Pomoc dla Ukrainy – BMI Polska wspiera proces odbudowy kraju

BMI Polska podejmuje szereg działań mających zapewnić realną pomoc w odbudowie Ukrainy. Wspierając lokalną ludność oraz działając z naszymi partnerami na Ukrainie, rozpoczynamy zakrojone na szeroką skalę wysiłki, które wesprą kraj i jego obywateli w wyzwaniach procesu odbudowy.
Tło strony BMI Polska - Odbudowa Ukrainy

BMI Polska jest aktywnym uczestnikiem odbudowy Ukrainy. Wspieramy Ukrainę również poprzez działania charytatywne

Naszym głównym celem jest wsparcie odbudowy Ukrainy w zgodzie z nowoczesnymi normami oraz standardami technologicznymi. 

BMI Polska jest częścią BMI Group– międzynarodowego koncernu powstałego dzięki połączeniu największych światowych marek z branży pokryć dachowych – Icopal oraz Monier Braas. Oferujemy kompletne systemy dachowe dla dachów płaskich i skośnych oraz innowacyjne rozwiązania hydroizolacyjne, jednocześnie wyznaczając rynkowe trendy. Nasze biura i zakłady produkcyjne działają m.in. w Zduńskiej Woli, Opolu i Płońsku. 

Jako BMI Polska dostarczamy wiele rodzajów pokryć dachowych – m.in. pokrycia ceramiczne, syntetyczne, bitumiczne, betonowe – razem z wyposażeniem przeciwpożarowym oraz niezbędnymi akcesoriami. Dzięki temu pozwalamy właścicielom domów na dostosowanie dachu do ich oczekiwań estetycznych i funkcjonalnych. Eksperci BMI wspierają procesy projektowe oraz dzielą się ekspercką wiedzą z zakresu budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiektów inżynierskich. 

 • Inspirujemy, starając się być przykładem dla innych.

 • Łączymy, budując relację z ludźmi i zespołami.

 • Rozwijamy się, otwierając na nowe pomysły i sposoby działania.

 • Wzmacniamy siebie i zespół, budując zaufanie i zachęcając do słuchania opinii. 

Na skróty

Przyszłość Ukrainy i znaczenie jej odbudowy

Militarna, humanitarna i finansowa pomoc dla Ukrainy to działania niezbędne aby pomóc w tym trudnym czasie. Należy pamiętać, że kluczowe będzie odbudowanie zniszczonego konfliktem zbrojnym kraju. Proces może okazać się kosztowny i czasochłonny, jednak dzięki podejmowanym działaniom możliwa jest odbudowa Ukrainy jako nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego dla obywateli państwa, zjednoczonego z Europą

Wspólna ocena rządu Ukrainy, Banku Światowego, Komisji Europejskiej oraz ONZ wskazuje, że koszt odbudowy Ukrainy będzie wynosił do 411 mld dolarów. Dane dotyczą okresu od 24.02.2022 r. do 24.02.2023 r. Szacuje się, że koszt odbudowy będzie rozciągnięty na 10 lat. 

[źródło: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/23/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment, dostęp: 31.03.2023 r.]

Według Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej największe straty dotyczą budownictwa mieszkaniowego: wysokość szkód wyceniono na 53,6 mld dolarów. KSE podaje, że uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 150 000 budynków mieszkalnych– prywatnych, wielorodzinnych i akademików, 3170 placówek edukacyjnych, 1800 obiektów działalności kulturalnej oraz 1216 obiektów opieki zdrowotnej. Ogólna wartość zniszczeń infrastruktury Ukrainy ma sięgać prawie 143,8 mld dolarów  [dane na koniec lutego 2023 r.].

[Źródło: During the year of the full-scale war, the total amount of damages caused Russia to Ukraine’s infrastructure has reached almost $143.8 billion, https://kse.ua/about-the-school/news/during-the-year-of-the-full-scale-war-the-total-amount-of-damages-caused-russia-to-ukraine-s-infrastructure-has-reached-almost-143-8-billion/, dostęp: 31.03.2023 r.]


W odbudowywaniu państwa ukraińskiego główny wkład może mieć branża budowlana, dlatego potrzebna będzie synergia wśród firm działających w tym sektorze. Raport Banku Światowego, rządu Ukrainy, UE oraz ONZ: Ukraine – Rapid Damage and Needs Assessment : February 2022 – 2023  wskazuje, że w perspektywie krótkoterminowej najważniejsze jest doraźne wsparcie techniczne, szybkie naprawy i remonty przywracające użyteczność obiektów. Jak wynika z danych raportu, w perspektywie długoterminowej na pierwszy plan ma natomiast wysunąć się potrzeba renowacji nieefektywnej energetycznie zabudowy: ponad 80% budynków wielorodzinnych w Ukrainie to starzejące się konstrukcje, które zbudowano w czasach sowieckich.

Działania podjęte przez BMI Polska w celu wsparcia Ukrainy

BMI Polska skupia się również na zapewnieniu pomocy materialnej, dokładając starań, żeby zapewnić to, co najbardziej potrzebne dla Ukrainy i jej obywateli. 

 • Kupiliśmy generator prądu dla szpitala w Ukrainie. Mamy informację, że sprzęt dotarł już bezpiecznie do miasta Korukivka i działa zabezpieczając pracę pompy, która dostarcza wodę dla lokalnej szkoły, szpitala oraz domów w części miasta. #POMAGAMY

 • Przekazaliśmy paczki pomocy materialnej, uwzględniając to, co jest najbardziej potrzebne dla Ukraińców. W paczkach znalazły się: leki, artykuły higieniczne, produkty do sprzątania, jedzenie itp.

 • Uruchomiliśmy fundusz, dzięki któremu pracownicy BMI Polska mogli przekazywać datki finansowe. Grupa BMI podwoiła kwotę zbiórki dla Ukrainy!

 • Kupiliśmy telefon dla dziecka z rodziny, która zamieszkała w domu jednego z pracowników BMI, zastępując sprzęt zniszczony w czasie ucieczki z Ukrainy.

 • Walerii, która uciekła z Ukrainy razem z mamą i bratem, ufundowaliśmy laptop do nauki zdalnej.

Generator jest już w mieście Korukivka, mamy podziękowanie od administracji oraz zdjęcie z dostawy

Generator jest w mieście Korukivka, zdjęcie z dostawy oraz oficjalne podziękowanie od administracji.

Laptop który posłuży do nauki zdalnej dla Walerii.

Laptop który posłuży do nauki zdalnej dla Walerii.

Laptop który posłuży do nauki zdalnej dla Walerii.

Ciągłe wsparcie Ukrainy ma znaczenie. Ty też możesz pomóc!

Ciągłe wsparcie Ukrainy jest niezbędne dla kraju zmagającego się ze skutkami wojny. W Ukrainie nadal giną ludzie, a walcząca armia wymaga pomocy militarnej, dlatego nie powinny ustawać działania podejmowane przez społeczność międzynarodową. Dla Ukraińców i ich dzieci, zarówno w Ukrainie, jak i krajach, do których udali się jako uchodźcy, ważna jest pomoc psychologiczna, edukacyjna, medyczna oraz finansowa. Jak można pomóc Ukrainie?

Jako osoba prywatna możesz wiele zrobić, żeby wesprzeć walczącą Ukrainę oraz Ukraińców. Wejdź na stronę https://pomagamukrainie.gov.pl/#chce-pomoc i znajdź zbiórki, wolontariaty oraz inne formy pomocy dostosowane do Twoich indywidualnych możliwości!

Znaczenie międzynarodowej współpracy

Razem jesteśmy silniejsi! Współdziałanie w rozwiązywaniu kryzysu to podstawa skutecznej pomocy. 

 • Komisja Europejska przeznaczyła prawie 700 milionów złotych dla Polski na pomoc osobom z Ukrainy, które opuściły jej granicę z powodu wojny.

 • Unia Europejska (przy jednomyślności 27 państw wspólnoty) wprowadziła w 2022 r. dyrektywę o ochronie tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy, dając im tym samym prawo do pobytu oraz przemieszczania się po obszarze UE. Dyrektywę przedłużono do marca 2024.

 • Pomoc militarna dla walczącej Ukrainy płynie z USA i Kanady oraz wielu państw Europy, m.in.: Polski, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji, Niderlandów, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy oraz Słowacji. 

 • W wielu krajach oddolnie organizowane są zbiórki na Ukrainę obejmujące najpotrzebniejsze rzeczy materialne. Zbiórki dotyczą również pomocy finansowej dla Ukrainy.

Wsparcie udzielone przez polski rząd i społeczeństwo

Polska znajduje się w czołówce krajów wspierających Ukrainę. Pomagamy nie tylko finansowo, ale również przekazując dostawy broni oraz przyjmując ukraińskich uchodźców. 

 • Pomoc Polski dla Ukrainy często miała charakter oddolnych ruchów społecznych. Przykładem mogą być zbiórki rzeczy dla Ukrainy – w wielu punktach w Polsce zbierano żywność, środki higieniczne, ubrania itp. 

 • Instytucje charytatywne przyjmowały także wpłaty na pomoc Ukrainie – pieniądze przeznaczano na różne cele: zarówno zaspokojenie potrzeb osób w kryzysie uchodźczym oraz mieszkańców, którzy pozostali w kraju, jak i walczącej armii. 

