Viherkatto luo viihtyisyyttä ja parantaa ilmanlaatua

Icopalin viherkattoratkaisut antavat rajattomasti uusia mahdollisuuksia rakentamisen. Omatoimirakentajalle sopiva ratkaisu on nk. jyrkkä viherkatto ja ammattilaiset voivat asentaa lisäksi erilaisia loivien viherkattojen ratkaisuja.
Viherkatto luo viihtyisyyttä kaupunkiympäristöön. Viherkatto Tripla-korttelissa Helsingin Pasilassa.

Viherkatto on enemmän kuin katto

Viherkatto on entistä kiinnostavampi ratkaisu niin kaupunkirakentamisessa kuin kotipihalla. Se sitoo hiilidioksidia ja tuottaa happea, parantaen näin ilmanlaatua. Se voi toimia kasvualustana harvinaistuville kasveille ja tarjota elinalueen hyödyllisille pölyttäjille. Viherkatto on myös järkevä tekninen ratkaisu.

Katon ei enää tarvitse olla pelkkä katto, vaan sen voi nostaa rakennuksen kruunuksi – tai sulauttaa rakennuksen kauniisti ympäristöönsä. Tiiviissä kaupunkirakentamisessa on mahdollista ottaa rakennuksen katto hyötykäyttöön rakentamalla sinne esimerkiksi oleskelutilaa, vaikkapa vihreän keitaan asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi. Kotipihalla viherkatto toimii sympaattisena puutarhan jatkeena.

Viherkaton edut

 • Lisää ympäristön viihtyisyyttä tuomalla vihreyttä

 • Sitoo hulevesiä

 • Viilentää ilmaa lämpösaarekkeissa

 • Suojaa katon vedeneristystä mekaaniselta rasitukselta

 • Tukee monimuotoista luontoa

 • Vaimentaa ääntä

Erilaisia viherkattoja

Viherkatto kaikille katoille

Jyrkkä viherkatto - viherkatto harjakatolle

 Jyrkkä viherkatto on persoonallinen katseenvangitsija omakotitaloissa, rivitaloissa, autokatoksissa tai saunamökeissä.

Jyrkkä viherkatto tuo lisää vehreyttä pihaan. Se imee itseensä sadevettä, jolloin vesi valuu ja haihtuu katolta hitaasti ja hallitusti. Tämä taas ehkäisee pihan tulvimista esimerkiksi asfaltoiduilla pihoilla. Viherkaton maakerros eristää lämpöä, jolloin se tasaa alla olevan tilan lämpötilaa niin kesällä kuin talvella.

IMG - Maksaruohokatto jyrkkä viherkatto pieni saunarakennus - 2600 px / 1708 px

Jyrkän viherkaton rakenne

Jyrkän viherkaton vedeneristyksenä käytetään yleensä yhtä kumibitumikermiä. Tämän päälle asennetaan juurisuojakerros, joka voi olla juurisuojattu kumibitumikermi tai muu juurisuojaksi tarkoitettu vahva kalvo. Juurisuojakerroksen päälle asennetaan salaojalevy.

Icopalin Fonda Green -salaojalevy toimii sekä salaojakerroksena että juurisuojana jolloin erillistä juurisuojakerrosta ei tarvita. Jyrkillä katoilla maakerroksia voi olla tarpeen tukea esimerkiksi rimojen avulla, jolloin kasvualusta ei lähde valumaan. 

IMG - Viherkaton rakenne jyrkkä viherkatto - 1844 px / 1421 px

Loiva viherkatto

Loivan viherkaton voi asentaa esimerkiksi marketin, asuintalon tai vaikka autokatoksen katolle. Kuvassa on loiva viherkatto Heinolan Lintutarhan katolta – se sopii ympäristöön luonnollisesti.

Viherkatto tasaa alla olevan ilman lämpötilaa ja suojaa samalla katon varsinaista vedeneristyskerrosta. Taloyhtiöissä esimerkiksi maksaruohokattoinen autokatos on kaunis katsella myös ylimmistä kerroksista. Sateella se imee itseensä vettä ja ehkäisee näin
osaltaan pihan tulvimista rankkojen sateiden aikaan.

