Juridisks paziņojums.

Tīmekļa vietni www.bmigroup.com/lv (“Tīmekļa vietne”) sagatavoja BMI Group Management UK Limited, Thames Tower, 4th Floor, Station Rd, Redinga, Apvienotā Karaliste, RG1 1LX (“BMI Group”). BMI Group pieder Tīmekļa vietne un tās saturs. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs paužat savu piekrišanu lietotajiem terminiem: 

Lietotie termini.

1.  ĪPAŠUMTIESĪBAS.

Tīmekļa vietne un saturs, kas tajā sniegts (teksti, attēli, animācijas, logotipi, slogani utt.) tiek aizsargāti ar autortiesību un prečzīmju likumu.

2.  LIETOJUMS, REPRODUKCIJAS.

Jūs varat skatīt Tīmekļa vietni, to lejupielādēt, drukāt un lietot nodrošinātās funkcijas. Katrai izmaiņai, pavairošanai, izplatīšanai vai citādai pieejamības nodrošināšanai ir nepieciešama skaidra rakstiska BMI Group atļauja. Autorizētas reproducēšanas, izplatīšanas vai citas pieejamības nodrošināšanas gadījumā no Tīmekļa vietnes pārņemtajam saturam jāpievieno atsauce uz avotu šādā formā: Avots: www.bmigroup.com un © BMI Group Holdings UK Limited

3.  SAITES.

Bez skaidras rakstiskas BMI Group atļaujas jums nav atļauts veikt izmaiņas šajā tīmekļa vietnē un/vai tās saturā. Jūs varat sasaistīt Tīmekļa vietni vai atsevišķas tās lapām no citām tīmekļa vietnēm internetā, izmantojot parastās metodes. Jebkura šāda sasaiste nedrīkst radīt nepareizu iespaidu par Tīmekļa vietnes un tās satura autorību, izmantojot paņēmienu un veidu, kādā tā tiek veikta.

Tīmekļa vietnes vai tās satura sasaite vai attēlojums ekrānā (piemēram, izmantojot iekļauto attēlojumu vai iegulšanu citā tīmekļa vietnē, izmantojot ietvarus). BMI Group patur tiesības pieprasīt šādu saišu uz Tīmekļa vietni izdzēšanu. Visas iespējamās esošās ārējās saites (t. i., saites no Tīmekļa vietnes uz trešo personu tīmekļa vietnēm) ir izveidotas tikai jūsu ērtībai. Ņemiet vērā, ka, izmantojot šādas saites, jūs pametat BMI Group Tīmekļa vietni.

Līdz ar to BMI Group neietekmē šādas tīmekļa vietnes saturu, kas atvērta, izmantojot saiti, un neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, atverot un apskatot šādu tīmekļa vietni vai lejupielādējot vai citādi izmantojot tās saturu. Ja saites no trešās puses tīmekļa vietnes ved uz BMI Group tīmekļa vietni, tas nenozīmē, ka BMI Group ir piekritusi šādas trešās puses tīmekļa vietnes saturam vai ir par to atbildīga.

4.  PILNĪGUMS.

BMI Group dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnē ietvertās informācijas pareizību, pilnīgumu un aktualitāti. Tomēr BMI Group iesaka pirms informācijas izmantošanas pārbaudīt tās precizitāti. BMI Group neuzņemas atbildību par Tīmekļa vietnes saturu vai par zaudējumiem, kas radušies, apskatot, lejupielādējot vai izmantojot Tīmekļa vietni.

5.  PERSONAS DATU GLABĀŠANA.

Tīmekļa vietne dod iespēju jums sazināties ar BMI Group pa e-pastu, sūtot uz Compliance@BMIGroup.com. Katra attiecīgā lietotāja sniegtie personas dati tiek glabāti, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami šiem mērķiem, ja to neliedz juridiskās datu glabāšanas prasības vai ja jūs esat izteicis piekrišanu ilgākai glabāšanai.

Jūsu personas datu apstrāde, kā aprakstīts iepriekš, ir nepieciešama, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu (VDAR 6. pants 1. punkts b) apakšpunkts). Saziņas veidlapā jūsu brīvprātīgi sniegto papildu datu apstrāde ir balstīta uz VDAR interešu līdzsvara punktu (VDAR 6. pants 1. punkts f) apakšpunkts).

6.  PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU TIEŠSAISTES LIETOTNĒM

Tīmekļa vietnē jums ir iespēja pieteikties ziņojumiem par darbu e-pastā, pieteikties tiešsaistē vai pa e-pastu darbam vai apmācībām, ko piedāvā BMI Group un tās filiāles. Šādiem tiešsaistes ziņojumiem un lietotnēm papildus citām juridiskajām prasībām ir piemērojams Datu privātuma paziņojums. Pamatojoties uz jūsu ierosinātu tiešsaistes pieteikumu, mēs apstrādājam personas datus, ko jūs elektroniski sniedzat BMI Group pieteikuma nolūkam. Šāda apstrāde ir nepieciešama, lai pēc jūsu pieprasījuma veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas (sk. VDAR 6. pants 1. punkts b) apakšpunkts). Pirms nosūtāt mums savus personas datus, lūdzu, izlasiet šo Datu privātuma paziņojumu.

