Systém THERM A SYNTAN

Mikroventilační pásy s THERM systémem

Mikroventilační pásy s THERM systémem

Mikroventilační pásy s THERM systémem zajišťují rozložení přetlaku vodní páry ve střešním plášti. Pod hydroizolační vrstvou s mikroventilací vytváří systém kanálků expanzní prostor. Proto se mikroventilační pásy někdy označují i jako expanzní pásy, expanzní vrstvy. Mikroventilační THERM systém je za určitých podmínek možné vybudovat otevřený přes různé detaily do exteriéru a umožnit snížit přetlak vodní páry ve střešním plášti.

END LAP

Natavování hydroizolací s mikroventilací THERM

Natavování hydroizolací s mikroventilací THERM

Při natavování hydroizolací s mikroventilací THERM se vystupující pruhy po krátkém ožehnutí spalné fólie stanou prakticky okamžitě enormně lepivými a v této ploše dojde k natavení, k nalepení mikroventilačního pásu na podklad, zatímco plocha mezi THERM pruhy zůstane po pokládce pásů nenatavena. Pokud povrch hydroizolace s mikroventilací není při pokládce příliš přehříván, pak v ploše mezi pruhy nedojde k natavení pásu na podklad, a potom v tomto prostoru je po dokončení montáže hydroizolační vrstvy zajištěna funkce mikroventilace.

SYNTAN kanály

Samolepící SBS modifikované asfaltové pásy

Samolepící SBS modifikované asfaltové pásy

Pro samolepící SBS modifikované asfaltové pásy je charakteristický jejich spodní samolepící povrch se systémem kanálků THERM, který je překrytý snímatelnou fólií. Po sejmutí krycí fólie je možné tyto hydroizolace položit – nalepit za studena na příslušně upravený, čistý podklad (většinou na tepelnou izolaci, desky pěnového polystyrénu).

Montáž hydroizolací s THERM pruhy je potřeba provádět příslušným správným technologickým postupem. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat natavení příčných přesahů asfaltových pásů a opracování detailů.

Syntan kanály

Výhody mikroventilačních pásů

Mezi mikroventilačními THERM pruhy je viditelná červená plocha tvořená vrstvou SYNTANu, která má u uvedených hydroizolací následující výhody:

  • výrazně lépe chrání modifikovaný asfaltový pás proti poškození při jeho natavování plamenem hořáku v porovnání s předchozí běžnou úpravou povrchu hydroizolace jemným popískováním,

  • přispívá k zachování mikroventilačního systému při pokládce pásu (tzn. výrazně zmenšuje riziko, že dojde k roztečení mikroventilačních THERM pruhů do plochy).

  • přispívá ke spolehlivému natavení příčných přesahů u mikroventilačních pásů.

Výhody mikroventilačních pásů s THERM pruhy a jejich využití ve skladbách nových střech a u sanací střech jsou víc než zřejmé:

  • vlhkost v betonových konstrukcích, v tepelných izolacích případně ve starých izolačních krytinách, ať už zabudovaná při stavbě nebo vyskytující se v důsledku zatékání do střechy budovy, případně i v důsledku kondenzace vodní páry ve střešním plášti v průběhu roku má možnost v labyrintu kanálků pod mikroventilačním pásem se rozptýlit, může docházet k vyrovnávání přetlaku vodní páry a v případě otevřeného systému mikroventilace může vodní pára dokonce expandovat do vnějšího prostoru.