Ventex svillemembran

Svillemembranen tar opp ujevnheter mellom murkrone og bunnsvill. Produktet Sørger for god fuktbeskyttelse og sikrer vindtett overgang mellom grunnmur og vegg.

  • Ventex svillemembran med vindsperre er en membran bestående av en tykk såle av bitumen for å hindre fukt fra grunnmur og med en kraftig vindsperre for å sikre god lufttetting.

  • Ventex svillemembran med radonflik er en membran bestående av en tykk såle av bitumen for å hindre fukt fra grunnmur og med en kraftig vindsperre for å sikre god lufttetting, samt en flik med radonsperre for tilkobling til radonsperre fra gulvet.

Viktigste egenskaper

  • Sikrer god lufttetting

  • Hindrer fukt fra grunnmur

Filter

Ingen resultater