Nye klimakrav i BR18 skærper grænseværdier for CO2-udledning i byggeriet

Bygningsreglementet 2023 stiller nye klimakrav til byggeriet og grænseværdierne for bygningers CO2-udledning. Opdag hvordan Icopals nye generation af tagpap - Proverdi 600, kan bidrage til at lette din byggeproces
LCA klimaberegninger i byggeriet
Del med andre:

Ny klimalov fremmer en bæredygtig byggebranche

Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70%  i forhold til niveauet i 1990 og være et klimaneutralt samfund senest i 2050. 

Den 1. januar 2023 trådte nye klimakrav i Bygningsreglementet i kraft. Formålet med de nye klimakrav er at nedsætte CO2- udledningen fra byggeri, som ifølge tal fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg, står for ca. 30% af CO2- udledningen i Danmark.

En ny generation af tagpap

En ny generation af tagpap

For at imødekomme de nye klimakrav og gøre analysen af bygningers klimapåvirkning enklere for arkitekter og rådgivere, lancerer Icopal en ny tagpapserie : ProVerdi 600. 

Icopal ProVerdi 600 serien er et godt eksempel på innovative byggesystemer, der kan imødekomme de nye klimakrav i Bygningsreglementet og bidrage til nye miljøvenlige tage. Med en 10% lavere CO2-udledning og en reduktion på ca. 20% i gasforbrug ved svejsning kan den innovative løsning hjælpe dig med at skabe mere miljøvenlige bygninger.

Løsningen er gennemtestet, veldokumenteret og har den bedste løsningsgaranti i markedet.

Proverdi rulle med lys baggrund

Tagpap med lavere CO2 udledning

Tagpap med lavere CO2 udledning

Produkterne fra Icopal ProVerdi 600-serien er en ny generation letvægts tagpapmembraner, udviklet ved at udskifte en del af kalkstenen med genanvendte glasperler. 

De genanvendte glasperler er lettere og mere CO2 venlige end kalksten. Desuden har glasperlerne et lavere smeltepunkt. Derfor kræver det mindre energi, mindre gas og mindre tid at opvarme det færdige produkt.

Sammenlignet med den populære 500-serie fra Icopal tilbyder ProVerdi 600 en 10% lavere CO2-udledning. 

Produkterne er veldokumenterede og patenterede, og dermed er de velkendte, gode egenskaber for Icopal produkter også de samme som hidtil, eksempelvis høj vandtæthed og lang holdbarhed.

Icopal flydende tagpap

LCA beregninger og CO2 aftryk i fokus

LCA beregninger og CO2 aftryk i fokus

Ifølge de nye klimakrav skal klimapåvirkninger for alt nybyggeri dokumenteres med en klimaberegning, såkaldt LCA, og indsendes til kommunen i forbindelse med færdigmelding af byggeriet. Nybyggeri over 1000 m² skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eqv./ m² / år. Kravet vil blive gradvist skærpet frem til 2030, og allerede i 2025 indføres en grænseværdi for alt nybyggeri på 10,5 kg CO2-eqv./ m² / år

De nye krav bevirker, at branchen i større grad kræver specifikke klimadata, såkaldte EPDer, for de enkelte produkter, der indgår i byggeriet. Desuden er fokus på CO2 reduktion i råvareforbruget, transporten og  produktionen øget betydeligt.


LCA klimaberegninger i byggeriet

Bedre arbejdsmiljø i byggeriet

Bedre arbejdsmiljø i byggeriet

ProVerdi 600 serien er Icopals hidtil hurtigste, letteste og mest arbejdsmiljøvenlige tagpapløsning med færre og lettere løft og hurtigere monteringstid. Serien har samme kompromisløse funktionalitet som Icopal 500 serie.

Grundet den patenterede letvægtsbitumen er vægten reduceret med 15%  pr. m2. Ved at håndtere hver tagrulle én gang undgår en tagdækker at løfte 1,4 tons på et 1000 m2 tag.

bedre arbejdsmiljø

Gennemtestet og veldokumenteret med op til 30 års produktgaranti

Gennemtestet og veldokumenteret med op til 30 års produktgaranti

Icopal ProVerdi 600-serien består af flere produkter, herunder:

Alle produkterne er gennemtestede og veldokumenterede og leveres med en 15 års produktgaranti. Monteres produkterne af en BMI RoofPro entreprenør, tilbyder Icopal markedets længste garanti, nemlig 30 års produktgaranti og 20 års garanti på udførelse og følgeskader.

Den nye serie understøttes af al relevant teknisk dokumentation, montagevejledninger og EPD'er.

Desuden yder BMI Danmark projektsupport igennem hele byggeprojektet inden for projektgranskning, udførelse og aflevering.

Icopal top 600

Vil du vide mere ?

Læs også om

Del med andre: