Ympäristöselosteet - EPD

Mikä on EPD?

EPD tulee sanoista Environmental Product Declaration, joka tarkoittaa tuotteen ympäristöselostetta. EPD:n pääkäyttötarkoitus on ilmoittaa tuotteen ympäristöominaisuudet. EPD:tä voidaankin käyttää työkaluna arvioitaessa voidaanko tiettyä tuotetta käyttää kyseisessä rakennuksessa.

EPD on tiivis tapa esittää elinkaarianalyysiin (Life Cycle Assessment, LCA) pohjautuvat tulokset tuotteen ympäristövaikutuksista. EPD kattaa tuotteen koko elinkaaren raaka-aineiden hankinnasta tuotteen valmistamiseen, asennuksesta käyttöön ja aina tuotteen käytöstä poistamiseen, jolloin tuote joko poltetaan, lähetetään kaatopaikalle tai käytetään uudelleen suoraan tai kierrätyksen kautta.

EPD:tä voidaan käyttää viestimään ympäristötietoa rakennuksen vähähiilisyyden arviointia varten. EPD laaditaan ISO 14025 ja EN 15804 -standardien mukaisesti ja se on kolmannen osapuolen verifioima taaten puolueettoman, standardisoidun ja vertailukelpoisen tiedon. Standardinmukaisuuden ja kolmannen osapuolen verifioinnin ansiosta EPD tunnustetaan monissa ympäristöjärjestelmissä, säädöksissä ja hankintavaatimuksissa. 

Käyttämällä tuotteita joiden ympäristövaikutukset ovat tiedossa voi saavuttaa hyötyä erilaisissa ympäristöjärjestelmissä. Esimerkiksi LEED- ja BREAAM-ympäristöluokituksissa voi saada pisteitä valitsemalla EPD:n omaavia tuotteita.

BMI:n tuottamat ympäristöselosteet kumibitumikermeille

Olemme laatineet ympäristöselosteet eli EPD:t 20:lle bitumikate tuotteellemme, jotka on esitetty kahdeksassa eri EPD:ssä. Löydät EPD:t seuraaville kumibitumikermeille:

 • EPD Icopal Polar hitsattava

 • EPD Icopal VentiLight

 • EPD Icopal TarraLight

 • EPD Icopal PintaPolar liimattava

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava musta antrasiitti

 • EPD Icopal Graviflex

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava grafiitinmusta+

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava tiilenpunainen

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava luonnonruskea

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava harmaa graniitti

 • EPD Icopal PintaPolar FireSmart

 • EPD Icopal PolarTop Noxite

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava valkoinen

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava metsänvihreä

 • EPD Icopal Polar liimattava

 • EPD Icopal TarraPolar

 • EPD Icopal VentiPolar

 • EPD Icopal PintaPolar hitsattava hiilenharmaa

Työstämme parhaillaan lisää ympäristöselosteita tuotteillemme. Alla näet nyt valmistuneet.

Mihin EPD:tä tarvitaan?

Vuoden 2019 lopussa esiteltyä kunnianhimoista vihreän kehityksen ohjelmaa eli European Green Deal -aloitetta on toteutettu kaikkialla EU:ssa. Vihreän kehityksen visio on, että EU:sta tulee ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuonna 2035. Lue lisää Suomen tavoitteista.

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat merkittävän osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen päästään, on muiden toimenpiteiden lisäksi pienennettävä rakennuksien aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Tätä tukee rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjaava uusi rakentamislaki, joka tulee voimaan 1.1.2025 korvaten vanhan Maankäyttö- ja rakennuslain. Rakennuslaki vaatii 1.1.2026 alkaen uusilta rakennuksilta hiilijalanjäljen laskentaa. Rakennuksen hiilijalanjäljen laskennassa tarvitaan tietoa esimerkiksi käytettyjen rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista. 

Miten EPD:tä luetaan?

Tuotteen ympäristövaikutukset jaetaan useisiin erilaisiin ympäristövaikutusluokkiin, kuten lämmityspotentiaaliin (Global Warming Potential, GWP), jota käytetään rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin. GWP:n yksikkö on kg CO2 ekvivalenttia (kg CO2eq), mikä sisältää laajasti erilaisia kasvihuonekaasuja, kuten esimerkiksi hiilidioksidin eli CO2:n.

Icopalin EPD:issä GWP ilmoitetaan neliömetriä tuotetta kohden eli kg CO2 eq/m2. Rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnissa käytetään GWP-total -arvoa. 

GWP ilmoitetaan usein tieteellisellä merkintätavalla, esimerkiksi 1,1 E-03, jolla voidaan kirjoittaa hyvin suuria tai pieniä lukuja. Ilmoitustapa luetaan seuraavasti: 1,1 E-03 = 1,1 * 10-3 = 0,0011.

EPD:n taustaoletuksena olemme käyttäneet 50 vuoden elinkaarta.

Muita lähteitä tuotteiden ympäristövaikutuksille

Icopalin kumibitumikermit kuuluvat myös Euroopan vedeneristysyhdistyksen (The European Waterproofing Association, EWA) laatiman sektori-EPD:n piiriin. EWA:n “Flexible Bitumen Sheets for Roof Waterproofing” EPD:ssä laskenta sisältää kaksi vesikaton saneerausta ja katon elinkaareksi on oletettu 105 vuotta, joten sitä ei voi suoraan verrata Icopalin omiin EPD:hin.

EPD - Kattojen bitumiset vedeneristyskermit

CO2data.fi -sivusto on Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä rakentamisen päästötietokanta, jossa kerrotaan rakennustuotteiden keskimääräisiä päästötietoja puolueettomasti. Päästötietokanta ilmoittaa GWP-arvon kilogrammaa kohden, joten vertailtaessa arvoja BMI Suomen arvoihin tulee päästötietokannan antama arvo kertoa neliömetrille käytettävän tuotteen painolla. Esimerkiksi bitumisen aluskermin (TL2/TL3) muunnoskertoimeksi tietokanta ilmoittaa 4 kilogrammaa neliömetriä kohden.

CO2data.fi

Suodattimet