Bli partner i RoofPro

Søk om å bli en del av vårt RoofPro program
RoofPro representative shaking hands with a client
Del:

Søk om å bli partner i vårt RoofPro program

RoofPro er et samarbeid mellom BMI og utførende takleggere for å kunne tilby huseiere og byggherrer de beste takløsningene på markedet.

Som RoofPro-medlem får du utvidet opplæring i BMIs produkter og metoder, markedsføringsbistand, profilering via kampanjer og på BMIs nettsted. Det er et opplegg for selskaper som har lyst til å satse på tak og har kapasitet til å bruke nødvendig tid til å følge BMIs opplegg for dette.

 

Som RoofPro-partner får du:

  • Jevnlig oppfølging fra BMIs distriktsjef

  • Mulighet til direkte kontakt og veiledning fra BMIs tekniske avdeling

  • Markedsføringsmateriell med egen firmalogo som profilerer ditt selskap og samarbeidet med BMI

  • Opplæring av BMIs produkter og tjenester for alle i bedriften som arbeider med tak

  • Årlig, obligatorisk erfaringsmøte. Her møter du andre bedrifter som er RoofPro takpartnere og vil kunne utveksle erfaringer og komme med innspill, i tillegg til aktuelle faglige oppdateringer fra BMI innenfor teknikk, salg og produktnyheter, samt evt. nye forskrifter. Møtet dekkes av BMI, reise dekkes av RoofPro.

  • Årlig Kick Off. Vanligvis reiser vi en langhelg med besøk på en av BMIs fabrikker. Det er alltid tilknyttet et godt faglig opplegg i tillegg til sosialt samvær. Kick Off er frivillig. Bindende påmelding med egenandel.

  • Profilering gjennom BMIs nettsted, brosjyrer, via kampanjer og på messer.

  • Mulighet til å motta befaringer via messer eller henvendelser via BMIs nettsted. Du forplikter deg til å påta deg befaringer innenfor 5 mils radius til de huseiere som vurderer å skifte tak.

  • Dette er kostnadsfritt for huseieren. Dersom huseier ønsker et tilbud, skal dette mengdespesifiseres og leveres innen 1 uke etter befaring.

  • Ved befaringer generert via BMI skal kun BMIs takløsninger tilbys

 

BMI står fritt til å vurdere hvilke bedrifter som tas opp som RoofPro takpartner. For å vurderes må man ha orden i økonomi, være faglig kompetente og forholde seg profesjonelt til kunder og samarbeidspartnere. Vurdering vil også bli gjort utfra antall RoofPro-medlemmer BMI har i det aktuelle området.

På jakt etter en RoofPro takpartner?

Dersom du har arbeid du ønsker utført på ditt skråtak har vi en rekke kompetente takpartner over hele Norge. Her finner du våre takpartnere:

Se våre takpartnere

Bli RoofPro takpartner

Del: