Nota Prawna

Wstęp

Witryna www.bmigroup.com („Witryna”) została przygotowana przez BMI Group Holdings UK Limited, Thames Tower, 4th Floor, Station Rd, Reading, United Kingdom, RG1 1LX („BMI Group”). Grupa BMI jest właścicielem Strony i jej zawartości. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na następujące warunki użytkowania.

Warunki korzystania1. PRAWA WŁASNOŚCI

 Witryna i zawarte na niej treści (teksty, obrazy, animacje, logo, slogany itp.) są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.


2. WYKORZYSTANIE, REPRODUKCJE

Możesz przeglądać stronę internetową, pobierać ją, drukować i korzystać z dostarczonych funkcji. Każda zmiana, powielanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie wymaga wyraźnej pisemnej zgody BMI Group. W przypadku autoryzowanego powielania, rozpowszechniania lub innego udostępniania treściom pochodzącym ze strony internetowej należy dołączyć cytat źródłowy w następującej formie: Źródło: www.bmigroup.com i © BMI Group Holdings UK Limited.3. LINKI 

Bez wyraźnej pisemnej zgody BMI Group nie wolno dokonywać zmian w tej witrynie i / lub jej treści. Możesz łączyć Witrynę lub poszczególne jej strony z innych witryn w Internecie zwykłymi metodami. Wszelkie takie łącza nie mogą powodować niedokładnych wrażeń w odniesieniu do autorstwa Witryny i jej treści poprzez sposób i rodzaj linkowania lub wyświetlania Witryny lub jej treści (np. Poprzez wyświetlanie w linii lub umieszczanie w innej witrynie internetowej za pomocą ramek). Grupa BMI zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia takich linków do Witryny. Wszelkie ewentualnie istniejące linki zewnętrzne (tj. Linki z Witryny do stron internetowych osób trzecich) zostały utworzone wyłącznie dla Twojej wygody. Pamiętaj, że korzystając z takich łączy, opuszczasz stronę internetową grupy BMI. W związku z powyższym Grupa BMI nie ma wpływu na zawartość takiej strony internetowej otwartej za pomocą linku i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku otwarcia i przeglądania takiej strony internetowej, pobierania lub innego wykorzystania treści. Jeżeli linki z zewnętrznych stron internetowych prowadzą do strony internetowej BMI Group, nie oznacza to, że BMI Group zgodziła się na zawartość takich stron internetowych lub jest za to odpowiedzialna.4. KOMPLETNOŚĆ

 Grupa BMI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawność, kompletność i aktualność informacji zawartych w Witrynie. Niemniej jednak BMI Group zaleca sprawdzenie poprawności informacji przed ich użyciem. Grupa BMI nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Witryny ani za szkody powstałe w wyniku przeglądania, pobierania lub korzystania z Witryny.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Witryna umożliwia kontakt z Grupą BMI za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszego Dyrektora ds. Komunikacji Grupy: Christopher.HunterWard@bmigroup.com. Dane osobowe podane przez każdego użytkownika są przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie. Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do tych celów, pod warunkiem, że nie uniemożliwiają tego wymogi dotyczące przechowywania danych lub użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie.

Przetwarzanie danych osobowych, jak opisano powyżej, jest konieczne, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO). Przetwarzanie dalszych danych podanych przez Ciebie dobrowolnie w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie klauzuli RODO dotyczącej równoważenia odsetek (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i przetwarzaniu danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@StandardIndustries.com.6. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W APLIKACJACH ONLINE 

Witryna daje ci możliwość zapisywania się na powiadomienia o pracy przez e-mail, ubiegania się o pracę online lub pocztą elektroniczną na oferty pracy lub szkolenia oferowane przez Grupę BMI i jej podmioty stowarzyszone. W przypadku takich alertów i aplikacji online, oprócz innych wymagań prawnych, obowiązuje Oświadczenie o ochronie danych. Na podstawie zainicjowanej przez Ciebie aplikacji online przetwarzamy dane osobowe przekazywane BMI Group drogą elektroniczną do celów aplikacji. Takie przetwarzanie jest konieczne, aby podjąć kroki na żądanie przed zawarciem umowy (por. Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO). Przed przesłaniem nam danych osobowych zapoznaj się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych. 

Oświadczenie o ochronie danych zawarte w niniejszym punkcie 6 ma zastosowanie oprócz pozostałych informacji prawnych.

 

6.1 Przekazywanie danych

Składając wniosek do BMI Group i jej spółek stowarzyszonych online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz BMI Group dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, a także informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, certyfikatów oraz innych informacji i dokumentów powszechnie używanych przy składaniu wniosku Praca. We własnym interesie prosimy o ujawnianie wyłącznie szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak pochodzenie etniczne, opinia polityczna, członkostwo w związku zawodowym, zdrowie fizyczne i psychiczne lub przekonania religijne lub filozoficzne, łącznie „Dane wrażliwe”, por. Art. 9 ( 1) RODO), które wyraźnie chcesz nam otrzymać. Nie oczekujemy od Ciebie przesyłania ani prośby o przesłanie takich wrażliwych danych. Informacje na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych wnioskodawców znajdują się w Polityce prywatności BMI dla pracowników i kontrahentów.

Przekazując swoje dane, wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie tych informacji zgodnie z wymogami prawnymi, warunkami korzystania z tej witryny i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z internetowego formularza wniosku, informacje i pliki zostaną przesłane do BMI Group dopiero po wyrażeniu zgody na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 

6.2 Przechowywanie, wykorzystanie i usuwanie danych 

Grupa BMI przechowuje i wykorzystuje dostarczone przez Ciebie informacje i pliki wyłącznie w celu rejestrowania i przetwarzania Twojej aplikacji, w tym kontaktu z Tobą. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dostarczone informacje i pliki mogą być nadal wykorzystywane w trakcie stosunku pracy z tobą. W przeciwnym razie Grupa BMI zachowa Twoje dane i pliki przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (chyba że lokalne prawo wymaga krótszego okresu), aby móc odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Twojego wniosku, aby zachować zgodność z prawem zobowiązania i dochodzić, wykonywać lub bronić wszelkich istniejących lub potencjalnych roszczeń. Po upływie tego okresu Twoje dane będą zazwyczaj usuwane. Więcej informacji na temat przechowywania, wykorzystywania i usuwania danych osobowych wnioskodawców przez Grupę BMI można znaleźć w Informacji o ochronie prywatności BMI dla pracowników i kontrahentów. Jeśli, zaznaczając odpowiednie pole lub wskazując, że składając podanie przez e-mail, wyraziłeś zgodę na przesyłanie twoich informacji i plików również do innych spółek z grupy BMI, prześlemy twoje zgłoszenie do innych firm z grupy, które mogą mieć otwarte pozycje pasuje do ciebie. 

6.3 Przekazywanie danych stronom trzecim 

Do celów Twojej aplikacji zastrzegamy sobie prawo do przekazania twoich informacji i plików konsultantom ds. Rekrutacji lub podobnym usługodawcom, których mogliśmy zaangażować w celach rekrutacyjnych. Tacy konsultanci są zobowiązani do identycznej ochrony danych, jak my. Poza tym informacje i pliki przesłane w ramach wniosku online nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę lub nie otrzymamy oficjalnego zamówienia.

6.4 Anulowanie; Wycofanie wniosku

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na dalsze przechowywanie i wykorzystywanie podanych przez Ciebie danych osobowych. Ponadto zawsze masz możliwość wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku dane i pliki w banku danych wnioskodawcy zostaną usunięte, jak opisano powyżej. Ponadto podczas aplikacji online możesz w dowolnym momencie poprosić Grupę BMI o usunięcie wszelkich przesłanych przez Ciebie danych lub plików. Rozpatrzymy każdy taki wniosek zgodnie z przepisami RODO. 

6.5 Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące procedury aplikacji lub prywatności danych prosimy kierować na adres Privacy@StandardIndustries.com.7. PLIKI COOKIE

Witryna korzysta z plików cookie, które są małymi plikami, które umożliwiają korzystanie z urządzeń na urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach osobistych, smartfonach itp.). Sprawiają, że Witryna jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza, a w szczególności optymalizują nasze produkty i usługi dla Ciebie i pozwalają nam przekazywać Ci ukierunkowane informacje w przyszłości. Witryna wykorzystuje tak zwane własne pliki cookie, które są przez nas przechowywane, oraz pliki cookie stron trzecich, które są ustawiane przez zewnętrznych dostawców w celu osiągnięcia określonych celów.

Większość plików cookie używanych przez BMI Group to „sesyjne pliki cookie”, które są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rzeczywistych plików cookie używanych przez tę witrynę.

Użytkownicy mogą określić, w jaki sposób wykorzystywane są te pliki cookie. Wszystkie obecne przeglądarki mają opcję ograniczenia lub całkowitego zablokowania przechowywania plików cookie, ogólnie lub tylko dla niektórych stron internetowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystanie i łatwość obsługi naszej strony internetowej zostanie zmniejszona, jeśli pliki cookie nie będą dozwolone. Użytkownicy mogą zarządzać wieloma reklamowymi plikami cookie online za pośrednictwem strony internetowej Stanów Zjednoczonych http://www.aboutads.info/choices lub europejskiej strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
Wszystkie dane użytkownika (takie jak adresy IP, nazwy użytkowników itp.) są przechowywane anonimowo, aby uniemożliwić osobistą identyfikację.8. GOOGLE ANALYTICS

Witryna korzysta z funkcji udostępnianych przez usługę analizy internetowej Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, jak opisano wcześniej w niniejszym Zastrzeżeniu, w postaci plików tekstowych, które są przechowywane na twoim komputerze. Informacje gromadzone przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszych produktów i usług online są zasadniczo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednak gdy anonimizacja adresu IP zostanie aktywowana w portalu, Google zmniejszy wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje w imieniu grupy BMI w celu oceny korzystania z produktów i usług online grupy BMI, w celu przygotowania raportów dotyczących aktywności produktów i usług online oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług online oraz witryny internetowej . Anonimowe profile użytkowników są następnie tworzone na podstawie przetwarzanych danych.

Adres IP podany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą ustawić oprogramowanie przeglądarki, aby zapobiec przechowywaniu plików cookie; użytkownicy mogą również uniemożliwić przesyłanie i przetwarzanie danych gromadzonych przez plik cookie dotyczących korzystania z naszych produktów i usług online przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, korzystając z następującego linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pamiętaj, że niektóre nieaktualne przeglądarki internetowe mogą nie obsługiwać wtyczki przeglądarki opt-out Google. Jeśli chcesz korzystać z takiej starej przeglądarki internetowej, zapoznaj się z ustawieniami przeglądarki, aby wyłączyć pliki cookie.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania danych przez Google do celów reklamowych oraz ustawień i opcji niezgodności można znaleźć w następujących witrynach Google:9. WYBÓR PRAWA I TRYBUNAŁU

Prawo Anglii i Walii reguluje wszelkie spory prawne wynikające z korzystania z Witryny i / lub jej funkcji. Sądy Anglii i Walii mają wyłączność do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z Witryną i / lub jej funkcjami.