Vastuun rajaus

Oikeudelliset huomautukset

Osoitteessa www.bmigroup.com olevan verkkosivuston (jäljempänä ”Verkkosivusto”) on laatinut BMI Group Management UK Limited, 20 Air Street, 5th Floor, London, W1B 5AN, UK (”BMI Group”). BMI Group omistaa Verkkosivuston ja sen sisällön. Käyttämällä Verkkosivustoa ilmaiset hyväksyväsi seuraavat käyttöehdot.

Käyttöehdot

1. OMISTUSOIKEUDET

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait suojaavat Verkkosivustoa ja sillä olevia sisältöjä (tekstejä, kuvia, animaatioita, logoja, sloganeja ja vastaavia). 

2. KÄYTTÖ, KOPIOINTI

Voit käyttää Verkkosivustoa, ladata tai tulostaa sen ja käyttää sillä olevia toimintoja. Kaikki muutokset, kopiointi, levittäminen ja muu saataville asettaminen edellyttävät BMI Groupin nimenomaista kirjallista valtuutusta. Jos Verkkosivustolla olevia sisältöjä kopioidaan, levitetään tai muuten asetetaan saataville valtuutuksen perusteella, sisältöjen lähde on merkittävä seuraavalla tavalla: Lähde: www.bmigroup.com ja © BMI Group Holdings UK Limited3. LINKIT

Tälle verkkosivustolle ja/tai sen sisältöön ei saa tehdä muutoksia ilman BMI Groupin nimenomaista kirjallista valtuutusta. Voit lisätä tavanomaisin keinoin muille internetissä oleville verkkosivustoille linkin, joka ohjaa Verkkosivustolle tai sen yksittäisille sivuille. Mikään tällainen linkki ei saa aiheuttaa virheellistä käsitystä Verkkosivuston ja sen sisällön tekijästä linkitystavan tai Verkkosivuston tai sen sisällön esittämistavan (esim. esittämällä toisella sivustolla tai upottamalla toiseen sivustoon kehyksen avulla) seurauksena. BMI Group pidättää oikeuden pyytää tällaisten Verkkosivustolle ohjaavien linkkien poistamista. Kaikki mahdolliset ulkoiset linkit (ts. Verkkosivustolta kolmansien osapuolten verkkosivustoille johtavat linkit) on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien tiedoksi. Huomaa, että tällaiset linkit johtavat pois BMI Groupin Verkkosivustolta. Näin ollen BMI Group ei pysty vaikuttamaan linkeistä avautuvien verkkosivustojen sisältöön eikä ota mitään vastuuta vahingoista, joita näiden verkkosivustojen avaamisesta ja tarkastelemisesta tai niiden sisältöjen lataamisesta tai muusta käytöstä voi aiheutua. Vaikka kolmannen osapuolen verkkosivustolla olevat linkit johtaisivat BMI Groupin Verkkosivustolle, se ei tarkoita, että BMI Group olisi hyväksynyt kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivuston tai olisi vastuussa siitä.


4. TÄSMÄLLISYYS

BMI Group noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta varmistaakseen, että Verkkosivustolla olevat tiedot ovat oikein, täydellisiä ja ajankohtaisia. BMI Group suosittelee kuitenkin tarkistamaan tietojen täsmällisyyden ennen niiden käyttöä. BMI Group ei ota vastuuta Verkkosivuston sisällöstä tai Verkkosivuston tarkastelun, lataamisen tai käyttämisen aiheuttamista vahingoista.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Verkkosivuston kautta voi ottaa yhteyttä BMI Groupiin lähettämällä sähköpostia konsernin viestintäpäällikölle osoitteeseen Compliance@BMIGroup.com. Käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot säilytetään käyttäjän tekemään pyyntöön vastaamista varten. Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, paitsi jos lakisääteiset säilyttämistä koskevat vaatimukset estävät niiden poistamisen tai jos olet antanut suostumuksesi niiden pitempiaikaiseen säilyttämiseen.

 

Edellä kuvattu henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme vastata lähettämääsi pyyntöön (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 alakohdan b alakohta). Muiden, vapaaehtoisesti yhteydenottolomakkeella ilmoitettujen henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen etujen tasapainottamista koskevaan lausekkeeseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 alakohdan f alakohta). Voit milloin tahansa vastustaa tietojesi säilyttämistä ja käsittelyä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen Compliance@BMIGroup.com.

 

6. VERKKOHAKEMUKSIA KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Verkkosivustolla voi tilata sähköpostitse toimitettavat ilmoitukset avoimista työpaikoista tai hakea työ- tai harjoittelupaikkaa BMI Groupissa ja sen tytäryhtiöissä verkon tai sähköpostin välityksellä. Näihin ilmoituksiin ja hakemuksiin sovelletaan muiden lakisääteisten vaatimusten lisäksi myös Tietosuojaselostetta. Jos toimitat hakemuksen verkon välityksellä, käsittelemme ilmoittamiasi henkilötietoja sähköisesti hakemuksen edellyttämissä tarkoituksissa. Käsittely on tarpeen, jotta voimme toimia pyyntösi perusteella ennen sopimuksen tekemistä (vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 alakohdan b alakohta). Lue tämä Tietosuojaseloste, ennen kuin lähetät henkilötietojasi meille.

