Oblastní manažéri pre ploché strechy Icopal

Pre bezplatné vypracovanie cenovej ponuky, prípadne technické poradenstvo, kontaktujte našich projektových manažérov:


I. Milan Spišiak

Tel.:+421 905 200 188
Email: milan.spisiak@bmigroup.com

II. Peter Podpleský

Tel.: +421 905 742 121
Email: peter.podplesky@bmigroup.com

III. Rastislav Szeredy

Tel.: + 421 907 791 198
Email: rastislav.szeredy@bmigroup.com

IV. Tomáš Hajmacher

Tel.: +421 903 770 534
Email: tomas.hajmacher@bmigroup.com

Oblastní manažéri Icopal