Hoe u met een dakinspectie de 5 meest voorkomende problemen bij een plat dak kunt vermijden

In deze blog leest u de meest voorkomende problemen die naar boven komen bij dakinspecties die er zijn met platte daken.
Visuele dakinspectie met drone
Deze pagina delen:

Heeft u zich ooit afgevraagd welke geheimen uw platte dak verbergen? Lekkages, vochtophopingen en schade aan de dakstructuur liggen op de loer. Allemaal problemen die u graag wilt voorkomen om grote kostenposten te besparen.

In deze blog worden vijf veel voorkomende boosdoeners onthuld die uw platte dak kunnen bedreigen. Van slecht uitgevoerde details tot falende hemelwaterafvoeren. Lees verder en ontdek hoe u uw dak kunt beschermen tegen de elementen en hoe een dakinspectie op maat uw problemen kan voorkomen.

Welke problemen kunnen voorkomen worden bij uw platte dak?

Er zijn verschillende complicaties die kunnen ontstaan bij uw platte dak wanneer deze niet goed is gemaakt of onderhouden. De meest voorkomende problemen staan hieronder op een rij.

Deze blog is in samenwerking gemaakt met:

Marc van de Craats

Marc van de Craats
Technisch manager Waterproofing NL
LinkedIn Profiel

1. Details en dakopbouw zijn niet goed uitgevoerd 

Slechte bevestiging van dakranden, afdichtingen en andere details kan het dak gevoeliger maken voor vocht en windbelasting. Wanneer de details van een plat dak niet goed zijn uitgevoerd, kunnen er verschillende problemen optreden die het dak in gevaar brengen. Denk bijvoorbeeld aan vochtophoping door een onjuiste afdichting. Dit kan lekkages veroorzaken die weer leiden tot condensatieproblemen, schimmelgroei en aantasting van de dakbedekking en de isolatie. Slecht uitgevoerde details kunnen ook de duurzaamheid en esthetiek van het dak aanzienlijk verminderen. Na de oplevering van het dak is het van belang om alle opgeleverde details goed te controleren voordat er blijvende schade ontstaat.

2. Opstanden bij opgaand werk 

Dit zijn problemen die kunnen optreden op de overgangsgebieden waar het platte dak aansluit op verticale oppervlakken. Denk hierbij aan muren, schoorstenen of andere opstaande oppervlaktes. Dit is een kritisch gebied omdat het gevoelig is voor waterinfiltratie en lekkages. Hierdoor kan er water in het gebouw komen te staan en dat wilt u natuurlijk niet.

3. Hemelwaterafvoeren werken niet goed

Dit houdt in dat het reguliere afvoersysteem van het dak niet voldoende is. Hierdoor kan water zich ophopen op het dak en potentiële schade veroorzaken, vooral tijdens hevige regenval of verstopte afvoeren. Om dit te voorkomen zijn noodoverstorten ontworpen.

4. Noodoverstorten zijn niet goed ontworpen of ontbreken

Noodoverstorten zijn structurele elementen of openingen die op het platte dak worden geplaatst om overtollig water veilig af te voeren. Deze wordt geplaatst wanneer de normale afvoersystemen, zoals dakgoten en afvoerpijpen, de hoeveelheid water niet aankunnen. Wanneer noodoverstorten niet aanwezig zijn, zal water ophopen op het dak en dat kan de dakbedekking beschadigen. In het ergste geval kan het hele dak door het gewicht bezwijken. Een essentieel onderdeel om te controleren met de weersinvloeden in Nederland.

5. Afschot naar de hemelwaterafvoeren is niet goed

Het kan zijn dat uw platte dak is ontworpen of geconstrueerd met onvoldoende helling om het regenwater effectief naar de hemelwaterafvoeren te leiden. Dit kan leiden tot wateraccumulatie op het dakoppervlak, wat uiteindelijk kan resulteren in lekkages en schade aan de dakbedekking.

Hoe kan een professionele dakinspectie van BMI Nederland deze problemen voorkomen?

Nijmegen mavo - Icopal Universal

Bovenstaande problemen kunnen gesignaleerd worden na de oplevering van uw dak. Een dakinspectie na de werkzaamheden is hiervoor de oplossing. Ook kunnen mankementen later optreden. Door jaarlijks (wat verplicht is) een professionele inspectie (en onderhoud) uit te laten voeren, kunt u de levensduur van uw dak verlengen en eventuele schade en lekkages voorkomen. Natuurlijk kunt u ook op aanvraag een dakinspectie laten doen.

De deskundige professionals van BMI Nederland besteden tijd aan een grondige dakinspectie van diverse dak onderdelen, waaronder de dakbedekking, dakgoten, dakdoorvoeren, dakranden en isolatiematerialen.

De inspectie identificeert mogelijke tekenen van schade, slijtage, lekkages, ontoereikende isolatie, structurele problemen en andere potentiële aandachtspunten. Er wordt gebruikgemaakt van geavanceerde methoden en instrumenten om de essentiële dak componenten nauwkeurig te analyseren. 

Er kan ook thermografisch onderzoek worden uitgevoerd om warmtelekken en vochtproblemen op te sporen. Bij BMI Nederland wordt een uitgebreide en betrouwbare dakinspectie uitgevoerd, zodat u passende stappen kunt ondernemen om de duurzaamheid en prestaties van uw dak te waarborgen.

Na afloop van de inspectie ontvangt u een uitgebreid rapport met een gedetailleerde nulmeting en afgestemd advies op uw vragen en behoeften.

Wat houdt een dakinspectie in bij een plat dak?

Bij een plat dak worden uiteraard andere dingen geïnspecteerd dan bij een hellend dak. De dakopbouw wordt beoordeeld op onder andere inwendige condensatie. Een natte isolatie isoleert namelijk veel slechter dan een droge isolatie. Bij een plat dak kunnen er ook laboratoriumonderzoeken uitgevoerd worden op uw dakbanen. Dit onderzoek biedt inzicht in de technische staat van uw dakbedekking en schat in hoe lang deze nog mee kan gaan. Deze informatie is waardevol bij het plannen van toekomstige stappen en beslissingen. Wilt u meer informatie over een dakinspectie voor uw platte dak?

Geïnteresseerd - Vraag informatie aan bij onze Dakservice

Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Deze pagina delen: