Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI Group Management UK Ltd (ďalej „BMI Group“)

Webovú stránku www.bmigroup.com/sk vrátane ponúkaných služieb (ďalej len „webovú stránku“) poskytuje:

BMI Group Holdings UK Ltd 
IČO: 09984607
Adresa:
Thames Tower,
4th Floor,
Station Rd,
Reading,
United Kingdom,
RG1 1LX
Telefón: +44 (0) 203 757 1900
E-mailinfo.group@bmigroup.com

Prezident: Thomas Casparie

Ďalšie informácie týkajúce sa spoločnosti BMI Group (ďalej tiež označovanej „my“, „nás“ a pod.) nájdete v časti Odmietnutie zodpovednosti a právne oznámenia www.bmigroup.com/home/disclaimer/.

Spoločnosť BMI Group je zodpovedná za spracovanie osobných údajov na týchto webových stránkach, ako ich definuje Európske všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Preto sa správame ako Správca v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR.

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosť BMI Group poskytuje informácie o charaktere, rozsahu a účele spracovania osobných údajov a tiež o právach týkajúcich sa osôb, ktorých osobné údaje spoločnosť BMI Group spracováva.

Osobné údaje zahŕňajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), napríklad meno alebo adresa osoby, e-mailová adresa alebo identifikátory online poskytované prostredníctvom ich zariadení, aplikácií, nástrojov a protokolov.

Môžete navštíviť naše webové stránky bez nutnosti aktívne poskytovať osobné údaje. Údaje, ktoré spoločnosť BMI Group spracováva na základe návštevy webových stránok, sú vysvetlené nižšie v časti 1 („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetkých návštevníkov webových stránok“). Webové stránky taktiež ponúkajú služby, ktoré môžete používať len vtedy, ak nám aktívne poskytnete svoje osobné údaje. Tieto služby a spracovanie údajov v dôsledku použitia týchto príslušných služieb sú vysvetlené v časti 2 („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov špeciálnych služieb spoločnosti BMI Group“). Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy spracovania dát, napr. ohľadom práv, ktoré máte ako dotknutá osoba, nájdete v časti 3 („Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov“).

Obsah

1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetkých návštevníkov webových stránok
a. Prístup k údajom
b. Súbory cookies a podobné technológie
(1) Cookies
(2) Google Analytics
c. Kontakt

2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov špeciálnych služieb BMI
a. Online žiadosti
(1) Prenos údajov
(2) Ukladanie, využívanie a mazanie údajov
(3) Zrušenie; žiadosť o vymazanie

3. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov
a. Vaše práva ako dotknutej osoby
b. Informácie týkajúce sa inšpektora pre ochranu údajov spoločnosti BMI Group

4. Aktualizácia
1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetkých návštevníkov webových stránok
a. Prístup k údajom / súbory denníka servera

Spoločnosť BMI Group zhromažďuje dátový protokol pri každom prístupe na webové stránky. Iba technicky požadované údaje sú zhromažďované, tj. typ a verzia prehliadača, operačný systém používateľa, odkazujúce URL (webová stránka, cez ktorú prebehol prístup na webové stránky), dátum a čas prístupu, množstvo prenášaných údajov, adresa internetového protokolu (IP adresa) a poskytovateľ internetových služieb prístupového systému. Tieto informácie uchováva spoločnosť BMI Group po dobu dvoch týždňov a potom sú vymazané.

Spoločnosť BMI Group nebude tieto údaje priraďovať konkrétnym osobám ani nebude kombinovať tieto údaje s inými zdrojmi údajov spoločnosti BMI Group, s výnimkou prípadov, keď orgány činné v trestnom konaní budú tieto informácie vyžadovať v prípade kybernetického útoku. Vyššie spomínané údaje sa používajú iba na to, aby bol obsah webových stránok správne poskytovaný, mal optimalizovaný obsah a inzerciu a pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich IT systémov a technológií webových stránok. Spoločnosť BMI Group preto tieto údaje používa na štatistické účely a na zabezpečenie ochrany osobných údajov a bezpečnosti v rámci spoločnosti.

