Jaa:

Yleiset kysymykset

BMI Icopal myöntää Fastlock Uni -valokatteelle, bitumikattolaatoille ja tiivissauma- sekä kolmiorimakatteille 10 vuoden materiaalitakuun. BMI Icopal myöntää myös loivien kattojen bitumikermeille 15 vuoden tuotetakuun. BMI Ormax myöntää betonikattotiilille 30 vuoden takuun ja savikattotiilille 30 tai 10 vuoden takuun tiilestä riippuen.Harjakatoksi luokitellaan katto jossa on ulkoinen vedenpoisto eli sadevesi johdetaan kourujen ja syöksyputkien kautta rakennuksen ulkopuolelle. Teknisesti katto on harjakatto kun sen kaltevuus on jyrkempi kuin 1:10. Kattomalleista myös esimerkiksi aumakatto, pulpettikatto ja mansardikatto voidaan lukea harjakattoihin. Harjakattojen vesikatemateriaaleina käytetään yleisesti kattotiiliä sekä bitumisia harjakattotuotteita kuten kattolaattoja, tiivissaumakatteita ja kolmiorimakatteita tai peltikatteita. Harjakatto on Suomessa yleisin pientalojen kattomalli.

Valtuutetut kattoasentajamme ovat itsenäisiä yrityksiä, joita koulutamme säännöllisesti tuotteidemme ja kattoratkaisujemme osalta. He osaavat kaikki tuotteisiimme liittyvät seikat laatu- ja turvallisuuskysymyksiä myöten ja tietävät, miten jokainen yksilöllinen katto asennetaan parhaalla mahdollisella tavalla. BMI Suomen valtuutetun kattoasentajan valinta on turvallinen ratkaisu.Täältä löydät listan valtuutetuista kattoasentajistamme

Pääsääntöisesti lunta ei tarvitse poistaa katolta ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Bitumipintaiselta katolta lumi myös sulaa hallitusti pois. Runsaslumisina talvina on kuitenkin hyvä tarkkailla katon lumikuormaa ja poistaa tarvittaessa enimmät lumet katolta. Tiilikatteella on syytä seurata varsinkin lumen kinostumiselle alttiita osia, jotta vältyttäisiin itse katteen, sen varusteiden ja kattorakenteiden vaurioitumiselta keväällä, kun painavat ja märät lumimassat lähtevät liikkeelle.

Tiilikatteelta lunta täytyy poistaa, kun lumikerros katolla kasvaa yli 0,5 metrin. Toimi varovaisesti, ettet vaurioita tiiliä ja kattovarusteita, ja poista lumi kerroksittain katon kummaltakin lappeelta vuorotellen. Tiilien päälle kannattaa jättää noin 20 cm lunta suojakerrokseksi. Bitumikatteella suojakerrokseksi riittää noin 10 cm lumikerros.

Ympäristöministeriön asetus määrittää seuraavaa: “Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdat ja talvella käytettävä leikki- ja oleskelualue sekä rakennusta ympäröivä katualue ja muu yleinen alue on suojattava rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Sisäänkäynti on lisäksi suojattava kinostumiselta riittävän laajuisella katoksella. Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa on käytettävä katolle sijoitettavia lumiesteitä ja ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia istutuksia ja sopivia maarakenteita.”

Jaa: