Monarfol Super

Monarfol Super er et diffusjonstett, forenklet undertak for kalde, ventilerte konstruksjoner.

Produktet har lav vekt, og er dermed enkelt å håndtere. Monarfol Super leveres med tilbehørsprodukter som sikrer et trygt, komplett system for et langvarig tak. Undertaket er fremstilt av det miljøvennlige plastmaterialet polyetylen (PE) i fargen grå. Produktet er resistent overfor alminnelig forekommende kjemikalier, også organiske syrer og alkalier. Det gir ikke grobunn for råte og sopp.

Undertaket kan monteres både vertikalt og horisontalt. Horisontal montering kan gjennomføres i mindre værharde strøk. Monarfol Super er selvbærende ved sperreavstand c/c 90 cm, og kan brukes på tak med fall ned til 18° (15° hvis det er er tette omleggsskjøter). Produktet leveres i ruller på 1,32 x 25 meter.

Viktigste egenskaper

  • Lav vekt, enkelt å håndtere

  • Leveres med tilbehør for et trygt, komplett system

  • Fremstilt av miljøvennlig plastmateriale

  • Ekstra UV-stabilisert

Filter

Ingen resultater