Krok for sikkerhetsline

Benyttes der det er påkrevet å bruke sikkerhetsele og line ved for eksempel rutine- og vedlikeholdsarbeider.

Kroken kan også benyttes som feste for arbeidsstige på taket. Ikke benytt pipe eller ordinære snøfangere som feste. Kroken monteres i bunnen av taksteinsprofilen. Det er et krav at krok og innfeste skal tåle en fallende person.

Viktigste egenskaper

  • Ivaretar sikkerhet ved arbeid på tak

  • Typegodkjent

  • Monteres i bunnen av taksteinsprofilen

Filter

Ingen resultater