Mono PC har en stamme av forsterket polyesterfilt som gir produktet ekstra styrke. Denne oppbygningen, i tillegg til SBS-modifisert spesialbitumen, gir et sikkert taktekkingsmateriale som er egnet for norsk klima med lave temperaturer, ekstreme vindforhold og store mengder med nedbør.

Icopal Mono PC har en tykkelse på 4,2 mm og en overflate belagt med skifer.  Det gjør at belegget tåler UV-stråling fra sol , i tillegg til at overflaten er sklisikker.  

Miljøvennlig: Takbelegget renser luften

Icopal Mono PC Noxite har de samme egenskapene som Mono PC, men med en overflate belagt med granulat av titandioksid. Granulatet virker som en katalysator i en prosess som omdanner NOX-partikler til ufarlig nitrat. 

Prosessen aktiveres når ultrafiolette stråler fra solen treffer taket. Dermed nøytraliseres over 85 % av partiklene, før de vaskes vekk av regnet. Effekten av Noxite reduseres ikke og den rensende effekten varer gjennom hele takets levetid. 

Skifer og farger

Icopal Mono PC leveres med knust skifer i fargen Pansargrå som er ufarget naturskiferstrø og vil alltid ha et visst fargesprik. Beleggene kan ha skifer med forskjellige kornstørrelser eller granulat. Mono PC har A-skifer med en kornstørrelse på Ø ≥2mm. 

Icopal Mono PC Noxite leveres med granulat i fargen Titanhvit. Mono PC Noxite har granulat med kornstørrelse på Ø ≥1,25mm.

Farget skifer er homogen i fargen, men små variasjoner mellom forskjellige produksjonsserier kan forekomme. Skifer er naturfarget og vil alltid ha et visst fargesprik. Pansergrå er ufarget naturskifer. Granulat er alltid farget og har samme egenskaper som farget skifer.

Viktigste egenskaper

  • Tåler ekstreme temperatursvingninger og hardt vær

  • Beveger seg lite

  • Robust og sklisikker overflate

  • Inneholder ingen skadelige miljøgifter

Filter

Ingen resultater