Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Med respekt for bygget og historien

Takrenovering av borettslaget Ullevål Hageby har foregått over flere år. Fokuset har vært historiske detaljer og at takene skal vare i mange tiår fremover. 
Last ned som .PDF
Oversiktsbilde av Ullevål Hageby. Fokus på ett bygg med vei foran, resten av hagebyen i bakgrunnen.

Historisk renovering

Store takflater og mangeårig prosjekt

Ullevål Hageby er et historisk og velkjent borettslag i hjertet av Oslo. Med 119 bygninger og store takflater har renovering av tak vært på agendaen i mange år. De siste fire årene er det KB Blikk som har stått for jobben med å renovere den viktigste fasaden på disse staselige bygningene.

Oppdragsgiver er Oslo Havebyselskap, som i samråd med Byantikvaren har valgt å pryde takene med Monier Nortegl tegltakstein i fargen naturell. KB Blikk jobber seg fra tak til tak hvor de river det gamle taket inkludert beslag, sløyfer og lekter, samt bytter ut takvinduer. Pipene rives også og bygges opp på nytt. Etter at taket er bygget opp igjen med oppdaterte materialer, og etter historisk hvordan husene har vært utsmykket, kroner tegltaksteinen nå som kronen på verket. I mange tilfeller ble det på 70- og 80-tallet tatt renoverings- og reparasjonsvalg som tok bort noe av de historiske detaljene på bygningene fra 20-tallet. Blant annet er spir fjernet, og disse blir nå gjenreist på bakgrunn av gamle tegninger.

Det er fint å se at de ønsker å tilbakeføre takene og utsmykningen til slik det originalt var, og det ser vi også på en del andre prosjekter. Flere har respekt for arkitekturen og det historiske uttrykket som var og tar valg ut fra det.

Andreas Mørck, prosjektleder i KB Blikk AS

Høyt volum

KB Blikk har en femårs kontrakt på dette oppdraget. Når perioden er over vil de ha lagt ca. 10 000 kvm tak, noe som tilsvarer ca. 120 000 takstein. Totalt har BMI Norge levert 274 000 takstein i en tidsperiode på ca. 9 år. Med et slikt volum har KB Blikk jobbet tett med BMI Norge og distriktssjef Bernt Brevik for å sikre at all takstein de trenger er tilgjengelig på riktig tid. Både volum av vanlige stein, men også alle spesialstein det er behov for.


-Ullevål Hageby må jo være et av Norges største takprosjekter, og det er klart at med det volumet av takstein som trengs har vi vært avhengige av tett dialog med KB Blikk. De holder oss oppdatert med fremdriftsplaner og hvilke datoer de trenger levering. På den måten kan vi sørge for å ha volumet de trenger tilgjengelig, i tillegg til det som skal leveres til andre prosjekter, sier Brevik.

Ekstra forsikring mot ekstremvær

Oslo Havebyselskap har et 50-års perspektiv på de nye takene, og valgene som er tatt er basert på et ønske om at takene skal være av god kvalitet. Ny oppbygging av takene sikrer konstruksjonen. For å beskytte mot vær og vind brukes Divoroll Prima undertak med takstein over. Når taksteinen monteres klipses eller skrus alle steinene fast. Normalt festes kun steinene i ytterkant av taket, men klimautviklingen med mer vind og vær gjør at Havebyselskapet ønsker å være føre var.

Jobben som gjøres nå, og valgene av materialer som er gjort, er med tanke på at takene skal vare og tåle vær og vind. Det har vært viktig for borettslaget, og er også noe vi har fokus på. 

Andreas Mørck, KB Blikk AS