie tooted peavad enne ostjateni jõudmist läbima katsetused Rootsi, Saksamaa ning Inglismaa karmides tehnikalaborites, lisaks testitakse iga valmivat partiid tehase laboris kohapeal. Tootegarantii tagab katusematerjali temperatuurikindluse, vastupidavuse ja veetiheduse.

Enne uue toote turuletoomist testitakse seda mitmel erineval viisil:

 • UV-kiirguse test 
  Päikesekiirgus lagundab näiteks polümeere katusekivide pinnal. Seepärast on katusematerjali vastupidavust päikesele väga oluline testida.

 • Külmataluvus
  Kahjustatud katusematerjali õnarustesse ja mikropragudesse satub sageli vett, mis külmudes katust kahjustab ning võib aja jooksul viia leketeni.

 • Söövitustest
  Vihmavesi on happeline ja saastunud õhuga paikades võib see tekitada söövituskahjustusi. Seepärast tuleb kõiki materjale vastavates oludes testida. 

 • Kiired temperatuurimuutused
  Katusematerjali pinnatemperatuur võib kõigest mõne minutiga muutuda kuni 50°. Kiired muutused võivad põhjustada mikroskoopilisi mõrasid katusematerjali pinnas. Need testid tagavad ka selle, et kõik tooted vastaksid riiklikele ehitusnormidele ning püsiksid kvaliteetsed pika aja jooksul. 

Kui Sul on meie toodetega muresid, siis soovime sellest kuulda niipea kui võimalik. Allpool on toodud lühike juhis, kuidas sel puhul toimida ning võimalikke probleeme võimalikult vara avastada.

Garantiitingimustest üldiselt

Kuidas võrrelda erinevatele katusematerjalidele pakutavat garantiid?

Kuidas võrrelda erinevatele katusematerjalidele pakutavat garantiid?

 • Katuse eluiga ei ole sama, mis garantiiaeg. Oodatava eluea jooksul säilitab katus üldjuhul oma veepidavuse, garantiiaeg on aga periood, mille jooksul tootja kohustub tarnima uue katusematerjali, kui õigesti paigaldatud katus on osutunud praagiks. BMI Monieri kivikatuste garantiiaeg on kuni 30 aastat ning eluiga vähemalt 100 aastat, BMI Icopali bituumenmaterjalidel vastavalt 10 ning 40-50 aastat.

 • Erinevatel katusetootjatel võib garantiiaeg omakorda veel jaguneda, näiteks eristatakse värvi või pinnakatte garantiid, tehnilist garantiid jne.

 • Värvi või pinnakatte garantii hõlmab värvi koorumist ja pragunemist, värvitooni ebaühtlast muutumist ja teisi pinnakattega toimuvaid muutusi, kuid mitte värvi pleekimist, ühtlast muutumist, läike kadumist või määrdumist.

 • Tehniline garantii on aeg, mille jooksul katusematerjali ei teki läbivaid auke või pragusid. See võib lisaks hõlmata ka materjali külma- ja kuumakindlust,  paindetugevust, vormipüsivust ja vastupidavust, aga lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, kas katus peab vett või mitte.

 • Kui katusekividel ei tooda tänu pikale elueale eraldi pinnakatte garantiid sageli välja, siis katusepleki ja eterniidi puhul on see oluliselt lühem tehnilisest garantiist. Näiteks plekk-katuste tootjatel on olenevalt materjalist tehniline garantii 10-50 aastat ning pinnakatte garantii aga 0-20 aastat, eterniidil vastavalt 30 ja 5 aastat.

Millele garantii laieneb?

 • Garantiitingimustes on alati paika pandud teatud probleemid, millele garantii ei laiene. Enamasti on nendeks transpordil, paigaldusel ja ebaõigel hooldusel tekkinud kahjustused, välgulöök või mõni muu loodusõnnetus, vandalism, ehitise konstruktsioonide liikumine ning vahel ka läike- ja värvimuutus.

 • Kuna plekk-katus hakkab vigastamisel roostetama, on selle katusetüübi garantiil hulgaliselt lisapiiranguid. Näiteks ei kehti garantii plekipaanide lõikeservadele ning pleki või selle kattekihi vigastamise korral, samuti on välistuseks materjali lõikamine ketaslõikuriga või sädemetega kokkupuutumine. Garantii kaob ka siis, kui vesi pole saanud paigaldusvea või ummistuse tõttu katuselt vabalt ära voolata või keemilisest reaktsioonist on tekkinud kahjustus.

