Katuse renoveerimine – kas uus või vana materjal?

Sageli kiputakse katuse renoveerimisel eelistama senist materjali, sest nii tundub turvalisem. Tegelikult pole uue katusematerjali pelgamiseks põhjust, sest vana katuse asendamine meelepärase kattega ei ole kuigi keerukas, kirjutab Eesti suurima kivikatuste müüja BMI Monieri tehniline konsultant Ahti Danil

Vanematel, nõukogude ajal ehitatud majadel on sageli katus kaetud eterniitplaatide, oma eluea ära elanud roostes pleki või ruberoidiga. Sageli kiputakse katuse renoveerimisel eelistama sama materjali, arvates, et nii on lihtsam ja katusekonstruktsioonidega pole siis vaja midagi ette võtta. Nii see aga pole, sest suure tõenäosusega pole vanal katusel korralikku aluskatet, mis tuleb paigaldada sõltumata valitud katusematerjalist.

Aluskatte esmane ülesanne on tagada, et katuse ehitamise ajal või katusekatte vigastamisel ei satuks vesi tuppa. Lisaks peab aluskate kaitsma soojustust ja katusekonstruktsioone toas tekkiva niiskuse eest. Nimelt tekitab majas toidu valmistamine, duši all käimine ja isegi lihtsalt hingamine veeauru, mis võib piisava aurutõkke puudumisel kondenseeruda aluskatte sisepinnale. Kui pööning on välja ehitatud eluruumideks ning aluskate ei ole hingav ja on paigaldatud ilma tuulutusvaheta otse soojustusele, nõrguvad veepiisad pidevalt sarikate ja soojustuseni. See tekitab ajapikku hallitust või pehkivad puitosad sootuks läbi. Seetõttu tuleks eelistada hingavat aluskatet, mis niiskuse majast välja laseb. Hingava aluskatte korral jääb ära ka soojuskadu vähendava tuuletõkke paigaldus, sest aluskate toimib juba iseenesest ka tuuletõkkena. 

Katuse renoveerimine eeldab roovituse eemaldamist 

Aluskatte paigaldamiseks tuleb igal juhul vana roovitus eemaldada, kuna aluskate käib roovide alla. Kui roovid on kahjustuseta, võib hiljem tagasi panna, kui nende mõõdud sobivad uue katusematerjaliga. Näiteks kivikatuse roovituseks kasutatakse prusse mõõtudega 50x50mm ja plekk-katusel 100x25mm, bituumensindel vajab aga aluspinnaks täislaudist või niiskuskindlat OSB-plaati. 

Veel enne, kui uut aluskatet ja roovitust paigaldada, tuleb kontrollida ka katusekonstruktsioonide seisukorda. Kui puitosad ja soojustus tõsiseid veekahjustusi saanud, siis tuleb need uuendada sõltumata valitud katusematerjalist. Seepärast ongi katuse renoveerimisel mõistlik paigutada vähemalt 15% eelarvest ettenägematute kulude reservfondi, sest sageli selgub lõplik tõde alles vana katuse eemaldamisel. 

Enamik katusekonstruktsioone kannavad ka kivikatust

Vahel arvavad vanemate majade omanikud, et kivikatus vanade katusekonstruktsioonide jaoks liialt raske, kuid see ei vasta tõele. 
Üldiselt peavad ka vanemate majade konstruktsioonid kivide raskusele vastu, sest vastasel juhul ei kannataks need ka lume- ega tuulekoormust. 

Ehitusekspertiisi büroo volitatud ehitusinsenerid tegid 15-kraadise kaldega soojustatud viilkatuse koormusarvutused, mille kohaselt kivid moodustavad katusele mõjuvast koormusest vaid 10–20%, seevastu lume ja tuule koormus ulatub uuringute andmetel ühtekokku 76%-ni katusele mõjuvatest jõududest. Kivide koormus katusekonstruktsioonidele on profiilplekist ja eterniitplaatidest katustest vaid 6,4%, sileplekist katusest 7,7% ja asbestivabast kiudtsementplaadist 8,4% suurem. Kahtluse korral tasub aga siiski konsulteerida professionaalsete katusemeistritega, kes hindavad katusekonstruktsioonide olukorda ning teevad vajadusel tugevusarvutused.  

Pole põhjust ka karta kivikatuse kallimat hinda ja keerukat paigaldust, kuna need müüdid ei vasta tõele. Kivikatus on teiste kvaliteedilt sarnaste katusekattematerjalidega samas hinnaklassis, kuid peab oluliselt kauem vastu. Tänapäeval ei nõua kivikatuse paigaldus mingeid erioskusi ja tööriistu. Katusekivid saab kaasaegsete kinnitusklambritega paika ilma ühtki naela katusematerjali või roovitusse löömata. Kivikatuse saab valmis enam-vähem sama ajaga kui plekk- või eterniitkatuse. 

Vana eterniit on ohtlik jääde

Kindlasti tuleks katuse renoveerimisel uue materjali kasuks otsustada, kui katusel on vanad nõukogudeaegsed eterniitplaadid - need sisaldavad ohtlikku ja mürgist asbesti. Seetõttu tuleb eterniitkatus lasta eemaldada ettevõttel, millel on asbesti käitlemise luba. Sama töö võib ka ise ettevaatlikult ära teha, kui kasutada respiraatorit. Oluline on aga see, et vana eterniit on ohtlik jääde, mida ei tohi tavalise ehitusprahi hulka visata. Seetõttu tuleb vanad plaadid toimetada selleks ettenähtud kogumispunkti. Täpsemat infot eterniidi vastuvõtukohtadest saab oma piirkonna prügiveofirmalt või kohalikust omavalitsusest. 

NB! Katuse renoveerimisel tuleb kindlasti arvestada seda, et katusematerjali vahetusel võib olla vajalik esitada ehitusteatis, suuremal ümberehitusel isegi uus projekt ja ehitusluba. Selle täpsustamiseks tuleks ühendust võtta kohaliku omavalitsusega.

Partnerehitaja-Katuse renoveerimine

Loe lisaks:

Loe lisaks katuse ehitust puudutavate teemade kohta:

Küsi tasuta konsultatsiooni

Küsi tasuta konsultatsiooni

Meie tehniline tugi on valmis Sind aitama

Meie inseneri- ja ehitustaustaga konsultandid pakuvad tasuta professionaalset nõu, kuidas Sinu valitud katusematerjali kõige lihtsamini paigaldada või keerukaid katusesõlmi lahendada.
 
Tel: 627 5560, 627 5572 (Tallinn), 739 0128 (Tartu)
E-mail: katus@bmigroup.com
E-N 8:00 – 16:45
R 8:00 – 15:30

BMI Monier ja Icopal katusematerjalide näidised