Radonspærre

Hvad er radon og hvordan virker det?


Radon er en ædelgas, som dannes fra uran (U-238) og forekommer i varierende mængder i alt ler og stenmateriale. Gassen siver op gennem sprækker i undergrunden eller transporteres med vand.

Gassen påvirker mennesker ved indånding og skadevirkningerne er primært lungekræft. Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet – d.v.s. værdier over 100 Bq/m3. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Icopal har mere end 30 års erfaring med produktion og montering af forskellige typer geomembraner og har været involveret i radonsikring siden radongas blev identificeret som et problem i Europa.

Montering


For at få en tæt og effektiv beskyttelse, er det et absolut krav, at alle samlinger og gennemføringer i membranen er tætte. For at sikre et optimalt resultat har Icopal et komplet tilbehørsprogram. Monteringen skal sikre, at alle samlinger, gennemføringer og overgange gulv/væg er udført lufttætte.

Minimumstemperatur for brug af klæbesystemer er +5 °C. Ved lavere temperaturer må der benyttes varmluft mod underlaget og opvarmet telt over gennemføringer/samlinger. Minimumstemperaturen må opretholdes i mindst 10 timer for tilfredsstillende hærdning. Ved kuldegrader er det endnu vigtigere at beskytte radonspærren umiddelbart. Icopal Base Radonspærre kan svejses sammen, selv ved kuldegrader.

Der er ikke fundet nogen resultater