Forskning & udvikling

Et tag skal kunne holde til meget – og i BMI Group's testcentre skal det kunne holde til endnu mere. Her gennemføres kontinuerlige og omhyggelige test af produkterne
Forskning og udvikling

Kvalitet er et nøgleord for Monier

Fremstillingen af vores produkter sker under en løbende kvalitetskontrol, så du kan være sikker på et produkt af høj kvalitet.

BMI Group har flere forsknings- og testanlæg i Europa. Inden et nyt produkt lanceres, gennemgår det en lang række omfattende test. Du kan læse lidt om nogle af de forskellige test der laves herunder. Herunder kan du læse en kort beskrivelse af flere af vores test.

 • UV-strålingstest
  Sollys nedbryder plast og herunder malingen på betontagstens overflade. Det er derfor meget vigtigt  at teste overfladens styrke nøje.

 • Frostbestandighed
  En ødelagt tagsten kan være skyld i, at der løber vand ind, hvilket kan føre til frostsprængninger.

 • Erosion
  Regnvand er surt, og i områder med høj luftforurening kan surhedsgraden føre til tæring. For at kunne modstå dette, testes materialer og overflader grundigt.

 • Hurtige temperaturudsvingninger
  Temperaturen på en tagstens overflade kan på nogle få minutter variere med 50°C. De hurtige forandringer kan medføre mikroskopiske revner i overfladen.

 • Test for frostfasthed
  For at kvalitetsteste tegltagstens frostfasthed gennemgår en serie udvalgte tagsten fryse-tø-cykler. I en speciel maskine udsættes produkterne for frost, optøes ved overrisling med genopvarmet vand og nedsænkes herefter i vand. En cyklus tager 4 timer. Ifølge DS/EN 539 (den Europæiske standard for tegltagsten) skal fryse-tø-cyklerne gentages, indtil tegltagstenene viser tegn på beskadigelser, eller indtil der er gennemført 150 fryse-tø-cykler. Monier har dog indført en langt mere vidtgående kvalitetskontrol for frostfasthed. Det betyder blandt andet, at Dantegl tagsten gennemgår 400 fryse-tø-cykler.

 • Storskala test
  I vindtunnel testes hele tagflade ved forskellige vindpåvirkninger, der bygger på data indsamlet på BMI Group's vejrstationer rundt om i verden. 

 • På den norske vestkyst, der klimamæssigt hører blandt de allermest barske, har vi på en lille ø placeret et udendørs anlæg, hvor tagstenene langtidstestes under ekstreme og omskiftelige vejrforhold. Trædefasthed, belastning, brudstyrke og regnpåvirkning kontrolleres løbende. Gennem disse test sikres produkternes holdbarhed og kvalitet over tid.

alt om taget bog

Find specifikationer, dokumentation, vejledninger og meget mere her