Spracovanie údajov na vyššie uvedené účely sa vykonáva na základe ustanovení o tzv. zákonnosti spracovania podľa GDPR (čl. 6(1) veta 1 písm. f) GDPR).

b. Súbory cookies a podobné technológie

(1) Cookies

Webové stránky používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladanie informácií o zariadeniach na koncových zariadeniach užívateľov (počítače, smartphony, atď.). Vďaka tomu sú webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie a zvlášť optimalizujú naše produkty a služby pre Vás a umožňujú nám v budúcnosti poskytovať cielené informácie. Webové stránky používajú tzv. súbory cookies prvej strany, ktoré sú uložené u nás a súbory cookies tretích strán, ktoré sú nastavené externými poskytovateľmi k dosahovaniu určitých cieľov.

Väčšina súborov cookies používaných spoločnosťou BMI Group sú „relačné cookies“, ktoré sú automaticky odstránené po ukončení návštevy webovej stránky. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve našich webových stránok.

V súčasnosti webové stránky skupiny BMI využívajú nasledujúce súbory cookies:

 • Google Tag Manager

 • YouTube

 • Google Analytics

 • Google AdWords tag

 • Facebook

Užívateľ môže určiť, ako tieto súbory cookies používať. Všetky súčasné prehliadače majú možnosť obmedziť alebo úplne zablokovať ukladanie súborov cookies, celkovo alebo len pre určité webové stránky. Upozorňujeme však, že používanie a užívateľská prívetivosť nášho webu bude znížená, ak nebudú súbory cookies povolené. Užívatelia môžu tiež spravovať veľa reklamných súborov cookies online prostredníctvom webovej stránky Spojených štátov http://www.aboutads.info/choices alebo webové stránky v Európe http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Všetky užívateľské údaje (napríklad IP adresy, užívateľské mená atď.) sú uložené anonymne, takže nie je možná osobná identifikácia.

(2) Google Analytics

Webové stránky používajú funkcie poskytované službou Google Analytics pre analýzu webových stránok. Poskytovateľ služieb je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa vyššie popísané súbory cookies vo forme textových súborov uložených vo Vašom počítači. Informácie o používaní našich online produktov a služieb zozbierané súbory cookies sú všeobecne odovzdávané na server Google v Spojených štátoch a tam i ukladané. Ak je však na portáli aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vopred obmedzí Vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú stranami Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená na nich.

Spoločnosť Google tieto informácie využíva v mene spoločnosti BMI Group k vyhodnoteniu používanie online produktov a služieb spoločnosti BMI Group, k príprave online správy o produktoch a službách a na vykonávanie ďalších služieb spojených s používaním našich online produktov a služieb a webových stránok. Anonymné užívateľské profily sú potom vytvorené na základe spracovaných údajov.

Adresa IP poskytovaná prehliadačom užívateľa nebude spojená s inými údajmi Google. Užívatelia môžu nastaviť softvér prehliadača, aby zabránili ukladanie súborov cookies; užívatelia môžu tiež zabrániť tomu, aby sa údaje zozbierané súbory cookies pri používaní našich online produktov a služieb odosielala a spracovávala spoločnosť Google prevzatím a inštaláciou pluginu prehliadača z nasledujúceho odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že niektoré staršie webové prehliadače nemusia podporovať plugin prehliadača pre odhlásenie od Googlu. Ak chcete používať taký starší webový prehliadač, pozrite si nastavenia prehliadača, ak chcete cookies zakázať.

