Dokumentasjon

I bygg- og anleggsbransjen er det et stadig økende behov og krav knyttet til dokumentasjon av produkt og material i byggeprosjekter. Her finner du all relevant dokumentasjon for BMIs produkter
BMI-Norge-Ingenører-på-byggeplass-med-dokumentasjon

Dersom du vet hvilket produkt du ønsker dokumentasjon om, kan du finne all tilgjenglig dokumentasjon for de enkelte produktene på denne siden. Her har vi samlet alle dokumenter for hvert enkelt produkt for å gjøre det enda lettere for deg å dokumentere bruken av BMIs produkter i ditt prosjekt.

Utforsk

Brosjyrer, garantier og monteringsanvisninger

Brosjyrer og kataloger

Se våre kataloger og brosjyrer for inspirasjon til ditt neste prosjekt.

Garantier og sertifikater

Her finner du oversikt over BMIs ulike garantier som tilbys for produkter og systemer.

Leggeveiledninger

Her finner du leggeveiledninger for våre produkter. Du kan filtrere på merkevare for å raskere finne dokumentet du leter etter.

Teknisk dokumentasjon

Ytelseserklæringer

For byggevarer hvor det finnes en harmonisert europeisk produktstandard (hEN) er det obligatorisk å CE-merke produktet. I tillegg er det krav om å utarbeide en ytelseserklæring som blant annet gir informasjon om produsent, bruksområde, attestasjonssystem

Teknisk datablad

Et teknisk datablad kan inneholde tekniske informasjon utover det ytelseserklæringen angir, samt annen relevant informasjon om produktet som for eksempel dimensjoner, farger, etc.

Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-dokumentasjon beskriver hvordan man vedlikeholder et produkt etter installasjon og omfatter i hovedsak overflateprodukter. Her finnes opplysninger om hvordan man kan rengjøre et produkt og hvor ofte man bør gjennomføre ettersyn.

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kjemiske stoffer.

Sertifikater og tekniske godkjenninger

Her finnes sertifikater, tekniske godkjenninger eller ETA’er på produkter eller systemløsninger.

Miljødeklarasjoner - EPD

Miljødeklarasjoner gir en kortfattet dokumentasjon av miljøegenskapene til et ferdig produkt. I Norge og internasjonalt er dette forkortet til EPD, som står for Environmental Product Declaration.

BIM objekter

BIM er et begrep som brukes om prosjektering hvor det benyttes digitale 3D-modeller til å høste og berike informasjon i tegninger.

Produkter listet i Svanen

BMI Norge har flere produkter listet i Svanen. Her ser du hvilke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få de siste nyhetene, tipsene, produktinformasjon og våre innovasjoner fra BMI direkte i innboksen din.