Šajā 6. punktā iekļautā datu aizsardzības deklarācija ir piemērojama papildus pārējiem juridiskajiem paziņojumiem.

6.1  Datu iesniegšana.

Piesakoties darbā BMI Group un tās saistītos uzņēmumos tiešsaistē vai izmantojot e-pastu, jūs sniedzat BMI Group tādus personas datus kā vārds, uzvārds, pasta un e-pasta adrese, kā arī informāciju par savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, sertifikātus un citu informāciju un dokumentus, ko parasti izmanto, piesakoties darbā. Savās interesēs, lūdzu, atklājiet tikai tās īpašas personas datu kategorijas (piemēram, etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, dalību arodbiedrībā, fizisko un garīgo veselību vai reliģisko vai filozofisko pārliecību, kopā saukti par "Sensitīviem datiem", sk. VDAR 9. panta 1. punktu), kuras jūs skaidri vēlaties, lai mēs saņemtu. Mēs negaidām, ka jūs iesniegsiet, vai nelūgsim nosūtīt šādus Sensitīvus datus. Informāciju par to, kā mēs izmantojam pieteikuma iesniedzēju personas datus, lūdzu, skatīt BMI Privacy Notice for Employees and Contractors (BMI Privātuma paziņojums Darbiniekiem un Līgumslēdzējiem).

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka mēs šo informāciju uzglabājam un izmantojam saskaņā ar juridiskajām prasībām, šīs Tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumiem un šo Datu aizsardzības paziņojumu. Izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, jūsu informācija un datnes tiks nosūtītas BMI Group tikai pēc tam, kad būsiet izteicis savu piekrišanu savu datu vākšanai, glabāšanai un izmantošanai saskaņā ar šo Datu aizsardzības paziņojumu, atzīmējot attiecīgo lodziņu veidlapā.

6.2  Datu glabāšana, izmantošana un dzēšana.

BMI Group glabā un izmanto jūsu sniegto informāciju un datnes tikai, lai reģistrētu un apstrādātu jūsu pieteikumu, kas ietver saziņu ar jums. Ja jūsu pieteikums tiks apstiprināts, jūsu sniegtā informācija un datnes var tikt izmantoti arī turpmāk, uzturot ar jums darba attiecības.

Citādi BMI Group saglabās jūsu informāciju un datnes 6 mēnešus pēc darbā pieņemšanas procesa pabeigšanas (ja vien vietējie tiesību akti neparedz īsāku termiņu), lai varētu atbildēt uz jebkādiem jautājumiem saistībā ar jūsu pieteikumu, izpildītu juridiskās saistības un izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu jebkādas esošas vai iespējamas prasības. Pēc šī perioda beigām jūsu dati parasti tiek dzēsti. Sīkāku informāciju par to, kā BMI Group glabā, izmanto un dzēš pieteikuma iesniedzēju personas datus, skatīt BMI Privacy Notice for Employees and Contractors (Privātuma paziņojums Darbiniekiem un Līgumslēdzējiem). Ja, atzīmējot attiecīgo lodziņu vai norādot to, kad piesakāties pa e-pastu, esat devis mums piekrišanu nosūtīt jūsu informāciju un dokumentus arī citiem BMI Group uzņēmumiem, mēs pārsūtīsim jūsu pieteikuma datnes citiem grupas uzņēmumiem, kuros varētu būt jums piemērotas vakances.

6.3  Datu pārsūtīšana trešajām pusēm.

Jūsu pieteikuma nolūkos mēs paturam tiesības nodot jūsu informāciju un datnes personāla atlases konsultantiem vai līdzīgiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs, iespējams, esam piesaistījuši personāla atlases nolūkos. Šādiem konsultantiem ir saistošas būtībā identiskas datu aizsardzības prasības kā mums. Izņemot iepriekš minēto, informācija un datnes, ko esat iesniedzis savā tiešsaistes pieteikumā, netiks pārsūtīti trešajām personām, ja vien jūs nesniegsiet skaidru piekrišanu vai mums netiks iesniegts oficiāls rīkojums.