IMG - Heinolan lintutarha viherkatto - 2400 px / 1600 px

Loivan viherkaton rakenne

Loivalla viherkatolla käytetään vedeneristyksessä yleisesti kolmea kerrosta kumibitumisia vedeneristyskerroksia, joista päällimmäinen on juurisuojattu. Vedeneristyskerroksen päälle asennetaan salaoja- sekä vettä pidättävä kerros.

Vettä pidättävä kerros voi olla esimerkiksi ohut kivivillakerros. Vettäpidättävän kerroksen päälle tulee kasvualusta ja valittu kasvillisuus, esimerkiksi maksaruoho tai niittykasvit. Loiva viherkatto voi olla malliltaan esimerkiksi loiva pulpettikatto tai sisäänpäin kaatava niin sanottu tasakatto. 

IMG - Viherkatto loivan viherkaton rakenne - 1847 px / 1344 px

Käännetty viherkatto; pihakansi ja kattopuutarha

Käännetyn viherkaton, kuten pihakannen tai katolle rakennetun kaupunkipuutarhan paksu maakerros mahdollistaa monipuolisen kasvillisuuden. Se eristää hyvin ääntä, imee tehokkaasti hulevesiä ja tasaa alla olevan tilan lämpötilaa.

Vaativammat kasvit tarvitsevat tietenkin enemmän hoitoa – kastelua, lannoitusta sekä mahdollisen nurmikon, puiden ja pensaiden leikkausta. Kaupunkiin tuleva kattopuutarha onkin yleensä taloyhtiön asukkaiden yhteinen projekti tai julkisen tilan maisemoija.

IMG - Pihakansi käännetty ratkaisu viherkatto ilmakuva - YIT Tripla sisäpiha - Icopal Katto Oy - 2600 px / 1551 px

Pihakansi, viherkaton käännetty rakenne

Käännetyn viherkaton vedeneristyksen rakenne on hyvin samanlainen kuin muillakin loivilla viherkatoilla.

Käännetyssä rakenneratkaisussa vedeneristyskerroksen päälle asennetaan vettymistä kestävät lämmöneristeet sekä salaojakerros vedeneristyksen ja lämmönmeristyksen väliin.  

IMG - Viherkatto käännetty rakenne pihakannen rakenne - 1680 px / 1260 px

Viherkatto rakennetaan aina kattotyypin mukaan

Viherkaton voi rakentaa käytännössä millaiselle katolle tahansa. Tärkeintä on rakentaa katto huolellisesti, ammattitaitoisesti ja laadukkailla materiaaleilla. Tasakatoilla ja loivilla katoilla sekä jyrkillä harjakatoilla vedeneristykseen käytetään erilaisia materiaaleja ja rakenneratkaisuja. 

Viherkaton varsinaisen vedeneristyskerroksen päällä on salaojalevy. Se toimii kasvien vesivarastona ja varmistaa liian veden poistumisen vedeneristyskerroksen päältä turvallisesti. 

Loiva viherkatto tulee aina asennuttaa kattoammattilaisella, jolla on tulityökortti ja osaaminen vedeneristyksestä. Jyrkän viherkaton voi halutessaan rakentaa itsekin, koska käytettävät tarvikkeet eivät vaadi asentajalta tulityökorttia. Kokemus katoista ja rakentamisesta on kuitenkin hyödyksi. Asennusohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta viherkatosta tulee toimiva. Jyrkillä katoilla maakerroksia voi olla tarpeen tukea esimerkiksi rimojen avulla, jolloin kasvualusta ei lähde valumaan. 

Pihakansille rakennettavilla viherkatoilla ja kattopuutarhoilla liikkuminen sekä paksumpi kasvualusta kuormittavat rakenteita. Niiden vedeneristyskerros on suojassa lämmöneristyksen alapuolella. Tätä sanotaan käännetyksi viherkattoratkaisuksi. 

Pihakannet ja kattopuutarhat vaativat alla olevilta rakenteilta kantavuutta. Näillä viherkatoilla on erityisen tärkeää, että vedeneristys on tehty oikein. Sisäänpäin kaatavien viherkattojen, kuten pihakansien ja kattopuutarhojen  vedeneristyksekseen käytetään useita bitumikermikerroksia. Nämä viherkatot kannattaa jättää ammattilaisen suunniteltavaksi ja tehtäväksi.

Viherkaton hyödyt 

 • Parantaa viihtyisyyttä, on kaunis katsella ja luo mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn

 • Tuottaa happea ja puhdistaa ilmaa sitoen pölyä, päästöjä ja hiilidioksidia

 • Sitoo sadevesiä ja auttaa näin hulevesien hallinnassa ehkäisten tulvimista

 • Tasaa alla olevan tilan lämpötilaa ja ympäristön lämpötilaa kaupunkien lämpösaarekkeissa

 • Pidentää katon teknistä käyttöikää suojaten katon vedeneristystä

 • Voi ylläpitää luonnon monimuotoisuutta tarjoten kasvualustan harvinaistuville ketokasveille ja niistä hyötyville hyönteisille

Viherkatto on helppo huoltaa ja tarkistaa 

Viherkatot ovat helppohoitoisia, mutta niitäkin tulee huoltaa säännöllisesti. Valittujen kasvilajien voi antaa luonnollisesti vallata alaa katolta. Katon tyypistä riippumatta katolta tulee poistaa ylimääräiset puuntaimet ja viljellyiltä alueilta myös rikkakasvit. Toki villinä kasvavalla saunamökin katolla voi antaa erilaisten rikkakasvienkin rehottaa vapaasti niin halutessaan. 

Hoida viherkaton kasveja

Viherkattoja – myös maksaruohokattoja – kannattaa kastella kuivina kausina. Kasvien oikeanlainen lannoitus edistää niiden hyvinvointia. Maksaruohokaton kalkitus noin neljän vuoden välein tekee maksaruohoille hyvää. Muuten maksaruoho pärjää vähällä lannoituksella. Keväinen lannoitus voi kuitenkin edistää maksaruohon kukkimista. Syksyisin katolta on hyvä poistaa liiat lehtikerrokset ja havunneulaset, jotta ne eivät maatuessaan happamoita kasvualustaa liiaksi. 

Tarkasta myös viherkatto kahdesti vuodessa

Viherkaton tekniikka tulee tarkistaa kahdesti vuodessa. Loivien kattojen kattokaivot tarkistetaan ja varmistetaan, että vesi liikkuu niissä vapaasti. Joissakin kattokaivomalleissa on mahdollista tarkastaa samalla kertaa myös vedeneristeiden ja saumojen kunto. Harjakaton tai muun jyrkän katon rännit tarkastetaan ja puhdistetaan roskista. 

Ohuella maksaruohokatolla vedeneristeen kunnon voi tarkistaa helposti nostamalla katolta palan maksaruohokerrosta. Tarkastuksen jälkeen maksaruohopala asetetaan takaisin paikoilleen.

Vuotaako viherkatto, kuivuvatko kasvit? Viherkaton ongelmat ja kuinka ne vältetään

Viherkattoa miettivät voivat pelätä, että rakenteet eivät kestä viherkaton painoa, katto vuotaa tai kasvit eivät lähde kunnolliseen kasvuun. Ongelmat viherkatoissa ovat kuitenkin harvinaisia, kun katon paino, vedeneristys ja kasvualusta otetaan huomioon jo viherkaton suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. 

Rakenteet suunnitellaan kestämään viherkaton painoa myös märkänä

Kattopuutarhat ja pihakannet rakennetaan pääsääntöisesti uusiin kohteisiin, jossa rakennesuunnittelija on valmiiksi mitoittanut rakenteet kestämään viherkaton painon sekä kuivana että märkänä. Saneerauskohteessa tulee varmistaa rakenteiden kantavuus. Esimerkiksi maksaruohokatto on ohut eikä vaadi alla olevalta rakenteelta poikkeuksellista kestävyyttä. Näin se on myös turvallinen vaihtoehto kattosaneerauksen yhteydessä. 

Laadukas asennus avainasemassa

Viherkaton vedeneristyksissä oikea asennus on avainasemassa. Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisten liitosten ja saumojen huolelliseen toteuttamiseen. Viherkatto on vesikattona itse asiassa erittäin kestävä ratkaisu: se suojaa vedeneristyskerrosta UV-säteilyltä sekä mekaaniselta rasitukselta, toisin kuin tavallisella katolla. 

Istutus- ja kylvövaiheessa varmistetaan kasvualustan tasainen kosteus

Kasvien kasvuunlähtö varmistetaan, sillä että kasvualusta on oikeanlainen ja tasaisen kostea kylvö- ja istutusvaiheessa. Kasvualusta tulee pitää kosteana, kunnes kasvit ovat juurtuneet. Kunnolla juurtuneet kasvit kestävät jatkossa paremmin kuivuutta. 

