Grunnmurpapp

Icopal Grunnmurpapp anvendes mellom murkrone og bunnsville for å hindre soppdannelse og påfølgende råteproblemer med treverk som ligger an mot mur.

Det er viktig at kapillærkontakten mellom treverk og betong blir brutt; tre og betong/mur skal med andre ord ikke være i direkte kontakt med hverandre. Av den grunn skal en pappremse brukes der hvor dette ikke er til å unngå.Viktigste egenskaper

  • Anvendes mellom murkrone og bunnsville

  • Hindrer soppdannelse og påfølgende råteproblemer med treverk som ligger mot mur

Filter

Ingen resultater