 

Muiden oikeudellisten huomautusten lisäksi sovelletaan tätä lausekkeessa 6 olevaa tietosuojailmoitusta.

 

6.1 Tietojen lähettäminen

Kun lähetät BMI Groupille ja sen tytäryhtiöille hakemuksen verkon tai sähköpostin välityksellä, toimitat BMI Groupille henkilötietojasi. Näitä ovat esimerkiksi nimesi, posti- ja sähköpostiosoitteesi sekä koulutustasi ja ammatillista pätevyyttäsi koskevat tiedot, todistukset ja muut tiedot ja asiakirjat, joita tyypillisesti tarvitaan työnhaussa. Oman etusi vuoksi pyydämme, että ilmoitat vain sellaisia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja (kuten etnisen taustasi, poliittisia mielipiteitäsi, ammattiliittoon kuulumisesi, fyysistä ja henkistä terveyttäsi taikka uskonnollista tai filosofista vakaumustasi koskevia tietoja, joihin viitataan yhteisesti termillä ”Arkaluontoiset tiedot”, vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 alakohta), jotka haluat erityisesti ilmoittaa meille. Me emme odota emmekä pyydä, että toimitat tällaisia Arkaluontoisia tietoja. Lisätietoa siitä, miten hakijoiden henkilötietoja käytetään, on BMI:n työntekijöitä ja urakoitsijoita koskevassa tietosuojaselosteessa.

 

Lähettämällä tietosi meille annat suostumuksesi siihen, että säilytämme ja käytämme tietoja lakisääteisten vaatimusten, tämän Verkkosivuston käyttöehtojen ja tämän Tietosuojailmoituksen mukaisesti. Jos käytät verkossa olevaa hakemuslomaketta, tietosi ja tiedostosi välitetään BMI Groupille vasta sen jälkeen, kun olet antanut suostumuksesi tietojesi keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen tämän Tietosuojailmoituksen mukaisesti merkitsemällä lomakkeessa olevan valintaruudun.

 

6.2 Tietojen säilyttäminen, käyttö ja poistaminen

BMI Group säilyttää ja käyttää toimittamiasi tietoja ja tiedostoja vain hakemuksesi kirjaamiseen ja käsittelyyn, mukaan lukien yhteyden ottamiseen sinuun. Jos hakemuksesi hyväksytään, toimittamiasi tietoja ja tiedostoja voidaan käyttää työsuhteesi aikana. Muussa tapauksessa BMI Group säilyttää tietosi ja tiedostosi kuuden (6) kuukauden ajan rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen (ellei paikallinen laki edellytä lyhyempää säilytysaikaa) voidakseen vastata mahdollisiin hakemustasi koskeviin kysymyksiin, noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteitaan ja puolustaakseen tai toteuttaakseen olemassa olevia tai mahdollisia vaateita ja vastatakseen sellaisiin. Tämän ajan kuluttua tiedot tyypillisesti poistetaan. Lisätietoa siitä, miten BMI Group säilyttää, käyttää ja poistaa hakijoiden henkilötietoja on BMI:n työntekijöitä ja urakoitsijoita koskevassa tietosuojaselosteessa. Jos olet hyväksynyt tietojesi ja tiedostojesi lähettämisen myös muille BMI Groupin yrityksille merkitsemällä valintaruudun tai kertomalla asiasta sähköpostitse lähettämäsi hakemuksen yhteydessä, välitämme hakemustiedostosi muille konsernin yrityksille, joilla voi olla sopivia paikkoja avoinna. 6.3 Tietojen siirto kolmansille osapuolille

Hakemukseesi liittyvistä syistä pidätämme oikeuden siirtää tietosi ja tiedostosi henkilöstökonsulteille tai vastaaville palveluntarjoajille, joiden kanssa saatamme tehdä yhteistyötä rekrytoinnissa. Tällaisiin konsultteihin sovelletaan olennaisilta osin samanlaisia tietosuojavaatimuksia kuin meihin. Antamiasi tietoja ja tiedostoja ei toimiteta kolmansille osapuolille muissa kuin edellä kuvatuissa tarkoituksissa, ellet ole antanut siihen nimenomaista suostumustasi tai elleivät viranomaiset vaadi tietojen ja tiedostojen luovuttamista.


6.4 Peruminen, hakemuksen peruuttaminen

Voit milloin tahansa perua meille antamasi suostumuksen toimittamiesi henkilötietojen säilyttämiseen ja käyttöön. Voit myös peruuttaa hakemuksesi milloin tahansa. Jos peruutat hakemuksesi, tietosi ja tiedostosi poistetaan hakijatietokannasta edellä kuvatulla tavalla. Verkkohakemuksen yhteydessä voit lisäksi pyytää milloin tahansa BMI Groupia poistamaan minkä tahansa yksittäisen tiedon tai tiedoston, jonka olet toimittanut. Käsittelemme tällaiset pyynnöt yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.6.5 Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai tietosuojasta, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen Privacy@StandardIndustries.com.7. EVÄSTEET

Verkkosivusto käyttää evästeitä eli pieniä laitekohtaisia tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteisiin (tietokoneisiin, älypuhelimiin ja vastaaviin). Niiden avulla parannetaan Verkkosivuston käyttökokemusta, tehostetaan sivuston toimintaa ja parannetaan sen turvallisuutta. Lisäksi ne optimoivat tuotteemme ja palvelumme kullekin käyttäjälle, ja niiden avulla pystymme jatkossa antamaan entistä kohdennetumpaa tietoa. Verkkosivustolla käytetään ns. ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka me tallennamme, ja kolmansien osapuolten evästeitä, joita ulkoiset toimijat tallentavat tiettyjä tarkoituksia varten.

 

Useimmat BMI Groupin käyttämistä evästeistä ovat istuntoevästeitä, jotka poistetaan automaattisesti Verkkosivustolta poistuttaessa. Näiden evästeiden avulla tunnistamme selaimesi, kun vierailet Verkkosivustollamme seuraavan kerran. Lue lisää tämän verkkosivuston käyttämistä evästeistä täältä.

 

Käyttäjät voivat päättää, miten evästeitä käytetään. Kaikissa nykyisissä selaimissa voi rajoittaa evästeiden tallentamista tai estää sen kokonaan joko kaikilta verkkosivustoilta tai valituilta verkkosivustoilta. Huomaa kuitenkin, että Verkkosivuston käyttö ja käytettävyys heikkenevät, jos evästeitä ei sallita. Käyttäjät voivat hallinnoida useita verkkomainontaan liittyviä evästeitä yhdysvaltalaisen sivustonhttp://www.aboutads.info/choices tai eurooppalaisen sivuston
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ avulla.

 

Kaikki käyttäjätiedot (kuten IP-osoitteet, käyttäjänimet ja vastaavat) tallennetaan nimettömästi, jotta henkilöiden tunnistaminen niistä ei ole mahdollista.

 

8. GOOGLE ANALYTICS

Verkkosivustolla käytetään Google Analytics ‑verkkoanalytiikkapalvelun tarjoamia toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (”Google”). Google Analytics käyttää edellä tässä Vastuun rajauksessa kuvattuja evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle tallennettavia tekstitiedostoja. Evästeiden keräämät tiedot verkkotuotteidemme ja ‑palveluidemme käytöstä siirretään ja tallennetaan yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. Jos portaalissa on kuitenkin käytössä IP-anonymisointi, Google pelkistää IP-osoitteet etukäteen Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen osapuolena olevissa maissa. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-osoite siirretään Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle ja lyhennetään siellä.

 

Näiden tietojen perusteella Google arvioi BMI Groupin verkkotuotteiden ja ‑palveluiden käyttöä sekä laatii verkkotuotteita ja ‑palveluita koskevat toimintoraportit BMI Groupin puolesta ja tuottaa muita BMI Groupille muita verkkotuotteisiin ja ‑palveluihin ja Verkkosivustoon liittyviä palveluita. Käsiteltyjen tietojen perusteella luodaan anonymisoidut käyttäjäprofiilit.

 

Käyttäjän selaimen ilmoittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Käyttäjät voivat estää selainohjelmistossaan evästeiden tallentamisen. Käyttäjät voivat lisäksi estää evästeen keräämien, verkkotuotteidemme ja ‑palveluidemme käyttöä koskevien tietojen lähettämisen Googlelle ja niiden käsittelemisen lataamalla ja asentamalla selaimeen lisäosan osoitteesta tools.google.com/dlpage/gaoptout. Huomaa, että tietojen lähettämisen estävä Googlen selainlisäosa ei välttämättä toimi joissakin vanhentuneissa selaimissa. Jos haluat käyttää tällaista vanhaa verkkoselainta, poista evästeet käytöstä selaimen asetuksista.

Lisätietoja siitä, miten Google käyttää tietoja mainostamiseen, sekä asetuksista ja estämistä koskevista vaihtoehdoista on seuraavilla Googlen verkkosivustoilla:

 9. SOVELLETTAVAN LAIN JA TUOMIOISTUIMEN VALINTA

Kaikkiin Verkkosivuston ja/tai sen toimintojen käytöstä aiheutuviin kiistoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Verkkosivuston ja/tai sen sisällön yhteydessä aiheutuvien kiistojen ratkaisemisessa ovat toimivaltaisia ainoastaan Englannin ja Walesin tuomioistuimet.