Monimuotoisuus on vahvuutta

Jokaisella työntekijällä on tarjottavana jotain ainutlaatuista. Erilaisuuden hyväksyminen työympäristössä vahvistaa meitä ja mahdollistaa samalla myös asiakkaidemme paremman palvelemisen.

 

Pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme ja periaatteemme on, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti riippumatta kansallisuudesta tai etnisestä taustasta, uskonnosta, vakaumuksesta, iästä, sukupuolesta, rodusta, vammoista, siviilisäädystä, raskaudesta tai vanhemmuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista erityisistä piirteistä.

 

Etsimme palvelukseemme ihmisiä, joilla on työn edellyttämät taidot, osaamista ja kokemusta ja jotka ovat sitoutuneet tekemään työssä parhaansa.

 

Tämän lisäksi edellytämme henkilöstömme kohtelevan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työkavereita kunnioittavasti, kohteliaasti ja hienotunteisesti.

 

Jokaisen henkilöstöön kuuluvan on pystyttävä tuntemaan, että häntä tuetaan ja että hänellä on mahdollisuus menestyä.

 

BMI:n tehdastyöntekijä.

Hyödyllisiä linkkejä

Ota seuraava askel urallasi BMI:llä!

 

Tutustu uusimpiin avoimiin työpaikkoihimme