Aluskate kaikille harjakatoille

Mikä aluskate on?

Aluskate on pohjoisen olosuhteissa ehdottoman tärkeä osa toimivaa kattorakennetta. Se  tarkoittaa bitumista kermiä tai muovista valmistettua kalvoa joka suojaa kattorakennetta kosteudelta. Aluskatteita on useita eri tyyppejä. Katon rakenne ja kaltevuus sekä katemateriaali ratkaisevat mikä aluskate millekin katolle parhaiten soveltuu. Aluskate asennetaan vesikatteen alapuolelle. 

IMG - Divoroll aluskate katolla asennettuna tiiliruoteiden alle - 1305 px / 712 px

Aluskate on kattorakenteen varsinainen vedenpysäyttäjä

Aluskate jää usein aivan liian vähäiselle huomiolle kattoa rakennettaessa vaikka se on usein kattorakenteen varsinainen vedenpysäyttäjä. Kattorakenteesta ja aluskatteen tyypistä riippuen se suojaa rakenteita sekä vesikatteen raoista aluskatteen päälle pääsevältä vedeltä että myös alhaalta päin tulevalta kosteudelta.  Kondenssisuojattu aluskate sitoo kosteuden alapintaansa ja hengittävä aluskate läpäisee vesihöyryä ja siirtää kosteuden aluskatteen yläpuolelle.

Rakenteeseen sopivan aluskatteen valinta ja oikeanlainen asennus ovat avainasemassa kattorakenteen toimivuudessa.  Yläpohjan rakenteesta ja katemateriaalista riippuen aluskate on joko vapaasti asennettava, kondenssisuojattu tai diffuusioavoin eli hengittävä tai kiinteälle alustalle tarkoitettu bituminen aluskermi.

Mikään näistä vaihtoehdoista ei ole toista parempi, sillä yläpohjan ja alustan rakenne sekä vesikatemateriaali ratkaisevat mikä vaihtoehto on oikea juuri sinun katollesi. BMI Suomen harjakattojen aluskatteiden valikoimaan pääset tutustumaan sivun alalaidasta.

Aluskatteen tehtävät

Aluskate suojaa rakenteita kosteudelta: se estää veden ja lumen tunkeutumisen katteen saumoista rakenteisiin. Tämä korostuu nk. epäjatkuvilla katteilla kuten peltikatoilla, tiilikatoilla ja palahuopakatoilla.

 • Estää kondensoituvan veden aiheuttamat ongelmat

 • Ohjaa veden pois kattorakenteista ulkoseinälinjan ulkopuolelle

 • Voi toimia rakenteiden väliaikaisena suojana rakennusvaiheessa

Onko aluskate pakollinen? 

Lyhyt vastaus: kyllä. Säännön vahvistavia poikkeuksia ovat bitumiset yksikerroskatteet – kaikkien muiden katemateriaalien alla aluskate on ehdottoman tärkeä osa toimivaa kattokokonaisuutta. Harjakattojen bitumisia yksikerroskatteita ovat tiivissaumakatteet ja kolmiorimakate. Tietyissä tapauksissa myös saumattu teräskate voidaan asentaa ilman aluskatetta. 

Aluskatteiden tuoteluokat

Valintaa helpottamaan aluskatteille on määritelty tuoteluokat. Tuoteluokissa määritellään millaiset ominaisuudet milläkin kattotyypillä käytettävillä aluskatteilla tulee olla. Tuoteluokista löydät lisää tietoa esimerkiksi Kattoliiton julkaisemassa Toimivat Katot –julkaisusta sekä RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -oppaasta.

Aluskatteiden tuoteluokat ovat:

 • AKV = Vapaasti asennettava eli kattotuoleihin kiinnitettävä aluskate

 • AKE = Kiinteälle alustalle asennettava aluskermi, monimuotoiset katot

 • AKK = Kiinteälle alustalle asennettava aluskermi

 • AKD = Diffuusioavoin eli hengittävä aluskate lämmöneristealustalle

Kiinteälle alustalle asennettuja bitumisia aluskatteita voidaan käyttää myös katon väliaikaisena suojana. Kuinka pitkän aikaa aluskate voi olla väliaikaisena suojana ilman varsinaista vesikatetta, määräytyy aluskatteen tarkemman tuoteluokan mukaan:

 • AKE: 12 kk

 • AKK1: 1 kk

 • AKK2: alle kuukauden

Bitumiset aluskatteet eli aluskermit 

Bituminen aluskermi voidaan asentaa harjakatolle kaikkien epäjatkuvien katteiden aluskermiksi. Aluskermi on myös ainoa vaihtoehto silloin kun kattokaltevuus on 1:7 tai sitä loivempi. Niihin eivät enää vapaasti asennettavat aluskatteet sovellu.

IMG - Felx Plus bituminen aluskate aluskermi Plano kattolaattakaton alla - 2600 px / 1588 px

Hiekkapintaiset aluskermit 

 • TarraPolar – Kumibituminen, polyesterirunkoinen aluskermi, jossa tarrareunat. TarraPolar on molemmilta puolilta hiekkapintainen. Soveltuu myös loivien kattojen aluskermiksi (TL2). Harjakattojen tuoteluokat AKE ja AKK1.

 • TarraLight - Monikerroskatteiden polyesterirunkoinen ja tarrareunainen aluskermi, jossa musta kitkapinta. TarraPolar-aluskermiä kevyempi. Soveltuu osin myös loivien kattojen aluskermiksi (TL3). Harjakattojen tuoteluokka AKK1. 

 • Plano Aluskermi – Kumibituminen, lasikuiturunkoinen aluskermi jossa tarrareunat. Hiekkapinta molemmilla puolilla. Harjakattojen tuoteluokka AKK2.

Kuitukangaspintaiset aluskermit 

Kuitukangaspinta on hellä katolle: Icopalin kuitukangaspintaiset aluskermit sopivat hyvin esimerkiksi peltikaton aluskatteeksi, sillä pehmeä kuitukangaspinta ei naarmuta peltiä silloin kun pelti asennetaan suoraan aluskermin päälle. Kuitukangaspintaisissa aluskermeissä hiekka on korvattu kuitukankaalla mikä tekee tuotteista huomattavasti hiekkapintaisia kevyempiä. 

 • Flexisteel – Kuitukangaspintainen, polyesterirunkoinen kumibitumialuskermi jossa tarrareunat. Harjakattojen tuoteluokat AKE ja AKK1.

 • Flexisteel Light – Kuitukangaspintainen, polyesterirunkoinen kumibitumialuskermi jossa tarrareunat. Voidaan asentaa myös rakoalustalle. Flexisteel-aluskermiä kevyempi. Harjakattojen tuoteluokat AKK1 ja AKV.

 • Fel’x Plus - Lasikuiturunkoinen kumibitumialuskermi jossa tarrareunat. Harjakattojen tuoteluokka AKK2.

Diffuusioavoimet eli hengittävät aluskatteet

Hengittävät, vapaasti asennettavat aluskatteet asennetaan ns. roikkuvaksi kattotuolien väliin tai suoraan lämmöneristeen eli villa-alustan päälle. Hengittävät aluskatteet päästävät alhaalta tulevan kosteuden lävitseen aluskatteen yläpuolelle.  Yläpinnaltaan Divoroll-aluskatteet ovat vedenpitäviä joten ne eivät päästä yläpuolelta tulevaa vettä tai kosteutta lävitseen. 

IMG - Aluskate Divoroll Universal asennuskuva ruoteilla katolta - 2000 px / 1336 px

BMI Suomen hengittävien aluskatteiden valikoima:

 • Divoroll Top RU – Erittäin vahva ja tukeva tarrareunainen aluskate. 15 vuoden materiaalitakuu. Harjakattojen tuoteluokat AKD ja AKV. 

 • Divoroll Universal 2S – Vahva tarrareunainen aluskate. 10 vuoden materiaalitakuu. Harjakattojen tuoteluokat AKD ja AKV.

 • Divoroll Universal – Vahva aluskate ilman tarrareunaa. Asennettaessa suoraan lämmöneristeen päälle, saumat teipattava. 10 vuoden materiaalitakuu. Harjakattojen tuoteluokat AKD ja AKV.

Ominaisuudet

 • BMI Suomen valikoimasta oikea aluskate kaikille katoille

 • Hengittävät Divoroll-aluskatteet

 • BMI Icopalin bitumiset aluskatteet eli aluskermit

Suodattimet

Ei tuloksia