Pipeplattform

Hvis pipen er høyere enn 1,2 meter over taket på den laveste siden, kreves det at det monteres en feieplattform/feieplatå.

Skal pipen feies fra taket, er det viktig å montere stigetrinn og feieplatå for å gjøre jobben til feieren så sikker og enkel som mulig. Vi leverer en rekke ulike typegodkjente plattformer som gjør at sikkerheten blir godt ivaretatt.

Viktigste egenskaper

  • God sikkerhet ved feiing

  • Økt arbeidshøyde

  • Typegodkjente plattformer

Filter

Ingen resultater