Betonowy łącznik gąsiorów

Betonowy łącznik gąsiorów - rys. techniczny

Estetyczne i funkcjonalne zakończenie miejsca połączenia się kalenicy z dwoma grzbietami dachu o pochyleniu połaci od 15° do 55°.

Kolor: dobrany do pokrycia

Zapotrzebowanie: 1 szt. / połączenie