Miljøvaredeklaration

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration) dokumenterer produkternes miljømæssige egenskaber og indvirkning på miljøet ud fra en livscyklusvurdering.

Icopal Produkter

BMI Danmarks tagpap-produkter er omfattet af EPD’en ”Flexible Bitumen Sheets for Roof Waterproofing” udarbejdet af The European Waterproofing Association. 

Sådan anvendes EPD’en for Icopal produkter

Branche EPD´en angiver data pr. 1 m2 pr. år beregnet over en periode på 105 år (EPD´en dækker to renoveringer). Derfor skal EPD´ens miljøtal ganges med 105, når de anvendes til bygningens LCA beregning.

  • 2-lags løsning med vores 500-serie har en estimeret levetid på over 50 år (uden renovering) jvf. TGA

  • 2 lags svejst løsning svarer til System 5 i branche EPD´en

  • 2 lags løsning, hvor basen er mekanisk fastgjort, svarer til System 6 i branche EPD´en

  • 1 lags svejst løsning svarer til System 1

  • 1 lags mekanisk fastgjort løsning svarer til System 2

Monier produkter

Generisk data fra BR18, bilag 2, tabel 7 anvendes for de produkter, som ikke er dækket af ovenstående EPDere. Link til generisk data.