Impresum

Operater web stranice je BMI Group Holdings UK Limited. Odgovorna za sadržaj web stranice bmigroup.com/ba je BMI Adriatic BH d.o.o. 

Registarski broj: 09984607
Sjedište: Thames Tower,4th Floor,Station Rd,Reading,United Kingdom,RG1 1LX
Telefon: +44 (0) 203 757 1900
E-Mail: info.group@bmigroup.com

Odgovorna za sadržaj: BMI Adriatic BH d.o.o. Skenderija 5/III, Sarajevo
Telefon: 033 266 340
Telefax: 033 213 211
E-Mail: info_bih@bmigroup.com
Rukovodstvo: Indira Šećerbegović (Prokurista), Zijada Jahović (Prokurista) 
ID broj: 4200126840008 
Porezni broj: 01703523
Broj sudskog rješenja: 065-0-Reg-22-001906; 1-21974
Vrsta djelatnosti: Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom. Nadležan sud u Sarajevu.