Duurzaamheid

Als industrie hebben we al veel vooruitgang geboekt op een aantal gebieden, van voorlichting en bewustmaking tot recycling van materialen en het verduurzamen van processen. Maar er is nog meer te doen.
Duurzaamheid

Vandaag bouwen aan een duurzame toekomst

Wij zijn BMI Benelux

Sinds 2018 zijn Monier, producent van hellend dak producten, en Icopal, producent van plat dak producten, samengegaan in de BMI Group. Deze wereldwijde toonaangevende producent en leverancier van bouwmaterialen voor hellende en platte daken is actief in meer dan 40 landen. Voor BMI Benelux hebben we het dan over 4 productielocaties in Nederland, 2 productielocaties in België en 2 verkoopkantoren, een in Montfoort (NL) en een in Aalst (BE). Daar maken, adviseren en verkopen onze vakmensen een breed assortiment dakproducten: keramische en betonnen dakpannen, bitumen en kunststof dakbanen, daksysteemcomponenten, isolatie en zonnestroom-systemen.

Onder al die producten en systemen zijn heel veel duurzame oplossingen. Die kunnen we bieden omdat we al tientallen jaren bezig zijn met verduurzaming van grondstoffen, verminderen van de inzet van fossiele grondstoffen en energie, recycling en hergebruik. Zodat de milieubelasting van producten en processen steeds minder wordt en de mogelijke positieve impact op het milieu zo groot mogelijk wordt.


Protecting Tomorrow

Protecting Tomorrow

Protecting Tomorrow is onze aanpak voor duurzamer produceren, duurzamer werken en duurzamere producten.

Met de doelstellingen voor een klimaatneutrale en circulaire samenleving in 2050 op ons netvlies hebben we geen tijd te verliezen! Samen bundelen we onze kennis en inspanningen op duurzaam gebied om verdere stappen te zetten richting circulariteit. Dagelijks, dus ook vandaag, kijken we waar we kunnen verbeteren en bouwen we aan een duurzame toekomst voor de generaties na ons.

Protecting Tomorrow

Een gezamenlijk doel

Door de hele organisatie heen pakken we alle kansen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan. Door mensen uit verschillende landen en afdelingen, die werken voor verschillende merken met elkaar te verbinden, wordt duurzaamheid een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We willen dat de maatregelen die we vandaag nemen, onze mensen en onze planeet morgen beschermen. We zijn ons ervan bewust dat al onze keuzes, groot of klein, in de komende jaren een enorme impact kunnen hebben

Wat duurzaamheid voor ons betekent

Duurzaamheid is zoveel meer dan innovatie rondom producten en systemen. Het is een houding en een denkwijze, die invloed hebben op elk aspect van ons bedrijf. Het belangrijkste is dat het een proces is, waarbij we er continu naar streven om het beter te doen.

Duurzaamheid in beeld

Duurzaamheid in beeld

Wij geven u graag een beeld van onze duurzame activiteiten in de breedste zin van het woord. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt. En dit is nog maar het begin van onze aanpak richting een duurzame toekomst.

Download hier onze brochure Protecting Tomorrow

Duurzaamheid in beeld bij BMI

People, Planet en Product

People, Planet en Product

We hebben drie thema’s gekozen, People, Planet en Product, om te vertellen welke stappen wij nemen om de sociale, ecologische en economische gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Zie hieronder

People, Planet en Product

People

Wij besteden veel aandacht aan het sociale aspect van duurzaamheid. Veilig werken, diversiteit en inclusie zijn voor ons belangrijke thema’s.

Kernwaarden BMI


Onze kernwaarden staan centraal. Samen werken, met deze waarden in het achterhoofd, helpt ons bij het bereiken van onze vooropgestelde doelen.

Evolve

Samen werken kent geen eindstreep, het is een voortdurend verbeteringsproces. Bij BMI
bekijken we hoe we elk proces en product steeds kunnen verbeteren.

Empower

Inclusiviteit is belangrijk in onze kijk op de wereld - daarom geven we mensen zoveel
mogelijk de kans om mee te doen binnen ons bedrijf.

Connect

Iedereen in het bedrijf helpt om vooruitgang te boeken, omdat het bereiken van een doel niet de verantwoordelijkheid is van één team - het is een taak van iedereen.

Inspire

We moedigen elkaar aan om ideeën te delen en elkaar te inspireren.

Gezondheid en veiligheid staan centraal in onze manier van werken en hebben prioriteit bij alles wat we doen. Het enige aanvaardbare doel voor ongevallen is nul! Samen voelen we ons hier verantwoordelijk voor. Veilig werken is in de praktijk vooral werken met veilige en goedgekeurde machines, vervoermiddelen, installaties, gereedschappen en materialen. Deze mogen geen risico’s opleveren. Maar veilig werken valt of staat óók met de vaardigheden, ervaring en kennis van mensen - en de belemmeringen die ze daarbij ervaren. Een hoge mate van veiligheid bereiken we vooral door heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, juiste gebruik, regelmatig onderhoud en keuring van middelen. Door gezondheid, veiligheid en duurzaamheid te combineren in alles wat we doen, bouwen we aan een betere toekomst voor iedereen bij BMI.

Alle medewerkers van BMI zijn verschillend, in één ding zijn we gelijk: we delen de visie om de beste organisatie in daken en afdichting ter wereld te zijn! Bij BMI geloven we dat elke medewerker iets unieks en anders te bieden heeft en dat we door deze verschillen te omarmen sterker zullen worden en onze klanten beter van dienst zullen zijn. Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt en zijn van mening dat iedereen gelijk moet worden behandeld.

Planet

Op onze productielocaties vinden tientallen processen plaats. We kijken voortdurend naar mogelijkheden om efficiënter te werken, met minder impact op het milieu of op een manier die zelfs bijdraagt aan milieuverbetering. Hergebruik, recycling, geen verspilling en onderzoek naar hernieuwbare grondstoffen zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Al onze activiteiten zijn erop gericht niet meer grondstoffen en energie te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Daarmee verminderen we de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering: CO2.

In de strijd tegen verspilling gebruikt BMI Icopal de CO2-prestatieladder als hulpmiddel om CO2-reductiedoelstellingen te realiseren. Als eerste dakbedekkingsproducent heeft BMI Icopal van KIWA een certificaat voor het halen van het hoge duurzaamheidsniveau 4 op de CO2 -prestatieladder ontvangen. Steeds vaker verlangen afnemers van ons dat we kunnen aantonen wat we precies op het vlak van CO2 -reductie presteren. Met deze certificering is dat in kaart gebracht.

Meer informatie

Dakpannen van beton staan aan de top als hét product voor hellende daken met de minste milieubelasting. Ze leveren tot wel 80% minder CO2-emissie op dan andere dakbedekkingen. Daar komt bij dat betondakpannen aan het einde van hun levenscyclus gerecycled kunnen worden. Het NIBE bevestigt de lage milieubelasting van onze betonnen dakpannen met de toekenning van een DUBO certificaat.

Op onze productielocatie in Groningen is één van de Technical Centers van BMI Group gevestigd, een goed uitgerust laboratorium waar wordt gewerkt voor de toekomst! Het onderzoek naar recycling en de ontwikkeling van biobased dakbanen zijn de belangrijkste speerpunten op dit moment. Met biobased bedoelen we materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare organische grondstoffen, restmaterialen en afvalstromen.

Als eerste in de wereld heeft BMI Icopal een methode ontwikkeld om bitumen dakbedekking 100% te recyclen en te hergebruiken als volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking. Hierdoor is het mogelijk om bitumen in principe oneindig te hergebruiken, met behoud van alle goede eigenschappen. Hiervoor heeft Icopal in 2008 in Groningen de BiELSo-fabriek gebouwd, een afkorting van Bitumen Endless Life Solutions.

Onze keramische pannen beschermen onze huizen al sinds 1740 en zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Voor het behoud van monumenten en panden met cultuurhistorische waarde is het van groot belang dat de karakteristieke dakpannen ook in de toekomst beschikbaar blijven. Hoe duurzaam zijn keramische dakpannen van BMI Monier? Onze keramische dakpannen leveren een goede milieuprestatie vanwege de combinatie van een lange levensduur, lokale kleiwinning en productie van natuurlijke grondstoffen en de mogelijkheden voor hergebruik. Daarom hebben ze bijna allemaal het DUBOkeur, een keurmerk dat aangeeft dat de milieubelasting bij het produceren en gedurende de levensduur van de dakpannen tot een minimum beperkt blijft.

Product

De wensen van klanten en opdrachtgevers ten aanzien van duurzaamheid en milieuaspecten zijn van groot belang voor ons. Daarom investeren we veel in duurzame ontwikkelingen voor daken en dat ziet u terug in onze producten. Diverse innovatieve oplossingen waarmee daken een positieve bijdrage leveren aan de milieu- en klimaatproblematiek maken deel uit van ons brede productaanbod. Een lange levensduur, gebruik maken van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen en lichtgewicht materialen zijn belangrijke thema’s.

Icopal Universal is voorzien van het DUBOkeur en is volgens het NIBE één van de meest duurzame dakbedekkingen voor platte daken. Dit dankt het product aan de combinatie van recyclebaarheid, lage massa, lange levensduur en schone grondstoffen. Het materiaal wordt geleverd met terugnamegarantie. Aan het eind van de functionele levensduur wordt Icopal Universal volledig gerecycled in eigen huis. Vervolgens wordt het materiaal hergebruikt in nieuwe hoogwaardige dakbedekking.

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen is in heel Europa te hoog, ook in de Benelux. In de strijd om schonere lucht ontwikkelde BMI Icopal nieuwe dakbanen die daadwerkelijk helpen om de lucht te zuiveren. Noxite is één van onze grootste innovaties tot nu toe. Met onderzoek is bewezen dat bitumen dakbanen met Noxite echt luchtzuiverend werken.

Meer over onze Noxite luchtzuiverende dakbedekking.

BMI zet zich in voor de ontwikkeling van EPD’s voor onze belangrijkste producten. Voor een aantal producten is het EPD-proces inclusief de review door een onafhankelijke derde partij afgerond en voor een aantal andere wordt dit proces momenteel doorlopen. Zo helpen wij onze klanten bij het maken van duurzame keuzes.

Dat duurzaam en mooi wel degelijk samengaan laten onze zonnestroomsystemen zien. Het grote verschil met andere PV-systemen is dat ze niet ‘los’ bovenop het dak liggen. Het Monier PV Premium – volledig geïntegreerd PV-systeem – maakt van een beschermend dak een extra functioneel dak. Het wekt milieuvriendelijk zonnestroom op en is oogstrelend vanwege het design.

Toepassing van reflectiedaken, ook bekend als cool roofs, wint terrein. Waarom? Omdat zuinig omgaan met energie steeds belangrijker wordt. Een reflectiedak is een wit dak dat zonlicht reflecteert en minder warmte absorbeert. Het dak blijft hierdoor koeler en er trekt minder warmte in het gebouw. Vooral in de zomer wordt de temperatuur binnen comfortabeler en gaat het energieverbruik van airconditioning omlaag. Gebouweigenaren kunnen met een wit dak tot wel 20% kosten besparen op de koeling van binnenruimtes.

BMI Benelux levert zowel kunststof als bitumineuze dakbedekkingen in een witte reflecterende variant. Meer over onze Cool Roof oplossingen voor het platte dak.Alle APP gemodificeerde bitumineuze dakrollen, geproduceerd in Groningen, bevatten minimaal 15% gerecyclede grondstoffen. En dit aandeel wordt steeds groter.

Bekijk onze APP toplagen.

Het aanleggen van groendaken neemt een vlucht door nieuwe regelgeving in verband met klimaatverandering en de toenemende vraag van de gebouweigenaar. Daarom ontwikkelde Icopal verschillende bitumen dakbedekkingssystemen die ervoor zorgen dat wortels van de planten de dakbedekking niet kunnen beschadigen en er geen lekkage ontstaat.

Meer over groene daken en onze oplossingen.

Denkt u dat dakpannen zwaar moeten zijn om effectief te zijn? Zeker niet! Wij hebben Aerlox ontwikkeld o.a. om de rug van de dakdekker minder te belasten bij het tillen van dakpannen. Aerlox maakt het werk voor de dakdekker stukken lichter en sneller, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Bovendien belasten Aerlox dakpannen de dakconstructie veel minder en zijn daarmee een goede oplossing voor oudere gebouwen met een minder sterke dakconstructie. Ook zijn er minder vrachtwagens nodig om de lichtere dakpannen te vervoeren, en de vrachtwagens die nodig zijn verbruiken minder brandstof bij hetzelfde volume dakpannen, dankzij een lichtere lading. Dit vermindert de CO2 -uitstoot en daarmee is Aerlox nóg milieuvriendelijker dan de betonnen dakpan van nature al is.

Meer informatie over Aerlox.Voor het maken van aansluitingen op het dak ontwikkelden we een duurzaam alternatief voor lood: Wakaflex. Wakaflex afdichtingsband is gemaakt van milieuvriendelijk PIB (polyisobutyleen). Dit materiaal is onschadelijk voor het milieu, is 100% recyclebaar en bevat geen giftige stoffen.

Meer informatie over Wakaflex.