Garanties Monier

Garanties

Het dak van een huis moet jaren meegaan, zo vaak veranderen we het dak van een woning niet; het dak beschermt het huis. Betrouwbaarheid is dan ook een groot goed. Risico’s nemen hoort daar niet bij. Als u kiest voor producten van Monier, dan krijgt u er uitgebreide garanties bij. We bieden u standaard Productgarantie op onze dakpannen, een logisch vervolg is om dan het hele dak te garanderen inclusief prestaties: daarom kennen we Daksysteemgarantie en Daksysteemgarantie Plus. Op deze garanties zijn we trots, want ze zijn uniek in de branche.

Overzicht garanties Monier

overzicht garanties BMI Monier

Let op: wij geven de Monier garantie uitsluitend af aan onze verkooppunten!

30 jaar productgarantie

30 jaar productgarantie

Waar vindt u producten die gedurende 30 jaar gegarandeerd worden, terwijl het producten zijn die blootgesteld worden aan alle weersomstandigheden? Bij Monier! Sterker nog: we vinden het vanzelfsprekend dat onze zelfgeproduceerde dakpannen minimaal 30 jaar lang voldoen aan de norm NEN-EN 490 (voor dakpannen van beton) en de norm NEN-EN 1304 (voor dakpannen van klei). We garanderen dat de dakpannen die we in eigen fabrieken hebben geproduceerd gedurende 30 jaar voldoen aan de eisen voor waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk zoals beschreven wordt in de norm NEN-EN 490 (voor betondakpannen) en de norm NEN 2480 resp. NEN-EN 1304 (voor keramische dakpannen). In geval van levering van andere producten dan dakpannen en machinaal geproduceerde hulpstukken die Monier heeft gekocht van derden, geven wij op deze producten alleen garantie als en voor zover wij hiervoor een garantie van onze leveranciers verkrijgen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze algemene leveringsvoorwaarden.

Productgarantie:

 • vorstbestendigheid;

 • waterdichtheid;

 • weerstand tegen breuk.

30 jaar productgarantie

15 jaar daksysteemgarantie

15 jaar daksysteemgarantie

Behalve Productgarantie hebben wij bij Monier nog een unieke garantie: de Daksysteemgarantie. We bieden bij Monier 15 jaar Daksysteemgarantie. Deze garantie geldt voor materiaal- en/of productiefouten, prestaties én voor de weerbestendigheid van de aangebrachte Monier dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten. Dankzij deze garantie garanderen wij u 15 jaar lang de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten). Bovendien garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten voldoen aan de op het moment van levering geldende regelgeving. De kwaliteit van onze daksysteemcomponenten geldt ook gedurende 15 jaar voor materiaal- en/of productiefouten. Tot slot garandeert Monier dat door de gecombineerde toepassing van onze dakbedekkingsproducten (dakpannen, hulpstukken en het gebruik van onze daksysteemcomponenten), mits op de juiste wijze verwerkt, wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Niet van toepassing op eventueel t.b.v. het onderhavige project, door Monier geleverde dakelementen en/of zonne-energiesystemen.

Bij weerbestendigheid gaat het om:

 • regendichtheid;

 • voldoende ventilatie ter bescherming van de onderdakconstructie;

 • bescherming tegen opwaaien van de dakpannen en hulpstukken conform NEN 6707 en NPR 6708;

 • bescherming tegen binnendringen van vogels, ratten en muizen in de dakspouw volgens de normen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Ook garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten:

 • aan de geldende regelgeving voldoen;

 • aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoen, als ze op de juiste wijze zijn verwerkt.

Voorwaarde voor de garantie

De 15 jaar Daksysteemgarantie geldt alleen als het dak voor het waarborgen van zowel de regendichtheidsfunctie, de ventilatiefunctie en de bestendigheid tegen het opwaaien van dakpannen en machinaal geproduceerde hulpstukken, is opgebouwd met uitsluitend producten van Monier. Deze producten moeten toegepast en verwerkt zijn conform de nationale beoordelingsrichtlijnen hellende daken, BRL 1513 en conform de verwerkingsvoorschriften van BMI Nederland BV. Op aanvraag zullen per werk garantiecertificaten worden verstrekt.

 15 jaar daksysteemgarantie

Daksysteemgarantie plus

Daksysteemgarantie plus

Met onze Daksysteemgarantie Plus krijgt u zekerheid over de manier waarop het hellend dak gemaakt is en worden de prestaties van het dak gegarandeerd. Daksysteemgarantie Plus is een garantie die de deelnemers van de Stichting Dakmeester afgeven in samenwerking met Monier. Alle deelnemers zijn Dakmeesters, bedrijven die weten hoe je hellende daken moet maken. De producten zijn van Monier en het werk wordt uitgevoerd door een Dakmeester. Bij oplevering krijgt u als opdrachtgever van deze professional een digitaal dossier van het werk aan uw dak. Dakmeesters staan garant voor kwaliteit en deskundigheid.

De Daksysteemgarantie Plus belooft dat een hellend dak:

 • is gemaakt door een dakdekker met het KOMO-procescertificaat hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;

 • wordt opgeleverd met een digitaal dossier met alle relevante facetten vastgelegd tijdens de bouw;

 • altijd is gecontroleerd door het onafhankelijke Instituut SKG-IKOB;

 • wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor 15 jaar in combinatie met de garantie van Monier op haar producten.

