Od ponad 60 lat dbamy o zadowolenie naszych Klientów. Oferujemy nie tylko szeroki wybór, najwyższej jakości, dachówek ceramicznych i betonowych, ale również cały system dachowy Braas. Dopuszczamy do sprzedaży tylko te produkty, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w polskich i europejskich normach.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej i złożenia wniosku gwarancyjnego na zakupione przez Państwa produkty Braas.

Aby otrzymać gwarancję Braas należy złożyć wniosek gwarancyjny. Aby złożyć wniosek gwarancyjny należy podać niezbędne informacje poprzez wypełnienie wniosku gwarancyjnego na naszej stronie internetowej oraz dołączyć kopię dowodu zakupu naszych produktów.

Przejdź do złożenia wniosku gwarancyjnego.

Na skróty

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYSTAWIENIE DOKUMENTU GWARANCYJNEGO?

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie drogi złożenia wniosku gwarancyjnego:

  1. w formie elektronicznej, poprzez formularz na naszej stronie internetowej, lub

  2. w formie drukowanej, wysłanej pocztą na adres siedziby naszej firmy.


Aby złożyć wniosek gwarancyjny w formie elektronicznej wystarczy wypełnić formularz gwarancyjny na naszej stronie internetowej oraz dołączyć (w formie elektronicznej) kopię dowodu zakupu naszych produktów.


Aby złożyć wniosek gwarancyjny w formie papierowej należy:

  • przygotować wydruk wniosku gwarancyjnego za pośrednictwem naszej strony internetowej;

  • wysłać przygotowany wydruk, wraz z dowodem zakupu naszych produktów, na adres: BMI Polska, ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole - z dopiskiem na kopercie „Gwarancja”.


Do wypełnienia wniosku gwarancyjnego będą potrzebne następujące informacje:

  • dane adresowe;

  • informacja o zakupionych produktach: modele, ilości, kolory;

  • dane o obiekcie na którym zainstalowano produkty;

  • datowana kopia dowodu zakupu (w zależności od formy zgłoszenia: w formie elektronicznej lub papierowej).

W przypadku chęci rejestracji gwarancji na Rozwiązanie Systemowe, konieczne będzie także wypełnienie i dołączenie Deklaracji Zakończenia Prac Dekarskich.

Formularz za pomocą którego można wypełnić wniosek gwarancyjny znajdą Państwo tutaj.

Wszystkie formularze i wzory dokumentów znajdą Państwo do pobrania na dole strony.

To pierwsza na rynku gwarancja obejmująca swoją ochroną cały system dachowy, a więc gwarantuje funkcjonalność nie pojedynczych produktów, ale całego Systemu Dachowego Braas przez 15 lat.

O bezpieczeństwie i trwałości dachu nie stanowi jedynie wysokiej jakości dachówka. Najbardziej newralgiczne miejsca dachu wymagają odpowiednio dobranych wysokiej jakości akcesoriów dachowych. Zatem, aby cieszyć się spokojem przez wiele lat, należy zadbać o to, aby wszystkie elementy dachu były najwyższej jakości i były do siebie dopasowane.

Aby ułatwić klientom podjęcie często trudnego wyboru najlepszego i bezpiecznego rozwiązania, wprowadziliśmy do oferty - Gwarancję Systemową Braas. Więcej informacji na stronie:

http://www.gwarancjasystemowa.pl/

Składając wniosek o Gwarancję Systemową Braas klient otrzymuje również gwarancje na poszczególne produkty Braas objęte naszą wydłużoną gwarancją.

Na dachówki betonowe udzielamy 30 lat gwarancji licząc od dnia zakupu. W tym okresie wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 490 w zakresie przesiąkliwości i mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego używania (w tym ułożenia) oraz eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku.

Ponadto przez okres 30 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów prac dekarskich związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

Na dachówki ceramiczne Braas importowane z Niemiec udzielamy 30 lat gwarancji licząc od dnia zakupu.

W tym 30-letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 1304 w zakresie przesiąkliwości i mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego używania (w tym ułożenia) oraz eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku.

 Ponadto przez okres 10 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów prac dekarskich związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

Na taśmę Wakaflex 2 Braas udzielamy 20 lat gwarancji licząc od dnia zakupu. 

W tym 20-letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie taśmę Wakaflex 2, w przypadku gdy nie będzie ona spełniała wymagań wodoszczelności pod warunkiem jej właściwego używania (w tym ułożenia) i eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach montażu. 

W ramach wymiany taśmy Wakaflex 2 w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się dostarczyć taśmę bezpłatnie i pokryć także koszty transportu na miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane w danych adresowych budynku. 

Gwarancja nie dotyczy połączeń wykonanych przez rzemieślnika: taśmy z kominem, taśmy z taśmą, taśmy z powierzchnią dachówki, ani trwałości koloru.

Na papę Braas-Bit Premium SBS udzielamy 20 lat gwarancji licząc od dnia zakupu.

W tym 20-letnim okresie gwarantujemy, że papa Braas-Bit Premium SBS – ułożona zgodnie z instrukcjami montażu producenta* pod pokryciem dachowym wykonanym z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej lub blachodachówki, użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, spełni wymogi hydroizolacyjności zgodnie z normą EN 13707:2004+A2:2009.

Dodatkowo gwarantujemy, że w okresie 2-letnim, licząc od dnia zakupu, nieprzykryta pokryciem dachowym papa Braas-Bit Premium SBS (użytkowana w tym okresie jako pokrycie tymczasowe) - ułożona zgodnie z instrukcjami montażu producenta* i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta* - również spełni wymogi hydroizolacyjności zgodnie z normą EN 13707:2004+A2:2009.

Na wybrane membrany dachowe Braas licząc od dnia zakupu udzielamy:

  • 15 lat gwarancji dla membran Divoroll Maximum+ 2S oraz Divoroll Top RU

  • 10 lat gwarancji dla membran Divoroll Universal+ oraz Divoroll Kompakt 2S

W okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie membranę, w przypadku gdy nie będzie ona spełniała wymogu hydroizolacyjności zgodnie z normą PL EN 13859 (klasa W1) pod warunkiem jej właściwego używania (w tym ułożenia) i eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach montażu.

W ramach wymiany membrany objętej gwarancją zobowiązujemy się wymienić produkt obarczony wadą oraz pokryć koszty robocizny poniesione w związku z demontażem i ponownym montażem membrany dachowej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty do pobrania

Tutaj znajdują się wzory wszystkich dokumentów gwarancyjnych oraz formularz deklaracji ukończenia prac dekarskich potrzebny do wystawienia gwarancji systemowej.