Kluczowe znaczenie miała również pomoc dla Ukrainy na granicy z Polską w kulminacyjnych punktach kryzysu humanitarnego – na miejscu organizowano punkty, w których rozdawano uchodźcom ciepłe posiłki, koce, termosy oraz udzielano informacji. Osoby prywatne pomagały także w transporcie Ukraińców z granicy.

Podsumowanie

Współpraca międzynarodowa, działalność instytucji charytatywnych i środowiska biznesowego oraz wysiłki indywidualnych obywateli, np. w formie wpłaty na Ukrainę lub zbiórki na rzecz Ukrainy mają strategiczne znaczenie w rozwiązywaniu kryzysów humanitarnych. Działania podejmowane w celu pomocy naszym sąsiadom są nie tylko dowodem solidarności, ale realnie odpowiadają na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Skala kryzysu humanitarnego w Ukrainie jest ogromna. Duża liczba osób ma problem z dostępem do opieki medycznej, edukacji oraz wody nadającej się do picia. Walki zbrojne spowodowały również pojawienie się problemu przesiedleń wewnętrznych. Jak wynika z danych UNHCR stan na luty 2023 r. to ponad 8 milionów uchodźców z Ukrainy przebywających w krajach Europy. Około 17,6 milionów potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej w kraju.

[źródło: https://www.unhcr.org/ukraine-emergency.html, dostęp 28.02.2023 r.]

BMI Polska wspiera osoby w kryzysie humanitarnym na wiele różnych sposobów, m.in.: fundując generator prądu dla ukraińskiego szpitala, przygotowując pomoc rzeczową w formie najpotrzebniejszych artykułów higienicznych i spożywczych oraz medykamentów, i uruchamiając fundusz na datki finansowe.

Jeżeli zastanawiasz się, jak pomagać Ukrainie, masz do dyspozycji wiele form wsparcia. Możesz wspomóc finansowo fundacje pomagające Ukrainie, oddając im 1,5% swojego podatku lub sprawdzając, gdzie bezpiecznie wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Dobrym rozwiązaniem jest również udział w zbiórkach rzeczowych ubrań, jedzenia, środków higienicznych itp., ale pamiętaj – najpierw upewnij się, co faktycznie potrzeba jako pomoc dla Ukrainy lub uchodźców przebywających w Polsce. Jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić wsparcia pieniężnego, pomóż Ukrainie jako wolontariusz, pracując na rzecz osób, które przyjechały do Polski.

Wojna w Ukrainie to dramat, zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Strach, przesiedlenia, utrata poczucia bezpieczeństwa, głód, przemoc – to doświadczenie ukraińskich obywateli. Wielu mieszkańców kraju zostało ciężko rannych, co będzie miało dla nich konsekwencje zdrowotne na całe życie. Dzieci dodatkowo mają utrudniony dostęp do edukacji. Właśnie dlatego tak ważne jest zapewnienie wsparcia medycznego i psychologicznego.

Odbudowa Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jej obywatelom bezpieczeństwa i możliwości życia w nowoczesnym, sprawnie działającym kraju, zjednoczonym z Europą. Już teraz podejmowane są rozmowy na temat pomocy Ukrainie w usuwaniu skutków wojny oraz przyszłym rozwoju. Komisja Europejska i międzynarodowe organizacje są w trakcie przygotowywania programu pomocy finansowej. Duży wkład w odbudowę Ukrainy będzie miało również środowisko biznesowe.

Środowisko biznesowe ma kluczowe znaczenie w procesie odbudowy Ukrainy. Przedsiębiorstwa, współdziałając z ukraińskim partnerami, mogą dzielić się ekspercką wiedzą oraz wewnętrznym know-how, doradzając w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, pozwalających na wdrożenie bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań rynkowych. Dzięki temu możliwa będzie transformacja kraju dostosowana do przyszłych wyzwań. Wsparcie biznesu jest istotne również z uwagi na możliwość zapewnienia niezbędnego finansowania oraz zaplecza logistycznego. Bardzo ważną kwestią jest także udzielanie potrzebnego wsparcia o charakterze charytatywnym. Zdając sobie z tego sprawę, jako BMI Polska przekazaliśmy Ukrainie wyprodukowaną przez nas papę bitumiczną.

Wojna spowodowała duże straty w ukraińskim budownictwie mieszkaniowym oraz budownictwie użyteczności publicznej. Odbudowa państwa powinna mieć kierunek przyszłościowy i odbyć się zgodnie z najnowszymi technologiami oraz normami, dlatego tak ważne jest korzystanie z eksperckiej wiedzy i nowoczesnych rozwiązań środowiska biznesowego branży budowlanej. Dzięki temu, budownictwo Ukrainy będzie w stanie sprostać obecnym wyzwaniom energetycznym oraz zapewni wystarczająco wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

Chcesz dołączyć do inicjatywy? Napisz do nas

MC: form.upload.supportedFormats: .pdf, .jpg, .png. MC: form.upload.maxSize: 5.2MB