Zo is de garantie op het hellende dak sluitend en geven we invulling aan kwaliteitsborging.

daksysteemgarantie plus

Monier Daksysteemgarantie

Monier Daksysteemgarantie

Monier DaksysteemgarantieMonier Daksysteemgarantie

20 jaar Wakaflex® productgarantie

Waterdichtheid is van essentieel belang voor aansluitingen. We zijn daarom best trots dat wij deze maar liefst 20 jaar lang kunnen garanderen op Wakaflex. Daarin zijn we de eerste en enige. Dat komt omdat we onze productieprocessen hebben ingericht volgens de strengste kwaliteitsnormen. Bovendien weten we met een kwart eeuw Wakaflex-ervaring dat we de waterdichtheid en weerbestendigheid van dit milieuvriendelijke, loodvervangende product langdurig kunnen waarborgen.

Dak is een perfect werkend systeem

Bij Monier ontwerpen en produceren we al sinds de 18e eeuw dakpannen. Ook de daksysteemcomponenten die daarbij nodig zijn, komen uit onze eigen fabrieken. Dat is een bewuste keuze, omdat we weten dat we u helpen als we zorgen dat alle onderdelen optimaal op elkaar aansluiten. Zodat u zeker bent dat uw dak een perfect werkend systeem wordt – en niet een verzameling losse onderdelen.

U zoekt kwaliteit. Daarom stellen we van het begin tot het eind van onze productieketen hoge eisen aan onszelf. Zo onderzoeken we geregeld de grondstoffen die we gebruiken op zuiverheid en consistentie. Vervolgens houden we onze productiemethodes tegen het licht, gaan we nader in op ons energieverbruik, onze service – alles nemen we onder de loep. We willen de hoogste kwaliteit leveren. Dat zit in ons bloed. Een belangrijke rol in ons kwaliteitsverhaal is weggelegd voor onze testfaciliteiten in Duitsland en Engeland.

Windtunnel Monier

windtunnel Monier

Testen in Duitse en Engelse laboratoria

In Heusenstamm, in de Duitse deelstaat Hessen, zit een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Daar bevinden zich meerdere laboratoria en hebben we onze eigen windtunnel. Samen met ons laboratorium in Crawley (Engeland) hebben wij de meest specialistische laboratoria in de wereld voor materialen die op hellende daken worden toegepast. In onze windtunnel voeren we testen uit die nodig zijn om te voldoen aan de nationale en internationale standaards. Maar we voeren daarnaast ook testen uit om vast te stellen dat onze dakpannen en daksysteemcomponenten, zelfs met de huidige klimaatveranderingen, blijven functioneren op het niveau dat we ervan mogen verwachten. Want hoe langer onze producten hun kwaliteit en effectiviteit behouden, hoe beter dit is voor de bewoners van de huizen én voor het milieu. Wij doen ook zelf grondstoffenonderzoek. Zo onderzoeken we van kleimonsters bijvoorbeeld de korrelgrootte, het gehalte aan kalk en de exacte samenstelling. Want die moet precies kloppen. Ook stellen we bijvoorbeeld de technische staat van oude dakpannen vast. Zo weet u of u voor een renovatie de dakpannen moet vervangen of dat ze nog betrouwbaar zijn. Daarnaast laten we alle producten onafhankelijk testen door vooraanstaande instituten, zoals TÜV en TNO. Zij testen bijvoorbeeld de windweerstand van onze panhaken en vertalen deze naar rekenwaardes.

Wat voor soort testen voeren we uit?

We noemen er een paar:

 • vries-dooi-overgangstest: de dakpan wordt ingevroren en onder water ontdooid;

 • warmte-vorst-test: gesimuleerde shockkoeling bij hagel;

 • warmte-regen-test: gesimuleerde zomerse onweersbui;

 • vorst-dooi-test onder ijs: gesimuleerd invriezen onder sneeuw;

 • oppervlakte-vorst-dooi-overgang: de houdbaarheid van de oppervlakteafwerkingen;

 • verouderingstesten: verouderingsgedrag bij extreme uv-straling en hitte;

 • warmtereflectietesten: het percentage stralingswarmte dat gereflecteerd wordt;

 • regendichtheidstesten: de regendichtheid in verschillende toepassingen en weersomstandigheden;

 • windbelastingstesten: de weerstand tegen optredende windbelastingen.

Ook doen wij zelf grondstoffenonderzoek. Zo onderzoeken we van kleimonsters bijvoorbeeld de korrelgrootte, het gehalte aan kalk en de exacte samenstelling. Want die moet precies kloppen. Ook stellen we bijvoorbeeld de technische staat van oude dakpannen vast. Zo weet u of u voor een renovatie de dakpannen moet vervangen of dat ze nog betrouwbaar zijn. Daarnaast laten we alle producten onafhankelijk testen door vooraanstaande instituten, zoals TüV en TNO. Zij testen en bevestigen bijvoorbeeld de windweerstand van onze panhaken, vertaald in rekenwaardes.