Ďalšie informácie týkajúce sa využívania údajov spoločnosti Google pre reklamné účely a možnosti nastavenia a nesúhlas možno nájsť na nasledujúcich webových stránkach spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl = en („Ako spoločnosť Google používa údaje pri používaní webov alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Ako spoločnosť Google využíva súbory cookies pre reklamné účely“), http://www.google.sk/settings/ads („Nastavenie informácií, ktoré spoločnosť Google používa pri zobrazovaní reklám“), a http://www.google.com/ads/preferences („Nastavenie reklám, ktoré Vám bude Google zobrazovať“).

c. Kontakt

Webové stránky vám umožňujú kontaktovať BMI Group e-mailom zaslaným riaditeľovi oddelenia Group Communications. Osobné údaje poskytnuté každým príslušným užívateľom sú uložené za účelom odpovedi na Vašu žiadosť. Tieto údaje sa vymažú, ak už nebudú naďalej potrebné na tieto účely, za predpokladu, že tomu nebránia právne požiadavky na uchovávanie alebo ste nevyhlásili svoj súhlas s dlhším ukladaním.

Spracovanie popísané vyššie je nevyhnutné k reakcii na Vašu žiadosť (čl. 6(1) veta 1 písm. b) GDPR). Spracovanie ďalších údajov poskytnutých dobrovoľne v kontaktnom formulári je založené na klauzule o vyvažovaní záujmov GDPR (čl. 6(1) veta 1 písm. f) GDPR).

2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov špeciálnych služieb BMI

a. Online žiadosti

Webové stránky vám umožňujú prihlásiť sa k odberu pracovných ponúk, požiadať o zamestnanie online alebo prostredníctvom e-mailu na pracovné alebo školiace pozície ponúkané spoločnosťou BMI Group a jej pobočkami. Pri takýchto online upozorneniach a žiadostiach platí okrem iných právnych požiadaviek tiež vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Na základe vašej žiadosti online spracovávame osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti BMI Group elektronicky na účely tejto žiadosti. Takéto spracovanie je nevyhnutné na vykonanie určitých krokov na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy (pozri článok. 6(1) veta 1 písm. b GDPR). Pred zaslaním svojich osobných údajov si prečítajte toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

(1) Prenos údajov

Pri podaní žiadosti spoločnosti BMI Group a jej pridruženým spoločnostiam online alebo prostredníctvom e-mailu poskytuje spoločnosť BMI Group osobné údaje, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, ako aj informácie o vzdelaní a odborných kvalifikáciách, osvedčenie a ďalšie bežne používané informácie a dokumenty pri podávaní žiadosti o zamestnanie. Vo vlastnom záujme prosím zverejňujte iba osobitné kategórie svojich osobných údajov (napr. Etnický pôvod, politické názory, členstvo v odboroch, telesné a duševné zdravie alebo náboženské či filozofické presvedčenie, spoločne „Citlivé osobné údaje“, pozri čl. 9(1) GDPR), ktoré si výslovne prajete, aby sme dostali. Neočakávame, že budete odosielať citlivé údaje, ani Vás nebudeme žiadať o odoslaní týchto citlivých údajov. Informácie o používaní osobných údajov žiadateľov nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti BMI pre zamestnancov a dodávateľov, ktoré je prístupné tu.

(2) Ukladanie, využívanie a mazanie údajov

Spoločnosť BMI Group ukladá a používa informácie a súbory, ktoré ste poskytli, len pre záznam a spracovanie Vašej žiadosti, čo zahŕňa aj Vaše kontaktovanie. Pokiaľ bude Vaša žiadosť úspešná, informácie a súbory, ktoré poskytnete, sa môžu naďalej používať v priebehu pracovného pomeru. V opačnom prípade bude spoločnosť BMI Group uchovávať vaše informácie a súbory po dobu 6 mesiacov po ukončení procesu náboru (ak nie je miestnymi zákonmi vyžadovaná kratšia lehota), aby bolo možné odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa Vašej žiadosti, dodržať právne záväzky a uplatniť, vymáhať alebo obhájiť existujúce alebo potenciálne nároky. Po uplynutí tohto obdobia budú Vaše údaje zvyčajne zmazané. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť BMI Group používa osobné údaje žiadateľov nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti BMI pre zamestnancov a dodávateľov, ktoré je prístupné tu.

Ak zaškrtnutím príslušného políčka alebo uvedením tohto údaje pri zaslaní žiadosti e-mailom nám poskytnete súhlas s odoslaním svojich informácií a súborov iným spoločnostiam BMI Group, odovzdáme Váš súbor žiadostí iným spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré môžu ponúkať pracovné pozície vhodné pre Vás.