 • Lisaks võib garantii sõltuda sellest, kus katusealune maja paikneb. Näiteks mereäärse maja tsinkplekk-katuse garantii kehtimiseks peab omanik pidevalt jälgima katuse seisukorda ning seda regulaarselt puhta veega puhastama. Sootuks ei hõlma plekk-katuse garantii olukordi, kus katuseplekk on pidevas kokkupuutes veega või kus selle pinda võivad kahjustada sööbivad kemikaalid, aurud, kondensatsioon, tuhk, tsemenditolm jne. Kivikatustel sellised piiranguid ei ole, kuna seda materjali on üpris keeruline kahjustada.

Majaomaniku kohustused?

 • Kõigi tootjate puhul tuleb katusematerjal paigaldada vastavalt tootja juhistele ning enamasti kasutada ka tootja müüdud või soovitatud kinnitusvahendeid ja muid lisatarvikuid. Ainult nii on kindel, et kogu katuselahendus toimib, katuse erinevad osad sobivad omavahel kokku ning probleemide tekkides ei püüa erinevate komponentide tootjad vastutust üksteisele veeretada.

 • Kui majaomanik avastab katusekahjustuse, tuleb katusemüüjat sellest võimalikult kiiresti teavitada. Oluline on, et probleemset katust ei hakataks ise maha võtma või parandama enne, kui katusemüüja pole kahjustust üle vaadanud.

Mida katusetootja hüvitab?

 • Üsna sageli lubavad garantiitingimused materjalitootjal otsustada, kas vigast katust püütakse kohapeal parandada või praakdetailid asendatakse. Kui tarnitakse uus katusematerjali, siis ei kata plekk-katuse tootjad enamasti plekipaanide väljavahetamise kulu.

 • Kivikatuste müüjatel on sageli teistsugune hüvitamiskord. BMI Monier kannab kuni 2 aasta jooksul pärast katuse müüki kõik kulud, mis on seotud kahjustunud katusekivide väljavahetamisega, sealhulgas paigaldustöö maksumuse. Kui müügist on möödas rohkem kui 2 aastat, siis transpordi- ja paigalduskulusid ei kaeta. 

 • Enamasti ei hüvita ükski katusetootja praagist tekkinud muid kahjusid, näiteks kui lekkinud katuse tõttu on saanud kahjustada soojustus või siseviimistlus. Selliste kahjude vastu aitab kõige paremini katuse korrapärane kontroll ja hooldus .

Erinevate katusetootjate garantiitingimuste võrdlemisest saab täpsemalt lugeda siit.

Kaebuste lahendamine

Palume järgida allpool toodud juhiseid, et saaksime võimalikult kiiresti hakata Sinu muret lahendama.

Palun kontrolli juba vastuvõtmisel, kas toodete sortiment, tootenumbrid ja kogused vastavad tellimusele ning kas esineb nähtavaid kahjustusi. Pakendis tooted paki palun lahti ja kontrolli võimalikult kiiresti, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates kättesaamisest.

Kõik kaebused tuleks esitada kas otse meile (esitades meile ka tellimuse numbri) või kauplusele, kust Sa katusematerjali ostsid. Edasimüüja võtab seejärel probleemide lahendamiseks meie klienditeenindusega ühendust. Palume kaebused esitada kirjalikus vormis, et saaksime need võimalikult kiiresti lahendada.

Nähtavate transpordivigastuste korral tuleb neist teha fotod, kirjutada kahjustuste iseloomu ja ulatuse kohta märkus saatedokumentidesse ning paluda veokijuhil vigastused oma allkirjaga kinnitada. Palun jäta alles koopia saatedokumentidest ning teata vigastusest võimalikult kiiresti edasimüüjale, kellelt Sa katusematerjalid ostsid. Palun lisa teatele ka fotod kahjustustest.

Pärast lahtipakkimist avastatud kahjustustest tuleb teatada kas meile või edasimüüjale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Soovitame siiski võimalikult kiiresti tarnitud katusematerjalid üle vaadata, et saaksime probleemide ilmnemisel hakata kohe nende lahendamisega tegelema.

Võta meiega ühendust

Võta meiega ühendust

Meie klienditeenindus leiab lahenduse

Telefonid:  627 5560 (Tallinn), 739 0128 (Tartu)
E-mail: katus@bmigroup.com
E-N 8:00 – 16:45, R 8:00 – 15:30

BMI Monier ja Icopal katusematerjalide näidised