Dotačný program obnovy domov

Obnovte svoju strechu s dotáciou až 15 000 € !
Dotačný program Icopal

Využite príležitosť pre výhodnú obnovu a zateplenie vašej plochej strechy!

Využite príležitosť pre výhodnú obnovu a zateplenie vašej plochej strechy!

Projekt „Obnova rodinných domov“

Cieľom tohto štátneho projektu je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie.

Investícia do novej zateplenej strechy sa vám vráti v podobe nižších účtov za energie, lepšieho komfortu bývania a tiež zhodnotenia majetku.

Projekt „Obnova rodinných domov“

Fyzická osoba (vlastník rodinného domu) aj bez trvalého pobytu v dome, na ktorý žiada dotáciu.

Dom by sa mal nachádzať na území Slovenskej republiky, byť postavený pred 1. januárom 2013, mal by byť využívaný na bývanie a v liste vlastníctva by mal byť zaevidovaný ako „rodinný dom“.

Konkrétny modelový príklad podpory

Konkrétny modelový príklad podpory

Obnova strechy s novou hydroizoláciou BMI Icopal vrátane zateplenia s nadkrokvovou izoláciou BMI Thermazone:

Odhadovaná cena na 1m²:

 • kompletná strecha BMI Icopal (parozábrana + izolácia + hydroizolácia + príslušenstvo):

 • - 28,- / 36,- /48,- Eur/ m² (asfalt/ syntetika/ zelená strecha*)

 • montáž strechy: 14,- / 18,- / 27,- Eur*/ m²

Spolu za celé riešenie:

 • asfalt/ syntetika: 42,- / 54,-/ m²

 • zelená strecha*: 75,- Eur/ m² 

*kalkulácia za zelené súvrstvie, bez izolácie

Výška dotácie:

 • Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny: 27,60 Eur/ m² 

 • Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny: 71,30 Eur/ m² 

 • Zelená strecha intenzívna: 96,60 Eur/ m² 

 • Zelená strecha extenzívna: 85,10 Eur/ m² 

Štátna dotácia pokryje väčšinu nákladov na obnovu strechy.

Dotačný program Icopal

Oslovte stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu

 • Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu.

 • Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke: verejnyportal.sksi.sk/search

Detailnejšie informácie o dotácii:

Nájdete ich na stránke www.obnovdom.sk, alebo si môžete stiahnuť informačnú brožúru:

Ak máte záujem o odporučenie optimálnej rekonštrukcie plochej strechy vrátane jej nacenenia, na linku nižšie nájdete naše kontakty: