Webinar over het maatschappelijk belang van het platte dak

TotaalDakConcept organiseert op 20 juni om 10.00 uur het webinar ‘Het Maatschappelijk Belang van het Platte Dak’.
Webinar over het maatschappelijk belang van het platte dak
Deze pagina delen:
Volg op dinsdag 20 juni om 10.00 uur het webinar ‘Het Maatschappelijk
Belang van het Platte Dak’ van Icopal en de andere leden van TotaalDakConcept.

Het dak heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt. Innovaties en gebruiksfuncties volgden elkaar in rap tempo op. Van oudsher
heeft het dak de functie van waterdichting. Overheden zijn steeds meer gaan inzien dat het
platte dak ook een maatschappelijk betekenis heeft. Beleid wordt hierop afgestemd. Het dak
zorgt voor extra leefruimte, recreatieruimte, het speelt een rol in de energietransitie, in de
biodiverseiteit, het dak is een ontmoetingsplek geworden, het heeft invloed op gezondheid,
het dak speelt zelfs in de aanpak van de woningnood.


Deze onderwerpen en andere worden belicht tijdens het webinar ‘Het maatschappelijk
belang van het platte dak?’ Anneloes Kattemölle, Rooftop Revolution en architect, gaat in op
de noodzaak en multifunctionele mogelijkheden om het platte dak te benutten. Volgens haar
vormen daken het grootste braakliggende terrein van de stad. Pamela Logjes is namens de
gemeente Den Haag een warm pleitbezorger van het multifunctionele gebruik van het platte
dak. Zij doet een appél op ontwerpers, leveranciers en makers om aan te geven hoe we
gezamenlijk de platte daken ‘multifunctioneel ready’ kunnen maken.


Aan het woord komen ook leden van TotaalDakConcept. Zij laten zien dat samenwerking
vereist is om oplossingen ook daadwerkelijk vorm te geven. Kortom, een boeiend webinar
voor architecten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen. Aanmelden voor het webinar dat
interessant is voor architecten, gemeenten, opdrachtgevers, uitvoerende partijen is gratis.

Deze pagina delen: