Dachy płaskie

Masy kauczukowo-bitumiczne

Spójna technologia mas kauczukowo-bitumicznych SBS to produkty, które zachowują swoje właściwości w ekstremalnych warunkach i oddziaływaniu atmosferycznym, dając gwarancję ochrony obiektu budowlanego na długie lata.
Masy
No results found