Ønsker du å gi et langsiktig bidrag til et renere miljø, er den revolusjonerende takløsningen Noxite virkelig gode nyheter. Patenterte Noxite renser luften for skadelige NOx-partikler.

Beregninger viser at et Noxite tak på 5.000 m2 kan nøytralisere like mye NOx som en gjennomsnittsbil slipper ut over en avstand på 200 000 km.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr.2425.

Filter

Ingen resultater