PV Premium solcellepanel

Bygningsintegrerte solcellepaneler fra BMI kombinerer bærekraft, estetikk og kvalitet.
Vil du vite mer om BMI PV Premium?
PV Premium solcellepanel fra BMI vist på tak med flate takstein
Del:

BMI PV Premium er integrerte solcellepaneler tilpasset to av våre sterkeste og mest eksklusive takstein: Zanda Minster og Turmalin. PV Premium skal være førstevalget for de som ønsker å kombinere fornybar energiproduksjon og estetikk. Med solceller på taket produserer du ren energi, gjør bygget mer energieffektivt, og kan selge overskuddsenergi tilbake til strømselskapet i perioder hvor du produserer mer enn du bruker. Viktigste egenskaper

 • Fornybar energi på eget hustak

 • Går i ett med våre design-takstein

 • Taket legges på samme måte som ved vanlig takstein

 • Høy effekt med ledende celleteknologi

La taket skinne!

Turmalin

Turmalin er en takstein av tegl med en levetid på opptil 75 år. Taksteinen er stram og elegant i designet, med en flat profil tilpasset moderne byggestiler. Les mer om Turmalin takstein.

Minster

Minster er en trendy, flat takstein som er tilpasset moderne arkitektur. Minster har fått den internasjonale designutmerkelsen Red Dot Design Award, og har en levetid på opptil 50 år. Les mer om Zanda Minster.


Når Minster og Turmalin kombineres med den nyeste teknologien for solenergi, får du et pent tak som varer, og som kan gi miljøeffekter og lavere strømregning over tid.0105

Hva er bygningsintegrerte solceller?

Bygningsintegrerte solcellepaneler (BIPV) felles naturlig inn i takets design, slik at du kan produsere fornybar energi på eget hustak og samtidig ha nabolagets mest stilrene og moderne fasade. De skiller seg dermed fra:

 • «On top»-løsninger (BAPV), hvor panelene ligger over eksisterende taktekking.

 • INDAX PV-systemer, hvor panelene er integrert uavhengig av tekkingen som ligger rundt.


Våre tester viser at de integrerte panelene kun genererer 0,8 prosent mindre strøm per år enn et tradisjonelt «on top»-system, og er dermed et trygt og funksjonelt valg for dem som ønsker å bevare fasadens uttrykk når solcellepaneler skal kobles på taket. 

Kvalitet og effekt på solcelleanlegget

BMIs solcellepaneler har et monokrystallinsk laminat, som er det vanligste valget for små og mellomstore solcelleanlegg. Slike paneler trekkes frem som alternativet med best effekt og lengst levetid. Panelene er ensfarget sort, og har en levetid på opptil 50 år. Ofte fortsetter solcelleanlegg å produsere strøm lenge etter forventet levetid. 

 • Våre paneler gjør om ca. 20 prosent av solenergien til elektrisitet

 • Effekten av panelene er på 120 Wp (+ 3 % positiv toleranse per panel). 

 • For både Turmalin og Minster er effekten ca. 192 Wp/m2.

Årlig variasjon i produksjon er på omtrent 20 prosent. Anlegget har høyest effekt midt på dagen på et sydvendt tak, og en jevnere produksjon på et øst- eller vestvendt tak. Panelene produserer strøm så lenge det er dagslys, men har best effekt i direkte sollys. Hvordan fungerer solceller på taket?

Solcellene er laget av silisium, som absorberer sollys og generer en elektrisk ladning. Metalledere i solcellepanelene fungerer som en pluss- og minuspol i et batteri, og utnytter ladningen. Når flere slike solceller kobles sammen i en serie, har man et solcellepanel som forsterker den elektriske ladningen sollyset genererer. Anlegget fungerer når: 

 • Strømkabler kobler solcellepanelene sammen, og frakter strømmen fra panelene på taket til stikkontakten hjemme.

 • En inverter omformer solstrømmen fra DC (likespenning) til AC (vekselstrøm), slik at stikkontakten hjemme får korrekt spenning.

 • En elektrisk tilkobling til sikringsskapet gjør at du har kontroll på hvor mye strøm du bruker fra solcellepanelene, og hvor mye du kjøper fra strømleverandøren.

Energien kan brukes umiddelbart enten lokalt eller eksternt, eller lagres i et batteri. 

Slik monterer du BMI PV Premium

Panelene fra BMI er enkle å håndtere og montere for håndverker, og legges på samme måte som ved vanlig takstein. Panelene er lette i vekt, og har en størrelse på 1800 mm. Det tilsvarer 7,5 Turmalin takstein og 6 Minster takstein. Løsningen installeres på standard takkonstruksjoner med tilpasset undertak. Lekteavstanden er låst i områdene hvor panelene monteres, og det anbefales derfor at PV Premium legges på nye tak eller tak som skal rehabiliteres. 

 • Lekteavstand for Turmalin er 350 - 355 mm.

 • Lekteavstand for Minster er 338 - 340 mm. 

 • Takvinkelen er 15 – 69 grader. 


Prosjektering og installering av solcelleanlegg reguleres av el-tilsynsloven, hvor det er elektroinstallatøren som er ansvarlig for selve installasjonen av anlegget. Det vil si at håndverkeren bygger ferdig taket, og en sertifisert elektriker kobles inn for å gjøre de tekniske installasjonene – som å legge tilførselskabler og koble til vekselsretter.

Elvirksomhetsregisteret har en fullstendig oversikt over sertifiserte elektrobedrifter.Solcelleprosjektet fra A til Å

Kan nettselskapet ta imot overskuddsstrøm?

Hvis du har solceller på taket og er koblet til strømnettet, kan du selge strøm til en strømleverandør når du produserer mer strøm enn du bruker. Flere strømselskaper har slike avtaler.

Avklar regler med kommunen

Kunde eller håndverker må etablere kontakt med et godkjent installatørfirma, og begynne en søknadsprosess. En byggesøknad sendes til kommunen for å avklare om det er lov å inkludere et solcelleanlegg på taket, og hvilke lokale krav som gjelder.

Bestill en komplett takpakke med solceller

Når byggesøknaden er godkjent, prosjekteres en komplett takpakke av BMI. Takpakken inneholder takstein, solcellepaneler, undertak og renner/beslag, og er tilgjengelig hos byggevarekjedene. Se oversikten over hvilke kjeder BMI samarbeider med her.

Montering av integrerte solcellepaneler

Håndverker bygger ferdig taket, til og med ferdig lektet, og starter montering av takstein og paneler. Elektriker legger tilførselskabel til tak, og samarbeider med håndverker om sammenkobling av solcellepanelene. Deretter monterer håndverkeren ferdig solcellepanelene og takstein, og ferdigstiller taket.

Elektriker sikrer at solstrømmen kan brukes hjemme

Elektrikeren ferdigstiller resten av de tekniske installasjonene av anlegget når taket er ferdig tekket. Slik kommer korrekt spenning fra taket inn i stikkontakten hjemme (AC til DC), slik at huseier kan ta i bruk den fornybare strømmen som produseres på eget hustak.

Vil du vite mer om det vi mener er Norges vakreste solcellepaneler?

Ta kontakt med oss for eksempler på løsninger.

Vil du vite mer om BMI PV Premium?Del: