Terrassesystem

Terrassesystemet Plot Zoom har vært på markedet i mer enn 30 år, og gjør det enkelt å avrette og understøtte fliser, heller og bjelkelag ved bygging av terrasser, uteområder og midlertidige konstruksjoner. Systemer består av justerbare sokler, og leveres i tre standard størrelser:

  • 40 - 60 mm.

  • 60 - 100 mm.

  • 100 - 140 mm.

I tillegg kan inntil 5 skjøteringer benyttes, noe som gir 240 mm. ekstra byggehøyde. Det gjør systemet til et godt valg der det er store nivåforskjeller i underlaget. Plot Zoom kan finjusteres både fra siden og toppen med en justeringsnøkkel. Soklene kan også justeres etter at bjelkelag/toppdekke er lagt. Hvis soklene skal høydejusteres etter at de er belastet med bjelkelag/topdekke, skal justeringen gjøres nedover – aldri oppover. Derfor er det viktig at soklene ikke står i laveste posisjon før montering. 

Plot Zoom tåler en belastning på 15 kN regnet vertikalt på 100 % av overflaten, og 7,5 kN på 25 % av overflaten. Den høye kvaliteten på materialet gjør at soklene holder seg i nøyaktig posisjon i svært lang tid.

Plot Zoom kan også brukes innendørs for å skjule kabler, rør og installasjoner i gulvet. For bruk under bjelkelag benyttes en egen holder som enkelt monteres på soklene.

Viktigste egenskaper

  • Enkel montering, og enkle å vedlikeholde

  • Tåler svært høy belastning

  • Stabil, selv ved store høyder

  • Byggehøyde fra 40 til 380 mm.

Filter

Ingen resultater