Toisinaan kaikki katolle valitut kasvit eivät viihdy juuri kyseisellä katolla esimerkiksi vaihtelevien valo-olosuhteiden takia. Silloin voi kokeilla uusien kasvilajien kylvämistä – tai antaa jo katolla viihtyvien lajien vallata vapaasti alaa.

Vanha idea, uudet käyttötavat 

Villisti kukkivia tai hillitysti vehreitä kattoja on rakennettu kautta aikojen. Moderneista viherkatoista on Suomessa runsaasti kokemusta jo vuosikymmenien ajalta. Kattojen vedeneristyksissä on havaittu ongelmia hyvin harvoin. Viherkatto on erittäin kestävä, turvallinen ja näyttävä kattoratkaisu, kun sen suunnittelu ja asennus on tehty oikein ja laadukkailla tuotteilla. 

BMI Suomi on toimittanut ja asentanut viherkattojen vedeneristyksiä vuosikymmenien ajan. Meiltä löytyy asiantuntemusta parhaista tuotteista, erilaisista rakenneratkaisuista ja vedeneristysten asentamisesta.

Viherkaton hinta

Viherkaton hinta riippuu katon koosta, jyrkkyydestä, valitusta rakenneratkaisusta ja kasvillisuudesta. Omakotitalon roskakatoksen tai taloyhtiön pyörävaraston viherkaton rakennat jo pienellä budjetilla. Uusissa kaupunkikohteissa hintaan vaikuttaa myös katon tuleva käyttötarkoitus: halutaanko kohteeseen maksaruohokatto, nurmikatto vai monipuolinen puutarha. 

Budjettia laatiessa kannattaa ehdottomasti huomioida viherkaton edut puhtaan ilman tuottajana, ihmisten viihtyvyyden lisääjänä ja ympäristön monimuotoisuuden kasvattajana. 

Jos haluat lisätietoja tai ideoita oman kohteesi viherkattosuunnitelmiin, ota rohkeasti yhteyttä!

Suunnitteletko viherkattoa tai pihakantta? Ota meihin yhteyttä

Viherkattojen vedeneristykset Icopal Katto Oy:ltä

BMI Icopalin urakointiyhtiöllä Icopal Katto Oy:llä on vuosikymmenten kokemus erilaisten viherkattojen vedeneristysten asentamisesta. Muun muassa Helsingin Pasilassa sijaitsevan Tripla-korttelin viherkattojen vedeneristykset ovat Icopal Katto Oy:n asentamia.

Jos haluat kiinteistöösi viherkaton tai pihakannen varmalla ammattitaidolla ja markkinoiden parhailla tuotteilla, kysy meiltä lisää.

Tutustu Icopal Katto Oy:n palveluihin
Pihakansi eli käännetty viherkatto taloyhtiön pihalla

Icopal yhteistyöurakoitsijamme palvelevat myös viherkattojen asennuksissa

BMI Suomella on myös kattava verkosto kokeneita kattojen vedeneristysurakoitsijoita.

Kysy viherkattojen tai muiden bitumikattojen asennuksia yhteistyökumppaneltamme. Saat viherkatollesi laatutuotteet osaavien ammattilaisten asentamana.

Löydä urakoitsija
Autokatosten maksaruohokatto eli viherkatto

Apua viherkaton suunnitteluun

Rakennesuunnittelija, jos kaipaat apua viherkaton suunnitteluun, autamme mielellämme. Etsitään yhdessä toimivin viherkaton rakenneratkaisu juuri sinun kohteeseesi.

Tukea suunnitteluun, lue lisää
Viherkatto luo viihtyisyyttä kaupunkiympäristöön. Viherkatto Tripla-korttelissa Helsingin Pasilassa.

Suunnittelija, hae ProdLib-palvelusta valmiit viherkattorakenteen deltaljikuvat

ProdLib on tuotekirjasto josta löytyvät valmiit detaljikuvat arkkitehtien ja suunnittelijoiden työn avuksi. BMI Icopalin ProdLib-tuotekirjastosta saat valmiit CAD-kuvat parhaista rakenneratkaisuista esimerkiksi viherkatoille ja pihakansille.

Lue lisää ProdLib -tuotekirjastosta
IMG - ProdLib -logo - 2000 px / 1125 px