6.4  Anulēšana; pieteikuma atsaukšana.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu turpināt saglabāt un izmantot jūsu sniegtos personas datus. Turklāt jums vienmēr ir iespēja atsaukt savu pieteikumu. Ja atsaucat savu pieteikumu, jūsu dati un datnes pieteikuma iesniedzēju datu bankā tiks dzēstas, kā izklāstīts iepriekš. Turklāt tiešsaistes pieteikuma laikā jūs jebkurā laikā varat pieprasīt, lai BMI Group dzēš visus jūsu nosūtītos individuālos datus vai datnes. Mēs izskatīsim jebkuru šādu pieprasījumu saskaņā ar VDAR noteikumiem.

6.5  Kontakti.

Ja jums ir kādi jautājumi par pieteikšanās procedūru vai datu privātumu, lūdzu, rakstiet uz adresi Privacy@StandardIndustries.com.

7.  SĪKDATNES.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir nelielas datnes, kas ļauj ar ierīci saistītam atrasties lietotāja gala ierīcēs (personālajos datoros, viedtālruņos u. c.). Tās padara Tīmekļa vietni lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku, un tās jo īpaši optimizē mūsu produktus un pakalpojumus un ļauj mums nākotnē sniegt jums mērķtiecīgu informāciju. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas tā sauktās pirmās puses sīkdatnes, ko saglabājam mēs, un trešo pušu sīkdatnes, ko noteiktu mērķu sasniegšanai uzstāda ārējie pakalpojumu sniedzēji.

Lielākā daļa BMI Group izmantoto sīkfailu ir "sesijas sīkfaili", kas tiek automātiski dzēsti, kad beidzas Tīmekļa vietnes apmeklējums. Šīs sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu, kad nākamreiz apmeklēsiet mūsu Tīmekļa vietni. Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par faktiskajām sīkdatnēm, ko izmanto šī tīmekļa vietne.

Lietotāji var noteikt, kā šīs sīkdatnes tiek izmantotas. Visās pašreizējās pārlūkprogrammās ir iespēja ierobežot vai pilnībā bloķēt sīkfailu saglabāšanu kopumā vai tikai noteiktām Tīmekļa vietnēm. Tomēr mēs norādām, ka mūsu Tīmekļa vietnes izmantošana nebūs tik plaša un lietošanas ērtums samazināsies, ja sīkdatnes nav atļautas. Lietotāji var pārvaldīt daudzus tiešsaistes reklāmas sīkfailus, izmantojot Amerikas Savienoto Valstu tīmekļa vietni http://www.aboutads.info/choices vai Eiropas tīmekļa vietni http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Visi lietotāja dati (piemēram, IP adreses, lietotājvārdi u. c.) tiek glabāti anonīmi, lai nebūtu iespējama personas identifikācija.

8.  GOOGLE ANALYTICS.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas funkcijas, ko nodrošina tīmekļa analītikas pakalpojums Google Analytics. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, ASV (“Google”). Google Analytics izmanto sīkdatnes, kā iepriekš aprakstīts šajā Atrunā, teksta datņu veidā, kas tiek saglabātas jūsu datorā. Sīkfailos apkopotā informācija par mūsu tiešsaistes produktu un pakalpojumu izmantošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs un tur tiek saglabāta. Tomēr, ja portālā ir aktivizēta IP anonimizācija, Google iepriekš samazinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta.

Google izmanto šo informāciju BMI Group vārdā, lai novērtētu BMI Group tiešsaistes produktu un pakalpojumu izmantošanu, sagatavotu tiešsaistes produktu un pakalpojumu darbības pārskatus un sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu tiešsaistes produktu un pakalpojumu un Tīmekļa vietnes izmantošanu. Tad, pamatojoties uz apstrādātajiem datiem, tiek izveidoti anonimizēti lietotāju profili.

Lietotāja pārlūkprogrammas sniegtā IP adrese netiks apvienota ar citiem Google datiem. Lietotāji var iestatīt pārlūkprogrammas programmatūru, lai nepieļautu sīkdatņu saglabāšanu; lietotāji var arī nepieļaut, ka sīkdatņu ievāktie dati par mūsu tiešsaistes produktu un pakalpojumu izmantošanu tiek nosūtīti un apstrādāti Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, izmantojot šo saiti: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas novecojušas tīmekļa pārlūkprogrammas var neatbalstīt Google atteikšanās pārlūkprogrammas spraudni. Ja vēlaties izmantot šādu veco tīmekļa pārlūkprogrammu, lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu sīkdatnes.

Papildu informāciju par to, kā Google izmanto datus reklāmām, kā arī par iestatījumiem un nepiekrišanas iespējām, var atrast šādās Google tīmekļa vietnēs:

9.  LIKUMU UN TIESAS IZVĒLE.

Visus juridiskos strīdus, kas rodas saistībā ar Tīmekļa vietnes un/vai tās funkciju izmantošanu, regulē Anglijas un Velsas likumi. Anglijas un Velsas tiesām ir tiesas izņēmuma piekritība risināt jebkādus strīdus, kas rodas saistībā ar Tīmekļa vietni un/vai tās funkcijām.