Dakpan als gevelbekleding

In de Amsterdamse School werden dakpannen in het begin van de vorige eeuw als fraaie en duurzame gevelbekleding gebruikt. Tegenwoordig doen veel architecten dit ook, omdat dakpannen nieuwe esthetische mogelijkheden bieden voor de vormgeving van de gevelarchitectuur; zowel in de woningbouw als in utiliteitsobjecten.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

Gevelbekleding met (zowel betonnen als keramische) dakpannen is bijna overal toe te passen. De speciale textuur en kleur van de dakpan vergroot de creatieve speelruimte van de architect bij de compositie van de gevel. De mogelijkheid om het dak door te laten lopen over de gevel vergroot visueel het dakoppervlak en verlaagt de goothoogte. Dit geeft een straat een vriendelijkere uitstraling. Ook holle en bolle gevels lenen zich uitstekend voor bekleding met dakpannen, op voorwaarde dat u rekening houdt met de maximale straal van het dakpanmodel. Dakservice kan u hierover adviseren. Het is wel verstandig om van tevoren te inventariseren of er verhoogde kans bestaat op mechanische beschadiging. Extra voorzieningen kunnen dit dan voorkomen.

toepassingsgebied

Gevelopbouw

De gevelbekleding kan als buitenspouwblad fungeren, maar kan ook tegen een bestaande of nieuwe buitenmuur aangebracht worden. De constructie lijkt op die van een normale dakconstructie met sporen, waartussen isolatie kan zitten met aan de buitenzijde een dampopen en waterkerende onderdakfolie. De Divoroll folie voorkomt bouwfysische problemen. Op de folie komen tengels en extra zware panlatten. Zorg dat de luchtspouw achter de dakpannen goed kan ventileren. Ventilatie zorgt voor een goede vochthuishouding in de muurspouw en beperkt schade bij harde wind en storm door drukvereffening. Bevestig de dakpannen met een (Euro-) panhaak in de linkerzijsluiting en, afhankelijk van het dakpanmodel, één of twee RVS torxschroeven & neopreen-volgring op de plaats van de overlapping in de panlatten.

Maatvoering

  • De straal van een bolle gevelbekleding moet groter zijn dan 2,4 m en worden afgestemd op het dakpanmodel;

  • De straal van een holle gevelbekleding moet groter zijn dan 1,6 m en worden afgestemd op het dakpanmodel;

  • Gevelopeningen en muurdammen dimensioneren op de pannenmaat voorkomt pas- en zaagwerk;

  • Gevelpannen vormen een degelijke en fraaie afwerking van een eventuele negge. Onderpannen kunnen een goede afwerking zijn van de negge boven het kozijn. Onder het kozijn een normale lekdorpel aanbrengen;

  • Als de standaardhulpstukken te veel beperkingen opleveren, kunnen wij op maat gemaakte hulpstukken leveren binnen de grenzen van de technische mogelijkheden.

Uitvoering

Uitvoering

Voor een optimaal resultaat raden we aan om, net als bij het hellende dak, ook de gevelafwerking met dakpannen te laten verzorgen door een KOMO-procesgecertificeerde dakdekker, bijvoorbeeld een Dakmeester. Dit is een deskundig dakdekkersbedrijf dat garandeert dat de gevelbekleding voldoet aan de prestatie-eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wij hebben bij Monier jarenlang ervaring met projecten waarbij gevels bekleed zijn met betonnen en keramische dakpannen.

Onze afdeling Dakservice kan u in de voorbereidende fase van uw project goed adviseren over de maatvoering en de bouwfysische opbouw van uw constructie.

Ook in de uitvoeringsfase kan Monier u professioneel begeleiden.

Uitvoering

Verticale gebouwhoeken

Om te voorkomen dat nadelige windbelasting optreedt bij permeabele (luchtopen) gevelbekleding, adviseren wij om de spouwen van beide gevels niet in open verbinding met elkaar te stellen. Voor wat de drukvereffening van gevels betreft, geeft NEN 6707 aan dat bij spouwen die aan het uiteinde direct met elkaar in verbinding staan, met een verhoging van de belasting rekening gehouden moet worden (voor rekenwaardes zie NEN 6707). Door de overdruk aan de loefzijde van het gebouw kan namelijk bij een open spouwverbinding de overdruk zich door de spouw heen verplaatsen naar de lijzijde van het gebouw. Hierdoor gaat de overdruk in de spouw tegen de dakpan aan drukken, terwijl de windzuiging aan de pan trekt. Het is daarom raadzaam de spouw op de plaats van een gebouwhoek van een barrière te voorzien. Het dichtzetten van de spouweinden op de plaats van de gebouwhoeken kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden met een ruiterplank gecombineerd met schuimband.