(3) Zrušenie; žiadosť o vymazanie

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ďalším ukladaním a používaním osobných údajov, ktoré ste poskytli. Okrem toho máte vždy možnosť svoju žiadosť stiahnuť. Pokiaľ stiahnete svoju žiadosť, Vaše údaje a súbory v databáze žiadateľa budú vymazané, ako je popísané vyššie. Navyše môžete počas online žiadosti kedykoľvek požiadať spoločnosť BMI Group, aby odstránila akékoľvek údaje alebo súbory, ktoré ste odovzdali. Každú takúto žiadosť budeme spracovávať v súlade s ustanoveniami GDPR.V prípade otázok týkajúcich sa postupu žiadosti alebo ochrany osobných údajov sa prosím obráťte na Privacy(at)StandardIndustries.com.

3. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov

a. Vaše práva ako dotknutej osobyPodnikli sme všetky potrebné a primerané kroky na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a zabezpečenie Vašich práv ako dotknutej osoby. Podľa GDPR máte určité práva popísané nižšie. Upozorňujeme, že obmedzenie možnosti uplatnenia týchto práv sa môže vzťahovať napríklad na zistenie, že Vaše právo na získanie informácií je podriadené zásadným hľadiskám ochrany súkromných záujmov.

Právo na prístup

 • Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Žiadosť môžete zaslať na adresu dsar@bmigroup.com na formulári, ktorý je dostupný tu.

 • Zadarmo alebo elektronicky Vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov, ak bude požiadavka predložená formou bežne používaného elektronického formulára.

Právo na nápravu

 • Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

 • Za určitých okolností máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje vymažeme na základe Vašej žiadosti, ak nebudeme tieto údaje nutne potrebovať k realizácii zmluvy s Vami, alebo nebudeme zo zákona povinní ich ukladať.

Právo na obmedzenie

 • Za určitých okolností máte právo obmedziť naše spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na prenosnosť údajov

 • Ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie je vykonávané automatizovane, máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzenia, ak je to technicky možné.

Právo na námietky

 • Za určitých okolností máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Ak ste napríklad požiadali o zasielanie našich informácií, napr. informačné bulletiny atď. a nechcete naďalej prijímať ďalšie informácie, môžete ľahko zrušiť prijímanie ďalších informácií od nás.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

 • Všeobecne platí, že máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založenému len na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje. Neplatí to, ak je mimo iného nutné automatizované rozhodovanie a profilovanie pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi Vami a nami.

Právo na stiahnutie súhlasu

 • Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Upozorňujeme, že to neovplyvní spracovanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Uplatňovanie vašich práv

 • Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, ako je popísané vyššie, alebo budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Vyplnenie sťažnosti

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania svojich osobných údajov, môžete sa rozhodnúť podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou údajov.b. Informácie týkajúce sa inšpektora pre ochranu údajov spoločnosti BMI GroupPoverenec pre ochranu osobných údajov spoločnosti BMI Group je: Sebastian Kraska, BMIGroup(at)iitr.de

4. Aktualizácia

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme aktualizovať, ak to bude potrebné z právnych alebo vecných dôvodov. Pravidelne sa prosím informujte o aktuálnom stave tohto vyhlásenia.

Posledná aktualizácia: Máj 2018

Ak si prajete, môžete deaktivovať zhromažďovanie údajov o používaní prostredníctvom služby Google Analytics tu.

Ak si prajete, môžete deaktivovať zhromažďovanie údajov o používaní od spoločnosti Piwik tu.

Vaše práva
V zásade máte práva na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a námietku. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov, alebo ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať na dozorný orgán. Na Slovensku je to Ústav na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Môžete nás kontaktovať na nasledujúcich kontaktoch:
BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Tel.: +421 37 692 0000
E-mail: infosk@bmigroup.com

Náš kontaktný pracovník pre ochranu údajov:
Viktória Cziborová
Tel.: +421 36 756 3917
E-mail: infosk@bmigroup.com