Konsentrasjonen av radon i norske hus er blant de høyeste i verden, og ifølge Statens Strålevern bor en av ti, rundt 500.000, nordmenn i hus med for høyt radonnivå. Da gir det en ekstra trygghet å vite at våre radonprodukter er utviklet for norske forhold. 

BMI leverer fem forskjellige radonmembraner som alle er godkjent fra SINTEF Byggforsk: RMA 1200, RMB 400, RUS 300, Blackline 1000 og Base Radonsperre. Kombinert med et stort utvalg av tilbehør gjør dette BMI til Norges ledende leverandør av radonprodukter. Med radonprodukter fra BMI er du garantert sikre og dokumenterte løsninger som effektivt hindrer radon i å trenge inn i bygningen. Våre radonmembraner er fremstilt av miljøvennlige materialer, og inneholder ingen flyktige bestanddeler eller myknere som kan utvaskes og forurense omgivelsene. BMI Radonmembraner er UV-stabiliserte og har lang holdbarhet.

Plassering av radonsperre

Husk at det er enklere og rimeligere å sikre seg mot helseskadelige radonkonsentrasjoner hvis det gjøres allerede i byggefasen, enn om du skal gjøre dette senere. Radonsperrene kan plasseres flere steder i konstruksjonen, og sikrer en effektiv tetting mot gass og fukt fra grunnen. Radonsperren vil fungere som en fuktsperre i bruksgruppe A, B eller C:

Bruksgruppe A 

BMI Radonsperre monteres nede i byggegropa under alle konstruksjoner og fundamenter, men med lufttett tilslutning mellom radonmembranen og bygget. 

Bruksgruppe B 

Montering skjer på ferdig avrettet underlag sammen med isolasjon, og ført inn i konstruksjonen f.eks. under bunnsvill for å sikre lufttett tilslutning til bygget. 

Bruksgruppe C 

Montering skjer på avrettet betongplate eller lignende til klemt og klebet/forseglet tilslutning mot konstruksjoner og gjennomføring.

Filter

Ingen resultater