Gescheiden afval inzamelen vraagt om samenwerking hele bouwketen

Oss renovatie OVH 200 natuurrood 12

Op elke bouwplaats is het een uitdaging om de afvalstromen in goede banen te leiden. Bij nieuwbouw betreft het voornamelijk overtollig restmateriaal en verpakkingen van de aangeleverde bouwmaterialen, bij renovatie komt daar sloopafval bovenop. Goed en snel de diverse afvalsoorten gescheiden verzamelen en afvoeren zorgt niet alleen voor een schone en veilige bouwplaats, maar is ook aanzienlijk goedkoper dan alles ongesorteerd in een dure BSA-container gooien. Bij een renovatieproject van Brabant Wonen in Oss worden 127 woningen onder handen genomen. Bouwbedrijf Van Wijnen, Bongers Dakwerken en BMI Monier verzamelen daar gezamenlijk in Big Bags het plastic restmateriaal, ongeacht van wie het afkomstig is.

“Het is eigenlijk iets heel simpels”, zeggen Eugene Lommen en Stijn Heesakkers, Rayonmanager en Manager Specifications bij BMI Nederland, “maar het gaat vooral om de ‘mindset’ dat je met elkaar zorgt voor het reduceren van afval dat je met elkaar produceert. In ons geval was het de vraag van Van Wijnen om zorg te dragen voor de inzameling van ons eigen plastic verpakkingsmateriaal, die ons aan het denken heeft gezet. Samen met Van Wijnen en Bongers Dakwerken hebben we op de bouwplaats overal Big Bags neergezet. Hierin verzamelen we alle plastic afval, ook van andere bedrijven die op de bouwplaats actief zijn. Daarin maken we geen onderscheid.”

Afvalvrij in 2025


“Onze vraag aan BMI Monier kwam voort uit ons streven om in 2025 geheel afvalvrij te willen bouwen.” legt Willem van Orsouw, Hoofduitvoerder en Projectleider bij Van Wijnen uit. “Ons thema ‘Afvalvrij in 2025’ “heeft ons nog bewuster gemaakt van de noodzaak om duurzaam te werken. Dat leidt tot heel constructieve gesprekken met leveranciers en uitvoerders.” Als voorbeeld noemt hij het bedrijf Destil dat schroeven voor de bouw levert. “Voorheen kwamen die schroeven in kartonnen dozen. Op de bouw gingen de dozen open, de schroeven eruit en vervolgens lagen overal kartonnen dozen die vaak in de BSA-container terecht kwamen. Nu levert Destil de schroeven aan in kunststof containers met statiegeld die, zodra ze leeg zijn, weer worden opgehaald om opnieuw te gebruiken.”

Big Bags maken een duurzaam verschil
Lex Bongers, eigenaar van dakdekkersbedrijf Bongers Dakwerken, vindt eigen afval verzamelen al heel gewoon. “Bij veel projecten verzamelen we al langer het afval dat we produceren. We rijden toch vol heen en kunnen leeg best het een en ander meenemen. Voor sorteren op de bouwplaats is bijna nooit ruimte dus we nemen alles ongesorteerd mee en sorteren het op onze vestiging in Heeze. Vervolgens bieden we het gescheiden materiaal aan bij Van Hoof Containers en Recycling.” Bij het renovatieproject Jan de Rooijstraat in Oss neemt Lex Bongers vrijwel dagelijks de volle Big Bags mee naar Heeze om de inhoud daar verder te verwerken. Om alle medewerkers op de bouwplaats te laten weten dat deze specifieke Big Bags bestemd zijn voor plastic zijn de, door BMI Monier gesponsorde, Big Bags voorzien van logo’s van Van Wijnen, Bongers Dakwerken en BMI Monier.


Verpakkingsmaterialen


Nederland moet in 2050 een volledig circulaire economie zijn waarbij grondstoffen niet verloren gaan. Hierdoor worden zaken als materiaalefficiency, recycling en circulair inkopen steeds belangrijker. Lex Bongers valt, naast de enorme hoeveelheid, ook de grote verscheidenheid aan verpakkingsmaterialen op. “Elke leverancier wil zijn producten natuurlijk zo goed mogelijk verpakken, maar ik denk wel eens: kan het niet iets minder. Soms zit alles in plastic folie, dan weer in plastic folie en karton, dan weer alleen in karton. En veel materialen zijn niet herbruikbaar en recyclebaar.” Stijn Heesakkers van BMI Monier herkent dit. “Ook wij willen onze producten in goede staat op de bouwplaats aanleveren, zoals de bij dit renovatieproject gebruikte dakpan OVH 200 natuurrood. Als je dakpannen niet goed verpakt kun je transportproblemen en onvoorzien veel breuk krijgen. We zijn binnen BMI Group actief bezig om de verpakkingsmaterialen efficiënter in te zetten én ervoor te zorgen dat de materialen die we gebruiken duurzaam zijn. Door duurzame verpakkingsmiddelen centraal in te kopen en consistent toe te passen kun je al veel winnen.”

Samenwerken levert meer duurzaamheid op

De partijen die betrokken zijn bij het project in Oss hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het gezamenlijk inzamelen van plastic afval op de bouwplaats is een simpel uitvoerbaar voorbeeld van een samenwerking die activiteiten op het gebied van duurzaamheid bundelt. Het wordt een gezamenlijk belang. Niet alleen is het effect groter; de eventuele kosten worden door alle partners gedeeld. Stijn Heesakkers en Eugene Lommen van BMI Nederland vinden het een voorbeeld dat navolging verdient. “Het project in Oss is voor ons een pilot. Als in de hele bouwketen bij alle projecten (plastic) afval gezamenlijk wordt ingezameld, praat je over een groot effect op het gebied van duurzaamheid.”

Het hele artikel is gepubliceerd in RenovatieTotaal december 2021.