Vanntrykksmembraner

BMI leverer membraner for bro- og parkeringsdekker, terrasser, grønne tak og andre jorddekkede konstruksjoner.

Overdekkede membraner utsettes for store påkjenninger. Bro- og parkeringsdekker, terrasser, grønne tak og andre jorddekkede konstruksjoner stiller store krav til både produkter og utførelse. BMIs løsninger er tilpasset disse ulike bruksområdene.

Terrasser, grønne tak og andre jorddekkede konstruksjoner

Vanntrykksmembraner benyttes i konstruksjoner med løstliggende eller fast etablert overdekning. Prosjektene stiller store krav til både planlegging, produkter og utførelse.

Det er avgjørende for det ferdige resultatet at detaljene er viet stor oppmerksomhet. Kanter, avslutninger, fuger og gjennomføringsdetaljer må vektlegges nøye. Gjennom godt forarbeid spares store utbedrings- og vedlikeholdskostnader.

Membranen skal være tett under alle forhold og motstå både klimatiske og trafikale påkjenninger samt belastningen ved direkte utlegging av veiasfalt. Icopal anbefaler alltid en tolags membranløsning for best mulig resultat.

Terrasser og jorddekkede konstruksjoner

Icopal vanntrykksmembraner benyttes i konstruksjoner med løstliggende eller fast etablert overdekning. Det stiller store krav til produktene så vel som til utførselen. Konsekvensene blir store ved eventuelle utbedringer og det kan være forbundet med store kostnader å velge rimelige «minimumsløsninger». Det er derfor viktig at man vurderer hvert prosjekt spesielt.

Terrasser - Ettlags løsning

Dersom det er ønskelig, kan membranen utføres i ett lag med Icopal Mono PC. (se side 8). Mono PC er en kraftig, 4,2 mm tykk SBS-modifisert asfaltmembran med skifret overflate. Banene legges med 120 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Løsningen egner seg til terrasser med overdekning av tretremmer.

Terrasser - Tolags løsning

Normalt benyttes to lags membraner:

  • Lag 1: Icopal Base, SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og finkornet overflate. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Belegget legges løst, eller helsveises/klebes til underlaget.

  • Lag 2: Icopal Top 3,8 mm, en kraftig SBS-modifisert asfaltmembran med skifret overflate. Belegget helsveises til første lag. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg. Total tykkelse 6,5 mm.


Jorddekkende konstruksjoner - Ettlags løsning

Enkle konstruksjoner kan utføres i ett lag. Icopal Membran 5 mm er en kraftig SBS-modifisert asfaltmembran med finkornet overflate og armert med forsterket polyesterfilt. Banene legges løst på underlaget, eller helsveises/klebes til underlaget.

Ved helsveising/klebing skal underlaget være rengjort, primet og tørt. Banene legges med 100 mm sideomlegg og 150 mm endeomlegg.

Jorddekkende konstruksjoner - Tolags løsning

Normalt benyttes to lags membraner.

  • Lag 1: Icopal Base, SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og finkornet overflate. Belegget helsveises til underlaget.

  • Lag 2: Icopal Membran 4 mm. SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og finkornet overflate. Belegget helsveises til første lag. Total tykkelse 6,7 mm.

Viktigste egenskaper

  • Meget lang holdbarhet

  • Velutprøvde løsninger

  • God dokumentasjon

  • Teknisk rådgivning

Filter

Ingen resultater