Dakrenovatie met behoud van unieke uitstraling

Dakrenovatie met behoud van unieke uitstraling aan de Caro van Eycklaan in Hoofddorp!
Dakrenovatie met behoud van unieke uitstraling

Aan de Caro van Eycklaan in Hoofddorp staat een karakteristiek appartementencomplex van architectenbureau Alberts en Van Huut. Het dak wordt gekenmerkt door een licht verloop in de diverse hoogtes, een flauwe dakhelling en een scheve dakpannenlijn waardoor een organisch beeld ontstaat. Onlangs heeft een dakrenovatie plaatsgevonden waarbij diverse verbeteringen zijn aangebracht, terwijl de unieke uitstraling volledig is behouden. Drie van de vier bovenste appartementen hadden last van lekkage. Reden voor de extern administratief beheerder, ACB VvE Beheer van VvE De Eyck, om contact op te nemen met Paul Duineveld van De Bouwregisseur, zelfstandig adviseur en bouwbegeleider. ”Bij een eerste controle van het dak van het appartementencomplex bleek dat er bij de bouw in 1996 geen onderdakfolie was toegepast en dat de kwaliteit van de dakpannen te wensen overliet”, constateerde Duineveld. Na overleg met het bestuur van de VvE werd besloten een dakinspectie uit te laten voeren en aan de hand van de uitkomsten een plan van aanpak op te stellen. “Bij een VvE is het belangrijk dat alle leden met zo’n project instemmen. Als je beneden woont en geen last hebt van lekkage, is de neiging om bij te dragen aan kosten voor het dak begrijpelijkerwijs kleiner dan als je bovenin woont”, zegt John Veenman, Account Manager Specifications bij BMI Group. “Toch is het voor iedere bewoner van belang dat het daksysteem goed functioneert. Een dak doet meer dan alleen regendicht zijn en warmte binnenhouden: een goed daksysteem zorgt voor een optimaal woonklimaat.“

Dakinspectie

Door de afdeling Dakservice van BMI Monier werd een grondige dakinspectie uitgevoerd. Niet alleen de ontbrekende onderdakfolie bleek oorzaak van de lekkages, ook het feit dat de stuiknaden van de onderliggende dakconstructie overdwars lagen en met tape waren afgeplakt - het dak was gebouwd conform het toen geldende bouwbesluit - vormden een belangrijke oorzaak. Zo’n tape vergaat na een jaar of tien en dan krijgt vocht de kans om door te dringen naar plafonds van de onderliggende verdiepingen. Tel daarbij op dat de constructie van de dakvoet niet optimaal was: de achterzijde van de goot was hoger dan de bovenzijde van het dakelement waardoor lekwater de constructie inliep in plaats van in de goot. De door de architect ontworpen flauwe dakhelling maakte het dak bovendien kritisch ten aanzien van de waterdichtheid en het functioneren van het totale daksysteem.

Renovatieadvies

Duineveld en Veenman presenteerden hun bevindingen en het renovatieadvies aan het bestuur van de VvE De Eyck. Op basis van het renovatieadvies werden de bestaande betonnen dakpannen vervangen door een nieuwe dakpan. Ook werd een extra waterkerende laag aangebracht op het dakbeschot in de vorm van een spinvliesfolie (Divoroll Elite 2S) met daaroverheen nieuwe tengels en panlatten en de dakvoet werd aangepast door het plaatsen van een Kombi-dakvoetprofiel. Als nieuwe betonnen dakpan werd de Neroma antraciet van BMI Monier voorgesteld. Dit is een dakpan die qua maatvoering en vorm sterk overeenkomt met de destijds door de architect gekozen gotische dakpan, maar dan antraciet.

Het vervangen van de huidige dakpannen is veel goedkoper en efficiënter dan de huidige dakpannen eraf te halen, schoon te maken en terug te plaatsen volgens de huidige eisen met een verankeringsplan. Nog afgezien van het feit dat de huidige dakpannen niet meer helemaal waterdicht waren. “Want dan sta je over vijf tot tien jaar opnieuw met steigers rond het gebouw om de dakpannen alsnog te vervangen”, benadrukt Veenman. Na een check bij de gemeente omtrent het aanpassen van de kleur van de dakpannen ging VvE De Eyck akkoord met het renovatieplan.

Samenwerking

“Voor het uitvoeren van de werkzaamheden werd een aanbesteding uitgeschreven”, zegt Duineveld. “Patina Dakdenkers kwam daarbij als beste uit de bus. Dat is een dakdekkersbedrijf dat regelmatig grote renovatieprojecten uitvoert en aangesloten is bij de Stichting Dakmeester, hetgeen garant staat voor vakmanschap.” Jan Kornman, projectleider van Patina Dakdenkers: “Het dak moest sterk verbeterd worden zonder dat dat zichtbaar was, met uitzondering uiteraard van de andere kleur van de betonnen dakpannen. Door de scheve daklijn hebben we dakpannen moeten verzagen en dat betekent goed inschatten hoeveel dakpannen je nodig hebt. BMI Monier heeft hierbij goed kunnen adviseren. We werken vaker met hen samen en zij leverden tevens alle hulpstukken en daksysteemcomponenten. Voordeel hiervan is dat we samen met BMI Monier 15 jaar Daksysteemgarantie op het dak kunnen geven.” Tijdens de uitvoering en oplevering van het dak is een dakinspecteur van BMI Monier Dakservice langs geweest om samen met Patina en Paul Duineveld de kwaliteit te borgen.

De VvE en de bewoners zijn uiterst tevreden: het nieuwe dak presteert optimaal, is 15 jaar gegarandeerd en de uitstraling van het karakteristieke complex is volledig behouden.

Het hele artikel is gepubliceerd in Stedebouw & Architectuur 5 - 2021.

VvE-de-Eijck-te-Hoofddorp-3