Grunnmursplater

Fonda Universal og Geoplex grunnmursplater gir effektiv beskyttelse mot fuktighet på grunnmurer og yttervegger. De solide knastene gir styrke i overflod mot sammentrykking, og danner samtidig en varig luftspalte mot muren som bidrar til at fuktighet kan renne ned til drensrør.

Fonda Universal er også et godt alternativ som luftspaltedannende og kapillærbrytende fuktsperre for tregulv på betong. Knastene er solide nok til å tåle belastning uten nedbøyning, men fordi platen er laget av materialet polypropylen oppnås en god gangkomfort og effektiv trinnlyddemping. 

Vi leverer også Fonda Geoplex, som er en kombinert fuktsperre og beskyttelsesplate med meget gode dreneringsegenskaper. Den er beregnet til bruk på utsiden av yttervegg mot terreng. Geoplex består av en 3-lags polypropylen-plate med knaster, som er påsveiset et ekstremt motstandsdyktig geotekstil-filter.

Filter

Ingen resultater