BMI har utviklet produkter og løsninger som som tar hensyn til at det er forskjell på et parkeringsdekke og en bro med tung trafikk og høye hastigheter. 

Bromembraner

Broer utsettes for ekstreme mekaniske og klimatiske påkjenninger. Fuktsikring av bærekonstruksjonen er avgjørende for en varig og god løsning. Den beste løsningen får man ved å helklebe en vanntrykksmembran av bitumen mot betongkonstruksjonen. Deretter legges støpeasfalt direkte på membranen. 

BMI har lang erfaring med membraner og har spesialutviklet Membran 5BRO for det nordiske markedet. Icopal Membran 5BRO en kraftig, 5 mm tykk SBSmodifisert asfaltmembran med finkornet overflate. Den er spesielt godt egnet til tøffe påkjenninger i et barskt nordisk klima. For å gi membranen ekstra beskyttelse under utlegging av slitedekket, er den kraftige stammen plassert høyt opp i produktet. Dette bidrar også til stor stabilitet ved opptak av dynamiske laster og bremsekrefter.

Icopal Membran 5BRO tilfredsstiller kravene fra Statens Vegvesen og har i tillegg teknisk godkjenning fra SINTEF

 

Parkeringsdekker - Ettlags løsning

Trafikkbelastede dekker med normale krav til sikkerhet. 

Icopal Membran 5 mm er en kraftig SBS-modifisert asfaltmembran med finkornet overflate og armert med forsterket polyesterfilt. Belegget helsveises til underlaget. For å gi membranen ekstra beskyttelse under utlegging av slitedekket, er den kraftige stammen plassert høyt opp i produktet. Dette bidrar også til stor stabilitet ved opptak av dynamiske laster og bremsekrefter.

Parkeringsdekker - Tolags løsning

Trafikkbelastede dekker hvor det stilles spesielle krav til utførelse/sikkerhet, uten krav til å oppta bremsekrefter.

  • Lag 1: Icopal Base, SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og finkornet overflate. Belegget helsveises til underlaget.

  • Lag 2: Icopal Membran 4 mm. SBS-modifisert asfaltmembran med kraftig stamme av forsterket polyesterfilt og finkornet overflate. Belegget helsveises til første lag. Total tykkelse 6,7 mm.

Utviklet for nordiske forhold 

Overdekkede membraner utsettes for store påkjenninger, spesielt i trafikkbelastede konstruksjoner. BMI har laget produkter og løsninger som tar hensyn til dette. På de neste sidene er det angitt forslag til løsninger som tar hensyn til at det er forskjell på et parkeringsdekke og en bro med tung trafikk og høye hastigheter. 

Membranen skal være tett under alle forhold og ha mekanisk styrke til å motstå klimatiske og trafikkale påkjenninger. Den skal i tillegg tåle påkjenningene ved direkte utlegging av veiasfalt. 

BMI Icopal Vanntrykksmembran er utviklet for å imøtekomme disse kravene og leveres i alternative utførelser bl.a iht. håndbok fra Statens Vegvesen, belegningstype A 3-2 for prefabrikerte bromembraner. Ta gjerne kontakt med oss for spesialløsninger.

Viktigste egenskaper

  • Kvalitetsprodukter

  • Ulike løsninger for ulike behov

  • Teknisk rådgivning

Filter

Ingen resultater