Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Dokumentasjon

For huseiere

Her finner du våre produktkataloger, brosjyrer og sertifikater for nedlastning. Last ned i dag og få inspirasjon til ditt nye prosjekt.
Ikon for dokumenter
Produktkataloger og brosjyrer

Se våre kataloger og brosjyrer for inspirasjon til ditt neste prosjekt.

Ikon for dokumenter
Garantier og sertifikater

Her finner du en oversikt over de ulike garantiene BMI Norge tilbyr på produkter og systemer.

For profesjonelle

Her finner du viktig dokumentasjon for alle våre produkter. 
Ikon for dokumenter
Ytelseserklæringer

For byggevarer hvor det finnes en harmonisert europeisk produktstandard (hEN) er det obligatorisk å CE-merke produktet. I tillegg er det krav om å utarbeide en ytelseserklæring som blant annet gir informasjon om produsent, bruksområde, attestasjonssystem og byggevarens ytelser i henhold til tillegg ZA i produktstandarden.

Ikon for dokumenter
Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-dokumentasjon beskriver hvordan man vedlikeholder et produkt etter installasjon og omfatter i hovedsak overflateprodukter. Her finnes opplysninger om hvordan man kan rengjøre et produkt og hvor ofte man bør gjennomføre ettersyn. Det er ikke krav til slik dokumentasjon for produkter som bygges inn i en konstruksjon.

Ikon for dokumenter
Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kjemiske stoffer.

Ikon for dokumenter
Sertifikater og tekniske godkjenninger

Her finnes sertifikater, tekniske godkjenninger eller ETA’er på produkter eller systemløsninger.

Ikon for dokumenter
Miljødeklarasjoner

Miljødeklarasjoner gir en kortfattet dokumentasjon av miljøegenskapene til et ferdig produkt. I Norge og internasjonalt er dette forkortet til EPD, som står for Environmental Product Declaration. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA-analyse), som er en vurdering av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending.

Ikon for dokumenter
Monteringsanvisning

Monteringsanvisningene viser hvordan et produkt settes sammen eller monteres, og eventuelt hvilke tilbehørsprodukter som finnes og skal benyttes.

Ikon for dokumenter
Teknisk datablad

Et teknisk datablad kan inneholde tekniske informasjon utover det ytelseserklæringen angir, samt annen relevant informasjon om produktet som for eksempel dimensjoner, farger, etc.

Ikon for dokumenter
Produkter listet i svanen

Her finne du en oversikt over våre produkter som er listet i svanen